Wednesday 30 September 2015

Croacia y su Destino - Libro en formato CD-ROM

Croacia y su Destino - Libro en formato CD-ROM

Libro de 324 páginas, en castellano. Autoría colectiva de Studia Croatica - Instituto de Cultura Croata. Redactor principal: Dr. Francisco Nevistic. 1977, 2010. Precio en formato electrónico CD-ROM, en la Argentina: 200 pesos + gastos de envío. Otros países 25 dólares + gastos de envío. Pedidos a studiacroatica@gmail.com

Wednesday 23 September 2015

Fotos del estreno de Apuntes de Konavle, de Ivo Kravić

Apuntes de Konavle, de Ivo Kravić - Fotos del estreno

Producción teatral de Fundarte 2000 -  Estreno sábado 27 de junio, 22,30 hs, Teatro Paraje Arteson, Palestina 919, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sala auspiciada por el Instituto Nacional del Teatro y Proteatro. Espectáculo realizado con el apoyo de la Oficina Nacional para los Croatas fuera de la República de Croacia a través del subsidio otorgado por ese organismo a FEPAI - STUDIA CROATICA   http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/95/donijeta-odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-udruge-i-zajednice-hrvatskog-iseljenistva-u-juznoj-americi-i-juznoafrickoj-republici-za-2014
El Director del proyecto es José María -Joza- Vrljicak, director de la revista Studia Croatica.
-
Un hombre va en busca de una herencia a la patria de sus padres, Croacia, en las postrimerías de la Guerra de Independencia, hace 20 años. En Konavle, se encontrará con su principal contendiente: el que ha vivido siempre allí. Llevará consigo un protagonista que en una locura casi quijotesca será su otro válido, su cómplice que lo hará un fragmento de literatura entre viñedos y muros medievales.
Apuntes y expedientes  reflejarán el acoso y el deseo del crimen. Un crimen aún por develar, pues ocurrió en un instante en que no había testigos.
Cuando llegó, nadie ignoraba que venía allende ese mar que le había arrancado la mitad de sus pobladores. ¿El crimen del mar? ¡Qué ironía! .El era un fragmento más de la prueba de ese crimen.

Elenco: Actores Ivo Kravić y Viviana Tiseira. Participación especial: José Antonio Vuković, Verónica Colombo y Emilio Urdapilleta senior. Puesta en Escena y Dirección: Emilio Urdapilleta

http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2015/05/apuntes-de-konavle-ivo-kravic.html


Apuntes de Konavle - Ivo Kravic
Producción teatral de Fundarte 2000

APUNTES DE KONAVLE

de Ivo Kravic

Estreno sábado 27 de junio, 22,30 hs
Teatro Paraje Arteson
Palestina 919 (ref. Córdoba y Gascón)
Ciudad Autónoma de Buenos AiresEspectáculo realizado con el apoyo de la Oficina Nacional para los Croatas fuera de la República de Croacia a través del subsidio otorgado por ese organismo a FEPAI - STUDIA CROATICA   http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/95/donijeta-odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-udruge-i-zajednice-hrvatskog-iseljenistva-u-juznoj-americi-i-juznoafrickoj-republici-za-2014

Un hombre va en busca de una herencia a la patria de sus padres, Croacia, en las postrimerías de la Guerra de Independencia, hace 20 años. Allí vivirá nuevas experiencias, incluyendo un crimen… ¿del mar?

Elenco

Actores
Ivo Kravic
Viviana Tiseira

Participación especial
Verónica Colombo
Verónica Muñoz
Emilio Urdapilleta senior
José Antonio Vukovic

Realización multimedia y fotografía: Mariana Olmos

Ambientación musical: Ivo Josipovic y Oscar Cuckovic

Diseño de luces y sonido: EWO

Operación técnica: Pasaje Arteson

Diseño gráfico: Judith Raimondo

Puesta en Escena y Dirección: Emilio Urdapilleta

Asistente de Dirección; Rafael BotteFestival de cine croata en Santiago de Chile - OctubreSunday 20 September 2015

Diccionario enciclopédico de medicina en ocho idiomas - Eight-language Encyclopaedic Medical DictionaryVELIKI MEĐUNARODNI PROJEKT

OSMOJEZIČNI ENCIKLOPEDIJSKI MEDICINSKI RJEČNIK
EIGHT-LANGUAGE ENCYCLOPAEDIC MEDICAL DICTIONARY
DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE OCTOLINGUE DE MÉDECINE
ACHTSPRACHIGES ENZYKLOPÄDISCHES MEDIZINISCHES WÖRTERBUCH
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MEDICINA EN OCHO IDIOMAS
MEDICINALE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO OTTOLINGUE
OKLINGVA ENCIKLOPEDIA MEDICINA VORTARO
DICTIONARIUM ENCYCLOPAEDICUM OCTO LINGUARUM MEDICINALE


Shodno znanstveničkim potrebama odavno se planira i za hrvatske korisnike u medicinskim znanostima jedan sveobuhvatni OSMOJEZIČNI MEDICINSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK
Rječnik će sadržavati gotovo 50 000 natuknica.

U Rječniku su zastupljeni jezici:
                
                                        latinski                                                 španjolski
                                        engleski                                                talijanski
                                        francuski                                              esperanto
                                        njemački                                              hrvatski  

Hrvatska je istom posljednjih godina dobila nekoliko visokostručnih leksikona iz područja medicinskih znanosti.

No, još uvijek nemamo jedan sveobuhvatni i informativni medicinski rječnik, rjčenik koji bi našu medicinu uspješno doveo u međunarodne korelacije medicinskih znanosti kako bismo uz pomoć takva riječnika sveprisutnije sudjelovali u transferu medicinskih znanja i tehnologije.
Izazovna današnjica s izrazito razvijenim ljudskim djelatnostima trebala bi omogućiti u nadasve unaprijeđenim komunikacijama sve oblike međunarodne razmjene pri čemu pojedinci i skupine osjećaju i svoje potrebe te traže mogućnosti da svoje potrebe bez posrednika najlakšim putem zadovolje. Neke od tih djelatnosti (medicina, tehnološke primjene, turizam itd.) ne mogu se više razmatrati, planirati primijeniti i realizirati drugačije nego isključivo s međunarodnog aspekta.

Medicinu kao primarnu humanističku znanost neizostavno prate želje i potrebe milijuna bolesnih, a zdravi se žele sa sigurnošću osloniti na njen napredak i dostignuća, na njenu uslugu i pomoć.

Čovjek je oduvijek htio, želio i nastojao saznati što više o sebi samom. Pa i ono što liječnik napiše u svom nalazu o njemu! A to će mu u ovom rječniku biti posve dostupno. Evo kako:

 - Osnovni, polazni, usmjeravajući jezik jest latinski na koji su vezani drugi jezici. Pojmovi su poredani abecednim redom na latinskom jeziku s etimološkim tumačenjem riječi iz grčkog jezika (bez transkripcije, jer su mnogi medicinski pojmovi internacionalni grecizmi), ukoliko je to za bolje razumijevanje čitateljima potrebno.
 - Zatim su ispisani sinonimi navedenog pojma, gdje ih ima.
 - Na stranim jezicima navedeni su značenjski ekvivalenti kao i jedan ili više sinonima te dublete riječi.
 - U prijevodu na hrvatski jezik, odnosno u objašnjenjima latinskog pojma korisnicima su dana kraća tumačenja uz prevedeni pojam, ukoliko se ne radi o izrazitom europeizmu, strukovnom internacionalizmu itd.
 - Zbog posvemašnje uporabne vrijednosti Rječnika sačinjeni su hrvatski kao i inojezični rječnici na osnovi prevedenih pojmova iz latinskog jezika, a koji onda upućuju korisnika na pojmove u polaznom latinskom jeziku gdje su oni i objašnjeni.
 - Kvantiteta sloga i naglaska u latinskom jeziku provedena je tamo gdje je to bilo nužno, gdje je trebalo distingvirati izričite homografe, a u stranim jezicima sprovedena je prema njihovim zakonitostima.
 - Slijedeći u ovom rječniku međunarodnu pojmovničku standardizaciju u medicinskim znanostima, konsekventno smo se držali tradicije medicinskog nazivlja, pa je klasični latinski vokal i prešao u j a slovo k u grčkim izričajima nije mijenjan u latinski c.

U Rječniku će korisnici naći natuknice ne samo kao nominativne pojmove (imenice, pridjeve, a glagole u infinitivu, pa priloge, što u dosadašnjim rječnicima nije bio slučaj), nego je on obogaćen s mnoštvom sintagmi iz cjelokupne medicine, kako kurativne tako i preventivne, kako teorijske tako i kliničke.

Sveukupna medicina obuhvaća i pojmove iz područja pomoćnih kliničkih ustanova, laboratorija, instituta, pa sanitetsku tehniku, socijalnu medicinu, nutrologiju, ljekovito bilje, balneologiju itd. te paramedicinsko nazivlje što, također, obogaćuje ovaj Rječnik.

Rječnik je tezaurus svih kratica koje se koriste u medicini (a ima ih više od 500) što je za medicinsko osoblje veoma značajno. Tako će korisnici ovoga Rječnika izbjeći sve moguće nesporazume što se tiče pisanja i razumijevanja kratica.

Uporabna vrijednost Rječnika jest, dakle,  u medicinskoj struci višestruka: od unificiranja kratica i recepata do nemjerljive pomoći i konkretne koristi u praćenju stručne literature na stranim jezicima.

Za to jamče savjetnici za sve medicineske znanosti kao i redaktori za pojedine jezike u Rječniku.

Rječnik izlazi iz tiska 15. listopada 2015.


                                                                                                                    Voditelj projekta

                                                                                                                 prof. dr. Jozo Marević

ZAŠTO OVAJ I OVAKAV RJEČNIK


U stručnim medicinskim krugovima tradicionalno je korišten srednjovjekovni latinski jezik. U novije doba dolazi do odstupanja od te unificirane komunikacije u medicini i počinju se rabiti nacionalni jezici (engleski, francuski, njemački...), što nerijetko rezultira nerazumijevanjem i nesnalaženjem. Zbog toga je širom svijeta izrađeno dosad više dvojezičnih, trojezičnih i četverojezičnih rječnika, a u jednom dijelu tih rječnika zastupljen je i latinski. Iz dosadašnjih saznanja razvidno je da je ovo prvi Osmojezični medicinski enciklopedijski rječnik (koncizan i informativan s kratkim objašnjenjima  45 000 pojmova, odnosno jezičnih jedinica i sintagmi na  3 000 stranica enciklopedijskog formata, a uz moguću financijsku potporu, bio će objelodanjen u listopadu 2015.) u svijetu s naglašenom ulogom da:
   - svim djelatnicima u medicini (a tu su stomatologija, veterina, farmacija, farmakopeja itd.) omogući ispravno i ujednačeno ispisivanje recepata, dijagnostičkih nalaza, vrsta, načina i vremena terapijskih postupaka, označavanja lijekova... a navlastito kratica kojih je danas u medicini najmanje petstotinjak te korisnicima medicinskih usluga, pacijentima da točno i ispravno shvate nalaz, upute i preporuke liječnika, ma gdje on djelovao,
   -  kao svakodnevni vademekum unaprijedi "internu" komunikaciju između liječnika i liječnika, liječnika opće prakse i operacijskog tima, liječnika i ljekarnika...,
   -   latinski i druge jezike koordinirano aplicira na nove medicinske djelatnosti kao što su turizam, astronautika itd., pa otuda medicinski pojmovi svemirska medicina, turistička medicina (navodimo kao obrazac obrade: medicina periegetica, syn. medicina turistica, eng. tourist medicine, fr. médecine touristique, d. touristische Medizin, es. medicina de turismo, tal. medicina turistica, ilo turisma medicino, hr. turistička medicina) i tako upozna korisnike s novim medicinskim pojmovima,
   -  izvanredno korisno posluži kao potrebiti izvor medicinsko-jezičnog znanja studentima u međunarodnoj dodiplomskoj razmjeni kao i da olakša hrvatskom medicinskom osoblju stručnu komunikaciju na jeziku domaćina,
   -  doprinese jačanju značenja i uporabe latinskog jezika u današnjoj medicini  kao najhumanističkijoj znanosti, kako bi latinski ostao i bio jedino sredstvo komunikacije u svim medicinskim znanostima diljem današnjega raznoliko podijeljenog svijeta!

                                                                                  
                                                                                       prof. dr. sci. Jozo Marević


STANJE RUKOPISA - PROJEKTA


OSMOJEZIČNI MEDICINSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK

Jezici: latinski, engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, esperanto i hrvatski

Rukopis obasiže oko  4 000 kartica ili  255 AA

Tiskana knjiga, u enciklopedijskom formatu (24 x 34) s dvostupačnim tekstom obuhvaćala bi oko  2 500 stranica (ktomu dodani rječnici po pojedinim jezicima na 1 500 stranica).

Prvi dio, dakle, s predgovorima i uputama na svih osam jezika bit će leksikonski tezaurus na nešto više od  2 500 stranica ili 125 araka, s gotovo  50 000 leksema, medicinskih i paramedicinskih pojmova, a drugi dio, zbog sveopće i ponajbolje korisničke uporabivosti, sadržavat će rječnike: englesko-latinski, njemačko-latinski i hrvatsko-latinski, a ostali jezici: francusko-latinski, španjolsko-latinski, talijansko-latinski i esperanto-latinski bit će tiskani kao suplementariji, ovisno o potrebi korisnika.

Korisnik će tako pronaći po abecednom redu pojam na svom jeziku (za Hrvate su pored hrvatskoga i najpotrebniji engleski i njemački) koji će ga uputiti na latinski gdje su objašnjenja na hrvatskom.

Redakcija planira Rječnik tiskati najkasnije do polovice listopada 2015. godine, ukoliko se namaknu potrebita financijska sredstva.

Stanje sveukupnog rukopisa dana 15. lipnja 2015. jest: početak kompjutorske priprave za tisak.

15. lipnja, 2015.                                                voditelj projekta
                                                                    prof. dr. sci. Jozo Marević

                                                                                                          VII. 


DICTIONARIUM ENCYCLOPAEDICUM
OCTO LINGUARUM MEDICINALE

P r a e f a t i o

Magna et mutua vicissitudo hodiernarum rerum ac animi bonorum, nostra aetate, cum commercium magis magisque procedens existit, cum problemata globalia, praesertim in campo medicinali, communicationis informationisque praesunt, variae versiones in varias directae partes necessariae sunt. Medicinae communicatio tota et informationum processus universus atque progressus generalis scientiae medicinalis, condicio necessaria ad vitam meliorem felicoremque est. Qua de causa necessaria sunt etiam dictionaria medicinae recentioris.
Quibus desideriis ut satisfaceremus atque necessitates hodierni hominis saturaremus, proposuimus nobis cum domo editrice "Marka" Dictionarium encyclopaedicum octo linguarum medicinale (DEOLM) praeparare ac edere cum columna, ut vocatur, exeundi constante ex circiter quinquaginta milibus lemmatum Latinae linguae, quae lemmata in septem linguas vertuntur, quod in omnibus octo linguis quadringenta fere milia unitatum lexicalium explet, includendo quinguentas fere abbreviationes, quae frequentiores in scientiis medicinalibus existunt.
Adhuc causa permagnis ad hoc dictionarium creandum: aetatibus vocabula distinguendi facultates artesque non existerunt. Qua de existimatione, medicina moderna, ut scientia maxime humana, quae partes primas in scientiis mundi hodierni obtinet atque magis magisque habebit, meretur atque postulat inevitabilem meliorem communicationem inter gentes una unitaria lingua, quia iam diu scitur, atque iam diu pridem exstabat maxima necessitudo unius unitariae terminologiae in scientiis medicinalibus modernae medicinae totius mundi. Lingua Latina in historia mundi permagnes partes obtinebat, verum etiam in medicinae historia - a pristino tempore Lingua latina fuit lingua medicinae universae.
Octo linguae sunt: Latina (abbreviatio lat.), Anglica (eng.), Francogallica (fr.), Theodisca (d.), Hispanica (es.), Italica (tal.) Esperanto (ilo = internacia linguo, latine Internationalis lingua), Croatica.
Orthographia Latina toto in textu  regulis, quae in modernis lexicis atque editionibus classicae Latinitatis adhibentur, accommodatur, ita vero ut apud nos u consonanticum semper v, vocalicum et consonanticum i, non semper, saepe i, saepius j (quo modo iam traditionaliter nobis Germanica terminologia medicinalis imposuit).

Orthographiae variantes maxima ex parte ad unam, communi opinione accepta, frequentissimam formam redactae sunt, exceptis raris vocabulis, quae in historia medicinae maximi momenti sunt aut utentibus esse possent.
Thesaurus, qui hic colligitur, ita tractatur, ut apparatu linguali quam minimo ac strictissimo adhibito, quam plurima argumenta opposita offerre possit. Pars incipiens Latina (saepe cum explicatione originis Graeci) intra se describendi modo formatur sine praecipuis linguae praescriptis, sed cum terminis medicinalibus logice inventis. DEOLM igitur descriptivum, non normativum lexicon apparet. Hoc spectat, ut describendo huius aetatis linguam medicinalem complectatur. Inest profunda historica ratio, qua lexicon hoc sane non privari potest, quia ea in loquendi genere medicinali iam a tempore Hippocratis usque ad hodiernum diem viget. Quod indicat omnia lemmata paradigmataque medicinalia tam scholastica quam scientifica, tam instrumenta agendi intercommunicandique quam usus medicos ad hanc aetatem, ad hodiernam medicinam pertinentia comprehendi deberet.
Praeter thesaurum medicinae comprehenditur etiam magnus quoque numerus nominum notionumque ad geographiam, informaticam, cyberneticam, sociologiam, philosophiam pertinentium, praeterea varietas valde evoluta singulorum ambituum ad humanitatem pertinentium. Sic constituitur notionum permultarum terminologia typologiaque, quae vetera, saepe iam usitata, non solum recentiora verba pluribus gentibus communia.
Quod ad mensuras vocalium atque ad accentum attinet, hic atque illlic tantum perspicua homographa distinguimus, exempli gratia, insidēre (sedere, habitare, commorari) et insiděre (cadere, occupare, se deprimere) vel incīděre (insecare, incisionem facere, insculpere, inscribere) et incĭděre (cadere, praecipitari, praecipitem ire).
Ad terminos e Graeco fonte derivatos vocabula originalia (Graeca, Arabica, Turcica...) inscripsimus. Simile principium in peregrinis quoque linguis, sine exceptione, valet.
Quam ob causam huiusmodi lexicon hoc multilingue unius peculiaris artis dictionarium est - lexicon medicinae, primum et maximum apud nos huius generis - simile nullum in medicina totius mundi, quia principalibus vocabulis, nominibus, notionibus, artis medicinae elocutionibus et locutionibus systematice dispositis, DEOLM amplum est enchiridion generis universalis et specialis in medicina hodierna.                                                                                                                         IX.
                                                           

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
OCTOLINGUE MÉDECAL

P r é f a c e

Dans le monde dʹaujourdʹhui des changes culturels et matériels, des relations réciproques de plus en plus intenses, de grand développement  des sciences et des grandeurs immesurables dans la communication et des besoins incoercibles dans le processus de information globale - dans le développement en général sciences médicales totales et des problémes de santé du monde surtout, exigent des traductions diverses dʹune langue à lʹautre et des dictionnaires spécialisés.
La médecine moderne a vraiment besoin dʹun dictionnaire unitaire parce que la langue de médecine dʹaujourdʹhui est de toutes sortes. Afin de répondre à ce besoin, la maison dʹédition "Marka" a entrepris la réalisation de publication dʹun Dictionnaire encyclopédique octolingue de médecine (DEOM), dʹune colonne  de base dʹenviron 50 000 entrées en latin, traduites en sept langues, ce qui répresente au total environ 400 000 unités lexicales en huit langues.
Huit langues sont dans le DEOM: le latin (abréviation lat.), lʹanglais (eng.), le français (fr.), lʹallemand (d.), lʹespagnol (es.), lʹitaien (tal.),  lʹespéranto (ilo = langue internationale) et le croate.
Pour lʹélaboration de la colonne de la base, on a utilisé essentiellement les publications et la documentation lexicographique des instituts médicinaux, pour mieux dire, des dictionnaires encyclopédiques du monde, des langues mondiales, de nombreux manuels techniques lexicographiques, parmi lesquels nombreux plus récents.
Un dictionnaire qui ne renonce pas à sa dimension historique et à son large contexte social (médecine est la science la plus humanitaire, toujours, de plus en plus, sont nouvelles connaissances dans le domaine de la médecine), car il traite des notions de la médecine dʹaujourdʹhui des sciences de médecine (dentisterie, médecine vétérinaire, ophtalmologie, pharmacie, cosmétologie), qui ne peuvent être comprises dans leur intégralité sans certaines références au passé linguistique, comporte inévitablement du nombreaux mots et expressions archaïques, sans mots et expressions de médecine classiques, ainsi que les inévitables termes médicaux et techniques internationaux, et la terminologie importante du monde.
La langue de base, la langue latine a été mis sur la vocabulaire de la période classique de la langue latine, mais on a aussi réservé une place aux éléments spécifiques qui apparaissent dans lʹidiome riche du latin du Moyen âge (car la médecine sʹest développée) et de lʹEpoque moderne. On a aussi accordé une attention méritée à la terminologie latine (juridico-politique, philosophique...).
Pour la traduction en français, on respecté lʹorganisation en usage dans les dictionnaires français, qui place en tête les éléments lexicaux de la langue usuelle dans la médecine.
Nous avons appliqué et unifié lʹorthographe dʹaprès les critères des dictionnaires modernes et des éditions critiques de mots latins classiques. Notons en outre ici que nous transcrivons  toujours le u consonne par v, et le i voyelle et consonne par i, mais non toujours, dans quelques cas se transforme en j.
En ce qui concerne le nombre de syllabes et dʹaccents, nous nʹavons distingué que certains homographes explicites, comme (mots latin): insidēre (être assis, être installé) et insiděre (se mettre, prendre place, sʹasseoir) ou incīděre (inciser, entailler, graver, inscrire) et incĭděre (tomber, sʹabattre, piquer).
Le DEOM se présente comme un manuel important du type général dans le domaine de la médecine avec sa nomenclature de mots fondamentaux, de noms, notions, expressions, mis en ordre et classifiés systématiquement. En tant que ce livre à large application, cʹest un outil précieux de travail non seulement pour les usagers croates, mais aussi pour les usagers étrangers.      


X.


ACHTSPRACHIGES MEDIZINISCHES
ENZYKLOPÄDISCHES WÖRTERBUCH

V o r w o r t

Mit ihrem immer stärker werdenden Austausch materieller und kulturellen Güter, mit ihrer intensiveren Kommunikationen und mit globalen Informierungsprozessen, als auch mit der immer mehr herausfordenden Gesundheitsproblemen einerseits und mit der gesamten Entwicklung der medizinischen Wissenschaften  in der modernen Welt andereseit, sind notwendig verschiedenartige Übersetzungen in mehreren Richtungen. Besser gesagt, medizinische Sprache in gewiβener Anzahl der Staaten  ist, oder sie sollte sein, gemeinsame Medizinsprache in der Welt, und die gemeinsame Medizinsprache seit langer Zeit war Latein.
Um  erwähnten Bedürfnissen nach dem Auflösen der Sprachproblemen in der Medizin, beziehungsweise, nach der Rückkehr und der Einführung der lateinischen Sprache in die Weltmedizin gerecht zu werden, begannen wir mit dem Verlagshause "Marka" die Ausarbeitung eines Achtsprachigen Medizinischen Encyklopädischen Wörterbuchs (AMEW) mit einer Ausgangskolonne von etwa 50 000 Stichwörtern in lateinisch (weil lateinisch tradizionelle medizinische Sprache aus der gesamten medizinischen Terminologie war), die in sieben Sprachen übersetzt werden (mit etwa 500 medizinischen Abkürzungen), was insgesamt mehr als 400 000 lexische Einheiten in allen acht Sprachen ausgemacht.
Der Fachterminologie, die aus dem Lateinischen und aus dem Griechischen seit eh und je besteht, sind viele Begriffe aus dem Arabischen und aus dem Türkischen hinzugesetzt. Im gesamten Text wurde eine Vereinheitlichung der Orthographie nach den Kriterien der modernen Wörterbücher und kritischer Ausgaben der klassischen Latinität, sowie der anderen Sprachen im AMEW, durchgeführt, wobei das konsonantische u immer als v bezeichnet wird, das vokalische und konsonantische i als i und hin und wieder als j.
Die Sprachen im Wörterbuch sind: lateincish (lat.), englisch (eng.), französisch (fr.), deutsch (d.), italienisch (tal.), esperanto (ilo = internationale Sprache) und kroatisch.
Was die Quantität der Silben und den Akzent betrifft, wurden nur manchmal ausgesprochene Homographe bezeichnet, wie etwa insidēre (liegen) und insiděre (sich setzen, einsteigen, sitzen, stecken, stehen, liegen) oder incīděre (anschneiden, anritzen, einschneiden, einkerben, einmeiβeln, einhämmern, eingravieren, eingraben) und incĭděre (fallen, abstürzen, stürzen, zusammenbrechen, hinunterstürzen)
Die Ausgangskolonne der lateinischen Sprache (im Lateinischen des Wörterbuches liegt der Schwerpunkt auf dem Wortschatz aus dem klassischen Zeitalter des Lateinischen, aber es wurden gleichberechtigt auch Besonderheiten des Lateinischen aufgenommen, die im reichen mittelalterlichen und neuzeitlichen medizinischen Idiom entstanden) ist auf der Grundlage des medizinischen Fachausdrucks (unter den Fachleuten im Bereich der Medizin) ausgearbeitet, wobei ein verschiedenartiger und vielschichtiger Sprachsatz erfaβt wurde.   
Das AMEW ist ein Fachwörterbuch und gilt einem besonderen Fachbereich, den Fachleuten im medizinischen Wirkungskreise (allgemeine Medizin und alle medizinische Wissenschaften, Arzneikunde, Tiermedizin, Zahnmedizin, Ophthalmologie, Kosmetik...), insbesondere heute, wenn einzelne Fachrichtungen selbst schon über einen Wortschatz von mehreren tausenden Wörtern und Fachdrücken verfügen. Es ist auch ganz natürlich, daβ es viele Begriffe aus jenen medizinischen Wissenschaften gibt, die einst nicht existierten, sondern sie sind Wortneubildungen, da man im wissenschaftlichen Fortschritt zu neuen Entdeckungen kommt (immer wieder kommt man zu neuen Erkenntnissen im Bereich der Medizin) einerseits und andererseits immer wieder neue Bakterien, neue Virus den Leuten bedrohen.
Trotz der möglichen Beschränkungen und der gewöhnlichen Fehler ist das AMEW mit 50 000 Begriffen, mit etwa 500 Abkürzungen auf etwa 3 000 Seiten, mit den kurzen zahlreichen Erläuterungen, das erste und das gröβte Wörterbuch dieser Art in der Welt. Das AMEW ist umfangreiches Lehr- und Handbuch allgemeinen und fachlichen Charakters, da dieses praktische wissenschaftlische medizinische Handbuch breiter Anwendungsmöglichkeiten gedacht ist, so daβ das AMEW Fachwörterbuch  allen medizinische Wissenschaften gilt und gelten wird.
Mit systematisch geordneten und aufgegliederten Grundwörtern, Namen, Begriffen, Fachausdrücken und Wendungen ist das AMEW ein umfangreiches Lehrwerk für unzählbare Fachleute in der Medizin, denn es bringt neue Erkentnisse im Bereich der allgemeinen  heutigen Weltmedizin.  Notwendigerweise ist es encyklopädisches Hilfsmittel und bietet eine Vielzahl von Informationen sowohl synchronischer als auch diachronischer Bedeutung.                                                                                                           XI.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO
DE MEDICINA EN OCHO IDIOMAS

P r e f a c i o

En el mundo contemporáneo se incrementan cada vez más los intercambios materiales y espirituales y de información, con un mayor desarollo de la comunicación internacional. Por lo tanto son necesarias traducciones a diferentes idiomas, son necesarios diccionarios, especialmente del ámbito de la medicina a razón de nuevos conocimientos en el ámbito de la medicina actual y contemporánea. Para satisfacer tales necesidades, la casa editorial "Marka" emprendió la iniciativa de realizar un Diccionario Enciclopédico de Medicina en Ocho Idiomas de Medicina (DEMOI) con una columna básica  de aproximadamente 50 000 voces en latí (idioma latino), incluidas unas quinientas abreviaturas, traducidas en siete idiomas extranjeros, en total aproximadamente 400 000 unidades léxicas en ocho idiomas: latín (abreviatura lat), idioma inglés (eng.), francés (fr.), alemán (d.), español (es.), italiano (tal.), esperanto (ilo = lengua internacional) y croata.
Hemos aceptado la terminología médica del latín, tal y como nos fue entregrada por la tradición. El DEMOI, un diccionario multilingüístico, es un diccionario técnico, un diccionario médico, un diccionario de la profesión médica (de medicina general y otras ciencias médicas: estomatología, oftalmología, veterinaria, farmacología, ciencia cosmética...). Naturalmente en la traducciόn de peculiaridades lingüísticas, literarias y culturales, vinculadas con la medicina, los traductores tuvieron que utilizar a menudo susticiones aproximadas o las explicaciones más cortas posibles, como por ejemplo en el caso de palabras del campo de la zoología o botánica. Aunque quedaba la posibilidad de traducir por medio de denominaciones técnicas latinas o griegas para la terminología de la flora y la fauna. Aún así, a pesar de las limitaciones potenciales y de los errores posibles el DEMOI es el primero y el más grande de los diccionarios de este tipo en el mundo.
Las voces de la columna básica da la lengua latina están hechas según el idioma
literario médico (la lengua latina en el diccionario según el vocabulario básico de la época clásica (antigua) de la lengua latina, pero igualmente hemos incluido los términos específicos surgidos en el rico idioma latino de la Edad Media y de la Edad Moderna), añadiendo material de diversas y estratificadas riquezas lingüísticas (diccionarios médicos, documentaciόn lexicográfica, numerosos manuales técnicos de lexicografía médica...).
La lengua latina básica del diccionario pone en el vocabulario básico de la sciencia médica clásica (antigua). En todas partes hemos tratado de incluir el vocabulario latino (con explicaciones, comentarios, traducciones y análisis del origen grieco) desde la época antigua hasta la nuestras días.     
En todo el texto hemos aplicado la ortografía uniforme de acuerdo a los criterios de los diccionarios modernos y publicaciones críticas, siendo la consonántica u siempre v y la i vocálica y consonántica i, como de tanto en tanto j.
Considerando la cantidad de sílabas y acentos, sόlo de vez hemos distinguido homόgrafos difinidos, como insidēre (estar sentado, echarse, estar tumbado) y insiděre (sentarse, tomar asiento, asentar, ajustar, meterse, introducirse) o incīděre (cortar, tajar, entallar, rajar, cincelar, inscribir) y incĭděre (caer, desplomarse, derrumbarse, precipitarse).
Mediante la agrupaciόn y distribuciόn de las palabras básicas, nombres, términos y expresiones técnicas, el DEMOI es un manual extenso, de carácter general yscientífico. Como diccionario de vasta aplicaciόn es un auxiliar útil no sόlo para los hablantes nativos sino también para los extranjeros. Como las palabras en el DEMOI van acompañadas de indicaciones gramaticales usuales  de género y tipo, y las indicaciones necesarias de aplicaciόn y el campo del significado, desde la medicina antigua hasta la medicina contemporánea, o  todas las ciencias médicas de la actualidad con una abundante fraseología en todos los idiomas, un diccionario como éste es necesariamente enciclopédico y ofrece multitud de informaciones científicas y de significados sincrόnicos y diacrόnicos.
De esta manera, el DEMOI contiene las palabras y expresiones del habla cotidiana, de la lengua médica, de una multitud de denominaciones de las sciencias biolόgicas y aplicadas. De tal suerte cubre todas las esferas del sistema lingüístico de todas ciencias médicas.
Concebido como un manual lingüístico y práctico en la profesión médica, debería ser un auxiliar de confianza para las diferentes formas de estudio y de del uso cotidiano en el campo de medicina.


XII.


DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
MEDICO OTTOLINGUE

P r e f a z i o n e

Il mondo contemporaneo, caratterizzato da una tendenza sempre crescente di scambi materiali e spirituali, abbisogna di strumenti che agevolino la comunicazione internazionale tra le varie nazioni, nostro mondo odierno abbisogna nel campo delle scienze medizinali, per esempio, di una lingua nella comunicazione mondiale di medicina, cioè di un dizionario plurilingue per ragione delle informazioni globali nel campo di medicina, che era e sempre sarà la più umana scienza.
A tale scopo la casa editrice "Marka" ha organizzato lʹapprestamento di un Dizionario Enciclopedico Medicinale Ottolingue (DEMO) che ha per base una colonna di circa 50 000 voci latine tradotte in sette lingue straniere per un numero totale di circa 400 000 unità lessicali in tutte le otto lingue. Le otto lingue sono: lingua latina (abbreviazione lat.), inglese (eng.), francese (fr.), tedesco (d.), spagnolo (es.), italiano (tal.), esperanto (ili = lingua internazionale) e croato.
Nella parte latina del dizionario la base è rappresentata dal fondo lessicale classico della lingua latina, ma abbiamo introdotto in misura paritaria anche la specificità che hanno arricchito in epoca medievale e moderna lʹantico idioma latino, perché le scienze medicinali (anche tute le scienze naturali) sono rapidamente sviluppate e allargate, giaché nel campo della medicina sono sempre nove scoperte. In ogni parte del testo ci siamo adoperati di introdurre anche voci della latinità moderna, di introdurre voci tecnici delle lingue straniere, sopratutto della lingua inglese, perché nel campo della medicina sono sempre nuove scoperte.
La lingua medicinale è lingua greca o meglio detto, latinizzata lingua greca. Per questa ragione abbiamo iscritto adeguati commenti, corrispettiva spiegazione o chiarificazione dellʹorigine greco ai lemmi medicinali.   
In tutto il testo abbiamo applicato e uniformato lʹortografia della lingua latina secondo i criteri seguiti dagli autori dei dizionari moderni di medicina e i criteri applicati nelle edizioni critiche della latinità classica e abbiamo segnato in tutti i casi la u consonantica con una v e inoltre la i vocalica e quella consonantica con una i ma di quando in quando con j (che cosa e, secondo la tradizione, sotto influsso di terminologia tedesca).
Per quel che concerne la quantità e lʹaccento delle sillabe abbiamo distinto solo in via eccezionale omografi evidenti, come ad esempio: insidēre (sedere, essere seduto, giacere, distendersi) e insiděre (sedersi, mettersi a sedere, posarsi innestarsi, introdursi, collocarsi) o incīděre (incidere, fare un taglio, intagliare, scolpire, infliggere, imprimere, inscrivere) e incĭděre (cadere, cascare, precipitare).
Il DEMO è un dizionario tecnico, dicionario di tutta medicina, detto meglio, di tutte discipline medicinali. Dizionario tecnico per nessuna disciplina medicinale particolare appena può essere completo già per il fatto che il numero dei lemmi della sua colonna di partenza è limitata a cinquantamila unità, specialmente oggi, quando già in singoli rami della scienza il numero dei termini della medicina supera i centomila. Ma è naturale però che nel DEMO il numero dei concetti medicinali supera cinquantamila. Tuttavia, nonostante limitazioni eventuali e errori possibili, il DEMO rimane il primo e più grande dizionario di questo tipo apparso nel mondo. Con la sua quantità di parole, concetti, nomi, termini tecnici e frasi disposte e classificate in ordine sistematico il DEMO rappresenta un ampio manuale di tipo specializzato, ma anche di tipo generale. Come testo di ampia ed estesa applicazione esso è un utile sussidio non solo per gli utenti specialiste nel campo di medicina, ma anche per i pazienti. Il tutto è seguito da una ricca fraseologia in tutte le lingue incluse. Il DEMO è uno strumento ausiliare, quindi, di natura enciclopedica che offre un gran numero di informazioni ed ha carattere sincronico e diacronico.
Siccome si parte dal presupposto che ogni utente del DEMO possieda nozioni di base della determinata lingua straniera (ovvero di più lingue) e delle discipline medicinali i lemmi in esso porgono informazioni particolari.
Il DEMO, dunque, riporta parole, concetti e frasi della vita e della medicina quotidiana, della medicina umana. Per tal motivo, per umanismo della medicina molti studenti vogliono oggi inscriversi agli studi di medicina, agli studi delle scienze medicinali.
Concepito come manuale di medicina destinato allʹuso di larghi ceti, il DEMO dovrebbe servire da sussidio  fidato nel vario studio delle discipline medicinali, nellʹuso quotidiano al ciascun partecipante nella attività medicinale.  


                                                                                                                      XIII.OKLINGVA MEDICINA
ENCIKLOPEDIA VORTARO

A n t a ŭ p a r o l o

Ege sinsekvaj interŝanĝoj de materiaj kaj spiritaj valoroj, ĉiam pli kaj pli evoluiĝitaj reciprokaj komunikado kaj antaŭenigita procedo de la globala informado, unuaflanke kaj ĉiutage pli provokaj medicinaj problemoj same kiel totala evoluo de la medicinaj sciencoj en la hodiaŭa mondo duaflanke, bezonantaj estas lingvaj rimedoj, same tiel interhomaj, interfakaj, internaciaj vortaroj, por ke ni povus atingi pli riĉan kaj pli sukcesan nian interkompreniĝon.
Aliflanke, jam delonge montriĝis urĝa nepraĵo kaj neprokrastebla bezonsolvo de unueca intenrnacia medicina terminologio. Medicina nomenklaturo iafoje estis latina, hodiaŭ ĝi ankoraŭ estas plejparte la latina sed pli kaj pli  ĝi transiras en la nacilingvajn terminologiojn.
Por eviti futurajn miskomprenojn, por faciligi kaj antaŭenigi la hodiaŭan internacian interkompreniĝon, por enkonduki unuecan medicinan terminologion kaj por kontentigi tiajn bezonojn, egzemple bezonojn de fakuloj kaj de variaj uzantoj en kampo de medicino, ni kun eldonisto "Marka" decidis prepari kaj eldoni Oklingvan Medicinan Enciklopedian Vortaron (OMEV) kun bazo de ĉirkaŭ 50 000 kapvortoj (entute 400 000 en ĉiuj ok lingvoj), enkalkulite ĉirkaŭ kvincent medicinajn mallongigojn. Ok lingvoj estas: la latino (lat.), la angla lingvo (eng.), la franca lingvo (fr.), la germana lingvo (d.), la hispana lingvo (es.), la itala lingvo (tal.), esperanto (ilo = internacia lingvo, latine Internationalis lingua) kaj la kroata lingvo.
La greka lingvo estas uzata tiam, kiam oni devas, por faciligi al uzantoj la komprenadon de terminoj, fundamente klarigi la radikojn. Interalie, akcentite estas, ke granda parto de medicina terminologio estas grekdevena, pli bone dirite, latinigita greka lingvo.
La baza lingvo en vortaro, la latina estas tiusence uzata, ĉar ĝi estis tra multaj centjaroj la medicina lingvo. En tiu baza lingvo estas transkondukita kaj  unuigita ortografio laŭ la kriterioj de modernaj leksikonoj kaj de kritikemaj eldonaĵoj de la klasika latinismo. Tiamaniere en la vortaro la konsonanta u ĉiam estas v kaj la vokala, sammaniere konsonanta i estas i, iufoje estas j, kio dependas de la lingva uzo de unuopaj lingvoj.
Koncerne la kvantiteton kaj akcenton de la baza lingvo, distingvitaj estas nur unuopaj homografoj, egzemple: insidēre (sidi, sursidi, kuŝi) kaj insiděre (sidigi sin, eksidi, descendi, okupi) aŭ incīděre (ektranĉi, entranĉi, foldi, incizi, enpremi, enĉizi, enskulpti, enskribi) kaj incĭděre (fali, sinki, malsupreniĝi, renversiĝi).   
Kial mallongigo esperantlingva ilo? Longtempe resonadas tiu mallongigo, kiun enkondukis en la sciencan, ĉiutagan uzon jam mortinta Helmar Frank, la plej konata kibernetikisto el esperantistaro (lia mallongigo ILo signifas Internacia Lingvo, latine Internationalis lingua). Dua fortega persono, ege grava kaj tutmonde konata juristo, vivinta longjare en Londono, naskita en Split kaj preskaŭ neanstataŭebla esperantisto, multjara prezidanto de UEA Ivo Lapenna. Sekve, la elektita kaj tra la tuta vortaro uzata mallongigo ilo estas viva memoro al ili.
Ankaŭ nepre estas akcenti, ke la vortaro faka kaj fundamenta, baza kaj dumviva lernilo estas ne nur por medicinistoj. Ĝi estas dediĉita al multnombra uzantaro, kiel al medicinistaro tiel al paciento, ĉar la vortaro kunportas vortojn kaj esprimojn el ĉiutaga medicina parolado, same tiel multon de fakaj nomoj, kiamaniere ampleksas ĉiujn tavolojn de lingva sistemo.    
Por ellabori la vortaron, oni uzadis permultajn mondajn leksikonojn (plurlingvajn, fakajn...), antaŭ la aliajn, la medicinajn. Tial akcentite estas, ke OMEV estas karakterize faka vortaro, vortaro de medicinistoj, de entuta medicimo, kiu estis, estas kaj restas la plej humana scienco.
Plejofte en esperantaj klarigoj de kapvortoj, enskribitaj latinlingve, ellasita estas artikolo la. Uzantoj trovos ĝin nur surloke, kie oni nepre devas uzadi ĝin, plejparte en konstrukcioj kun akuzativo kaj en superlativaj sintagmoj.
Starigita kaj bazita en medicinaj sciencaj atingaĵoj kaj sukcesoj (ĉar en la medicina kampo ĉiam de nove oni alvenas al novaj eltrovoj; kompreninde estas, ke medicino estis, estas kaj daŭre restos la plej humana scienco, kaj ĝi progresos, dum egzistos homoj, ĉar nepre emerĝos novaj virusoj, novaj bakterioj), OMEV devus esti lernilo de la larga kaj aplikebla helpo al la tuta medicino, ege fidinda ilo en la progresemaj medicinaj sciencoj, ĉar la novaj ekkonoj en kampo de medicino estas ĉiam dezirindaj.
 

XIV.

OSMOJEZIČNI MEDICINSKI
ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK

P r e d g o v o r  

U suvremenom svijetu sve učestalije razmjene materijalnih i duhovnih dobara, razvijenijeg međusobnog komuniciranja te potrebne globalne komunikacije i informiranja kao i sve izazovnijih zdravstvenih problema i sveukupnog razvoja medicinske znanosti, potrebni su i suvremeni leksikoni za bogatiju i uspješniju međusobnu komunikaciju. Kako bi se zadovoljile te potrebe stručnjaka i različitih korisnika u području medicine, odlučili smo se na izradbu Osmojezičnog medicinskog enciklopedijskog rječnika (OMER) s oko 50 000 natuknica u polaznom stupcu, na latinskom jeziku (a u prijevodu na druge jezike s ukupnim brojem od oko 400 000 jezičnih jedinica u svih osam jezika), uključujući nekoliko stotina kratica na oko 3 000 stranica, na osam jezika: latinski (lat.), engleski (eng.), francuski (fr.), njemački (d.), španjolski (es.), talijanski (tal.), esperanto (ilo = internacia lingvo, odnosno na latinskom jeziku, lingua internationalis) i hrvatski (hr.).
S druge strane pak, odavna se iskazala urgentna i jasna potreba za jedinstvenom međunarodnom medicinskom terminologijom koja bi olakšala današnje međunarodno sporazumijevanje u medicinskim krugovima i to na zajedničkom latinskom jeziku.
U kreaciji osnovnog, polaznog stupca na latinskom jeziku (jer je latinski tradicionalno jezik medicine, a od najstarijih vremena, dakle otkad je medicine, bio je to grčki; zbog toga u terminologiji učestalo donosimo i grčki izvornik) korišteni su mnogobrojni svjetski leksikoni sa standardnim izvorima te brojni strukovni priručnici. OMER je leksikon medicinske struke, i danas prve i najhumanističkije znanosti, dakle svih modernih medicinskih disciplina.
U cijelom leksikografskom tekstu ujednačili smo i proveli na svim jezicima ortografiju prema kriterijima suvremenih rječnika i kritičkih izdanja medicinskog nazivlja. Tako je, na primjer, u polaznom, latinskom jeziku s vokalskim i konsonantskim i, koje najčešće ostaje vokal i,  kako se to u nekim jezicima uobičajeno rabi već stoljećima, ali u pojedinim slučajevima ipak prelazi u jotu, j, budući da nam je to već tradicijski nametnula njemačka medicinska terminologija. Ujednačeni pravopis, proveden u cijelom tekstu, odnosno u objašnjenjima natuknica, prema kriterijima suvremenih rječnika i kritičkih izdanja klasičnog i postaklasičnog, srednjovjekovnog i najnovijeg latiniteta, zahtijeva pretvorbu konsonantskog  u u konsonant v.
U pogledu kvantitete slogova i naglaska riječi, distingvirali smo izrazite homografe, primjerice insidēre (sjediti na čemu, nalaziti se iznad čega, ležati) i insiděre (sjesti, spustiti se, usaditi se, zauzeti) ili incīděre (zarezati, zasjeći, udisnuti, uklesati, upisati) i incĭděre (pasti, srušiti se, strmoglaviti se, naići, nabasati na koga). Unijeli smo, dakle,  dovoljno različitosti u odnosu na jednojezične i dvojezične rječnike pa ne donosimo naglaske na riječima polaznog latinskog stupca. Budući da se u potencijalnih korisnika OMER-a podrazumijeva osnovno znanje dotičnog jezika, natuknice u njemu ne pružaju posebnije gramatičke ili izgovorne informacije osim onih koje su nužne po samoj naravi leksikografske obradbe natuknica s polaznog na ostale jezike kao što su oznaka roda ili vrste i potrebite naznake primjene i polja značenja (biologija, botanika, psihologija itd.). Zato kao prvenstveno enciklopedijsko pomagalo, OMER nastoji pružiti što veći broj obavijesti za što veći broj različitih natuknica u oba smjera. Tom načelu podređena su sva ostala.  
Rječnik samo djelomično zalazi u stručnu eksplikaciju pojmova, što je značajka stručnih rječnika. Uz vrlo kratka objašnjenja on je koncizan i informativan. OMER je većim dijelom deskriptivni a ne normativni rječnik. U svom polazištu svojim opisom zahvaća suvremeni medicinski jezik i njegove sintagme.
OMER obuhvaća sve osnovne medicinske pojmove, odnosno klasičnu, medijevalnu i modernu, kao i najnoviju suvremenu medicinu u cjelini (jer čovječanstvo svakodnevno dolazi do novih spoznaja u području suvremene medicine)  te termine pojedinih medicinskih znanosti, ali i dodirnih, graničnih znanosti (biologija, kemija, fizika, genetika, biogenetika...).
Da bi se korisnici što uspješnije koristili ovim rječnikom, u OMER-u su dodani englesko-latinski, njemačko-latinski i hrvatsko-latinski rječnici koji će ih upućivati na prvi, izvorni latinski stupac. Upravo zbog boljeg snalaženja u tim dodatnim rječnicima kroatizirani pojmovi svojom formom i sufiksima nerijetko su "zaustavljeni na putu u čisti hrvatski izraz" pa, prima vista, bivaju jezično nedorađeni. Ostali jezici (francusko-latinski, španjolsko-latinski, talijansko-latinski i esperanto-latinski) bit će naknadno tiskani kao suplementarni rječnici, što će ovisiti o potrebi korisnika.
OMER je zasnovan i obrađen kao jezični priručnik najšire primjene u medicini. Zato bi trebao biti pouzdano pomagalo za raznolike oblike plodotvornog rada, učinkovitog djelovanja i uspješnog učenja u medicinskoj struci. Mogući korisnici višejezičnih medicinskih informacija u tuzemstvu i inozemstvu su liječnici, medicinske sestre, oftalmolozi, farmakolozi, farmaceuti, veterinari, studenti svih medicinskih struka i na kraju, odnosno početku, pacijenti kao izravni korisnici medicinskih usluga.
Rječnik je, i po zamisli i po izvedbenim smjernicama, međunarodni projekt.U Zagrebu, na blagdan sv. Josipa, 19. ožujka 2015.

                                                                                                   
                                                                                                    Auktor
                                                                                    prof. dr. sci. Jozo Marević