Wednesday 10 September 2014

043 - Identitet u djelu hrvatsko-njemačke književnice Irene Vrkljan

043 - Identitet u djelu hrvatsko-njemačke književnice Irene Vrkljan

Katica Ivanda / Ozana Ramljak
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb / Veleučilište Vern, Zagreb)

(Abstrakt)

Od 70-ih godina u Njemačkoj je sve prisutnija literatura koju pišu književnici doseljenici, koja je najprije bila prepoznata pod zajedničkim pojmom gastarbajterske literature, zatim migrantske literature, a naposljetku se učvrstila u terminu literature u egzilu. Iseljenička je književnost bitno određena obiteljskim, emotivnim, duhovnim, socijalnim, intelektualnim i kulturološkim naslijeđem transferiranim u zemlju useljenja te uspostavom veza u kojima se između ta dva prostora prepoznaje i artikulira vlastiti identitet.

Potraga za identitetom, njegova definiranja i trajna redefiniranja u ovom će se radu propitati i predstaviti na primjeru Irene Vrkljan, hrvatskonjemačke književnice čiji se životni i književni put izgrađuje između Zagreba i Berlina. On se oblikuje fragmentima sjećanja, prostora, vremena i osoba kroz koje književnica definira vlastiti ljudski, ženski, egzistencijalni i literarni položaj desetljećima ustrajno živeći unutarnju i vanjsku bilokaciju.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.


No comments: