Friday 20 November 2020

THE BEGINNINGS OF CROATIAN ART - Knjiga Vladimira P. Gossa o počecima hrvatske umjetnosti

 

THE BEGINNINGS OF CROATIAN ART - Knjiga Vladimira P. Gossa o počecima hrvatske umjetnosti

 

Autor, hrvatsko-američki znanstvenik, pisac i novinar, prati razvoj umjetnosti u hrvatskom prostoru, odnosno prostoru u koji su se doselili Hrvati i koji dijele sa zatečenim stanovništvom i s povijesnim suputnicima u njemu

 

Zagrebačka izdavačka kuća Ibis grafika nedavno je tiskala knjigu Vladimira P. Gossa “Početci hrvatske umjetnosti”, čija je građa raspoređena na 488 stranica. Najbitnije dijelove knjige na engleskome jeziku možete pročitati na ovome linku:

https://drive.google.com/file/d/1htqeKGoWtNxZxkne7Qek3uTmOqF2u-pe/view?usp=sharing

 

Autor je hrvatsko-američki znanstvenik, pisac i novinar, Professor emeritus povijesti umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a tijekom karijere predavao je na University of Michigan, University of North Carolina i University of Tel Aviv. Autor je ili suautor sedamnaest znanstvenih knjiga ili kataloga i pregršt znanstvenih studija s naglaskom na razdoblja predromanike i romanike na Mediteranu i Jugoistočnoj Europi. Po povratku u Hrvatsku iz Amerike godine 1999. nastavlja znanstveno-nastavničku karijeru na Sveučilištu u Rijeci kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 2002. do 2012., te se uz srednjovjekovnu umjetnost i kulturu posebice bavi studijima prostora, kulturnog pejsaža i dosega umjetničke kritike. Tijekom Domovinskog rata bio je dopisnik Večernjeg lista iz SAD te (pro bono) voditelj Odjela za promidžbu Nacionalne federacije američkih Hrvata. Objavio je tisuće novinskih članaka, osvrta, kritika. Suautor je i urednik segmenta o povijesti hrvatske umjetnosti za projekt HAZU o resursima od nacionalne važnosti, svezak II., Kultura (u pripremi). Autor je deset romana i narativnih kronika, te osamdesetak kratkih priča. Kratka priča „Kukavica“ objavljena je u zbirci Zašto volim Zagreb (Vjesnik 2000.), a „Grlica“ u antologiji Trenutak proze – hrvatska kratka priča (Znanje 2010.). Kritičari su nazvali Gossa „pjesnikom Domovinskog rata“, a njegov pripovjedački stil uspoređivan je s onim Saula Bellowa.

 

Knjiga istražuje odnos umjetničkog stvaralaštva kao funkciju prostora i stvaralačkog duha, nature i kulture, međuprožimanjem kojih se prirodni krajobraz transformira u kulturni krajolik. Autor prati razvoj umjetnosti u hrvatskom prostoru,, t.j. prostoru u koji su se doselili Hrvati i koji oni dijele sa zatečenim stanovništvom i s povijesnim suputnicima u tom prostoru, na primjer, predpovijesnom tradicijom Ilira i Kelta, klasičnom kulturom Grčke i Rima, ranosrednjovjekovnim stvaralaštvom Langobarda i Franaka. U odnosu na temeljne oblike ljudskog postojanja – grad i selo – Hrvati prvenstveno pripadaju sferi rusa te se tako uklapaju u ladanjsku tradiciju i predrimskog Ilirika i ranog srednjeg vijeka, ali u visokoromaniziranoj rimskoj Dalmaciji i Panoniji prihvaćaju i tečevine antičke i kasnoantičke urbane kulture. Najsretniji trenutci hrvatske povijesti, pa tako i stvaralaštva, dešavaju se kad su ladanjski i gradski elementi u harmoničnoj ravnoteži – a to se zbiva u hrvatskoj predromanici, dalmatinskoj urbanoj kulturi 13. stoljeća, dubrovačkoj renesansi, sjeverozapadno-hrvatskom baroku, u bidermajeru, hrvatskoj Modernoj, Secesiji, u pothvatima proširenja Zagreba od kasnijeg 19. do potkraj 20. stoljeća, u hrvatskoj naivnoj umjetnosti. No već je i visoko urbanizirani Rim u svojim izvanrednim vilama rustikama u kristalnim jadranskim zaljevima i na idiličnim padinama Medvednice ili Bilogore pokazao da i urbani čovjek zna uživati i stvarati u izvangradskoj sredini slušajući priče i snove zapisane u prostoru.

 

Autarhičnost i prometna nepovezanost hrvatskog prostora rezultirala je bogatstvom oblika, ali je i zajednički temelj na kojem se izgradila nacionalna kultura. Kad god je Hrvatska zapadala u pompoznu grandioznost dolazilo je do kratkih spojeva u životu nacionalnog bića. Nametnuta urbanizacija je u suprotnosti s hrvatskom općom ekologijom, jer Hrvatska nikad nije bila (samo) zemlja metropola. No kad se i skrene s dobrog ustaljenog puta, hrvatski prostor, i duh koji ga modificira, nalaze načina da se vizije upisane u krajobraz ponovno otkriju. Početci se ponavljaju tijekom povijesti, pa i danas, ali u novom, izvornom ruhu. Ako je nešto dobro, i u skladu s okolišem i predajom, ono se može legitimno dogoditi u bilo kojem povijesnom trenutku. Standardno sinkronično sagledavanje obogaćuje se dijakroničkim pristupom, a stilska razmatranja uvidima u individualnost umjetnika i umjetničkog djela.

 

Tekst prate 142 ilustracije, razmjerno malo za broj stranica. Odabrane su tako da slijede priču o postojanju i stvaralaštvu jednog naroda u konkretnom prostoru i etničkom okruženju, ispričane prvenstveno uradcima likovnih umjetnosti. Nisu ilustracije individualnog opusa ili fenomena već doprinos razumijevanju središnje teme: što je umjetnost i kako nastaje – od stvaralačkih pojedinaca i skupina do univerzuma. Poseban šarm unose izvorni crteži akademske slikarice Karine Sladović. Knjiga je namijenjena znanstvenoj zajednici ali svakako i zainteresiranom laiku. Kako bi se zadovoljilo obje skupine trinaest dodataka osvjetljava neka znanstveno složenija mjesta u narativu i pruža stručnjaku uvid u znanstveni aparat potreban za njihovo dublje razumijevanje, a oslobađa laičkog čitatelja od njemu ne toliko bitnih stručnih finesa, tako da se ne prekida tijek i ritam pripovijesti. Jer ova knjiga nije samo povijest, već i pripovijest u istom onom duhu u kojem je autor na svom životnom putu i znanstvenik i književnik, domoljub i društveni kritik, racionalist i vizionar.

 

Uživajte u čitanju  skraćene verzije knjige na engleskom u obliku internetskog izdanja:

https://drive.google.com/file/d/1htqeKGoWtNxZxkne7Qek3uTmOqF2u-pe/view?usp=sharing


 

Željka Lovrenčić postala dopisnom članicom Hispanoameričke knjiženve akademije sa sjedištem u Madridu

Željka Lovrenčić postala dopisnom članicom Hispanoameričke knjiženve akademije sa sjedištem u Madridu

 

Hrvatska književnica i prevoditeljica, hispanistica Željka Lovrenčić ovoga je mjeseca postala dopisnom članicom Hispanoameričke književne akademije (Academia Hispanoamericana de Buenas Letras) sa sjedištem u Madridu. Ta prestižna udruga djeluje na čitavom hispanskom području i blisko surađuje sa svjetski poznatom zakladom Andrés Bello.

Njeni su članovi ugledni filolozi, lingvisti, teoretičari književnosti i književnici sa španjolskoga govornog područja. Članovi Akademije odobravaju financijsku potporu izdanjima knjiga na španjolskom jeziku, sudjeluju na književnim susretima i predavanjima, djeluju u međunarodnim povjerenstvima za dodjelu književnih nagrada itd. Sjedište Akademije je u Madridu, a svoje podružnice ima u Argentini i Kolumbiji. Predsjednik joj je Eduardo Pilía iz Argentine, a dopredsjednik čileanski književnih hrvatskih korijena Andrés Morales Milohnic.

Željka Lovrenčić dugi niz godina djeluje kao uspješna književna poveznica između  hispanskoga svijeta i Hrvatske. Autorica je 17 knjiga i pjesničkih panorama, urednica 17 izdanja i prevoditeljica 62 knjige. Živjela je u Meksiku i Čileu i obišla mnoge zemlje Latinske Amerike: Kubu, Kolumbiju, Ekvador, Kostariku, Panamu, Argentinu, Urugvaj, Paragvaj, Boliviju, Peru, Dominikansku Republiku…

Na ovome postignuću čestitali su joj brojni prijatelji iz Latinske Amerike, Španjolske i drugih zemalja - među ostalima čileanski književnici Andrés Morales Milohnic, Diego Muñoz Valenzuela, Juan Mihovilovich, Eric Goles, Óscar Barrientos Bradasic, Theodoro Elssaca i Carmen Baeza Troncoso, peruanska književnica Zinka Saric, rumunjski književnik Daniel Dragomirescu, španjolsko- peruanski književnik Alfredo Pérez Alencart, makedonsko-hrvatska književnica Ljerka Toth Naumova te veleposlanica RH u Španjolskoj, Kubi i Andori Nj. E. Nives Malenica.  Čestitkama se pridružuje i Hrvatska matica iseljenika, čija je hispanistica Lovrenčić dugogodišnja uspješna suradnica u svim Matičinim serijskim publikacijama, uključujući najznačajnije Matičine prijevode na španjolski poput znanstvene monografije dr. sc. Ljube Antića Hrvati i Amerika (2001.)

Više:

 

https://croacia-chile.blogspot.com/2020/11/la-dra-zeljka-lovrencic-es-designada.html