Tuesday 16 September 2014

059 - Stranac ovdje – stranac ondje! Iseljeništvo i mit o povratku u suvremenom transnacionalnom prostoru

059 - Stranac ovdje – stranac ondje! Iseljeništvo i mit o povratku u suvremenom transnacionalnom prostoru

Vori Walter Lalić
(Macquarie University, Australija)

(Abstrakt)

Velike društvene promjene, uz tehnološku i komunikacijsku revoluciju, potiču novi pristup iseljeništvu, koje ponajviše podrazumijeva trajni odlazak, novčane remitende i povremene posjete, uz poneki ostvareni san o povratku.

Novo okruženje odraženo kroz transnacionalnost društvenoga prostora stvara uvjete za dinamičniji doživljaj iseljeništva odnosno kretanja ljudi. Dinamika suvremenoga iseljeništva otvara nove mogućnosti i konceptualizacije samog fenomena i politike.

Pojam iseljenik, donedavno stranac ovdje, stranac ondje, sve intenzivnijim mogućnostima komuniciranja, putovanja, višestrukog identificiranja i aspiracija poprima novu kvalitetu.

Iseljavanjem izmijenjeni subjekti i njihovi hibridni potomci označeni različitim utjecajima kroz intenzivnost sudjelovanja u raznim obrascima suvremenog komuniciranja i kretanja kroz prostorne udaljenosti otkrivaju nove putove i mogućnosti za ostvarivanje svojih aspiracija.

Klasična podjela na zemlje iseljavanja i doseljavanja, koje i same prolaze razne oblike tranzicije, postupno se briše. Na stotine tisuća građana Australije živi i radi izvan kontinenta; vjerojatno ih se zadnjih godina iselilo više nego iz Hrvatske, svojedobno značajnog izvora iseljenika.

Dinamičnost okruženja, uz izraženu pokretljivost suvremenoga čovjeka, prožetog osobnim težnjama i ambicijama, zahtijeva novi pristup iseljeništvu. Ljudi žive i rade na prostorno udaljenim lokacijama, privremeno i trajno, slijedeći godišnja doba i osobne interese. Granice, neposredno okruženje i vremenske zone nisu prepreka egzistenciji u dinamičnom transnacionalnom procesu.

Promijenjena Hrvatska kroz svoje europsko okruženje ima velik demografski, gospodarstveni i kulturološki interes da iziđe iz mitologije i traume iseljeništva redefiniranjem svojega odnosa prema prostorno distanciranim sugrađanima i njihovim potomcima. Hrvatska kroz vlastitu tranziciju i bogato iseljeničko iskustvo može iznjedriti specifična rješenja unutar suvremenih zbivanja i kretanja.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.


No comments: