Tuesday 9 September 2014

041 - Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. – Primjer kotara Makarska

041 - Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. – Primjer kotara Makarska

Ivan Hrstić
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

(Abstrakt)

Iseljavanje je jedan od najznačajnijih demografskih i povijesnih čimbenika Dalmacije i u velikoj je mjeri oblikovalo njezinu današnju sliku. Masovniji odlazak lokalnoga stanovništva, uglavnom u prekooceanske zemlje, može se pratiti već od 60-ih godina 19. stoljeća, a taj je proces prekinuo početak Prvoga svjetskog rata. Nakon 1918., uslijed brojnih restrikcija najvećih useljeničkih država, iseljavanje više nikada nije dosegnulo stope kao do 1914., no nije ni prestalo. Tako je 1920-ih došlo do većeg iseljavanja u do tada manje atraktivne prekooceanske destinacije te u europske države, ali nakon 1929. i ono slabi uslijed jačanja posljedica Velike gospodarske krize. Stoga se početak 30-ih godina može smatrati završetkom jednog ciklusa iseljavanja.

Cilj je izlaganja na temelju neobjavljene arhivske građe i dostupne literature donijeti procjenu o opsegu iseljavanja iz makarskoga kotara tijekom tog razdoblja. Pritom će kotar Makarska imati ulogu svojevrsne studije slučaja za Dalmaciju u cjelini jer će istraživanje biti provedeno na tri razine koje karakteriziraju i kotar i regiju u cjelini: grad na obali, ruralno primorsko područje te Dalmatinska zagora. Posebna pozornost obratit će se na rodnu i dobnu strukturu iseljenika, jer su migracije po svojoj prirodi veoma selektivne te u određenim uvjetima pretežno emigrira stanovništvo s određenim strukturnim obilježjima, što ima dugoročne posljedice na cjelokupni društveni razvoj.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: