Wednesday 27 December 2017

Profesor Marko Gjidara – bilanca jugoslavizma je porazna, a naslijeđe je izvorište problema u Hrvatskoj

Porazna bilanca jugoslavizma


Djelo pod naslovom «Pogledi iz Francuske na socijalističku Jugoslaviju – institucionalni i upravni aspekti (1980.-1991.)», koje je djelomično i dvojezično, nastalo je poslije jedne knjige namijenjene prvenstveno francuskoj publici, koja je objavljena u Parizu 2015. godine pod naslovom «Zašto i kako je nestala Jugoslavija – kronike najavljenog raspada (1979.-1991.)». Francuskim čitateljima nastojalo se pokazati, što je i na koji način dovelo do raspada komunističke Jugoslavije. Jer se često, osobito u Francuskoj, ali i drugdje u Europi, brkaju s jedne strane uzrok (tj. srpski hegemonizam utemeljen na diktaturi u svim njezinim oblicima od 1919. i Gjidaraobnovljen nakon 1945.) i s druge strane posljedice, (tj. težnje za neovisnošću kojima se obično pripisuje nestanak bivše savezne države).

Na čemu počiva jugonostalgija danas?

Neki nostalgičari za ovom jugoslavenskom i komunističkom prošlosti, žale zbog nestanka onog što se naknadno smatra «zlatnim dobom», i suprotstavljaju mu teškoće u kojima grca današnja Hrvatska, a čije oblikovanje i modernizaciju, ti isti nostalgičari nastoje blokirati, višestrukim vanjskim i unutarnjim destabilizacijskim procesima. Prema tome, smatrao sam da bi bilo dobro podsjetiti sve one koji su zaboravili, i čije je pamćenje selektivno, na Jugoslavijaneke od zataškanih stvarnosti, o tome što je bio totalitarni, represivni i nazadni režim, tijekom jednopartijske diktature u doba Tita i nakon njega. To mi se podsjećanje cjelokupnog mnijenja činilo nužnim.
Prikupljene kronike u prvom radu objavljenom u Parizu, napisane iz godine u godinu između 1979. i 1991. pokazuju nekoliko stvari. Naime, treba podsjetiti na sljedeće:
- Najprije o federalizmu ; prividni federalizam je bio umjetan i iskrivljen, te se pretvorio u centraliziranu državu u službi hegemonističkog projekta;
- Potom o samoupravljanju ; toliko hvaljeno samoupravljanje nikada nije bilo iskreno ni autentično jer je bilo pod strogim nadzorom jedne partije i nesnosnog administrativnog aparata;
- I konačno o ekonomskom stanju; gospodarska i monetarna situacija nikada nije cvjetala unatoč masovnoj financijskoj pomoći sa Zapada.

Tragične činjenice bivše države i proizvodnja zaborava

Na primjer, ovdje treba podsjetiti na nekoliko činjenica:
- 1982. zakonom je zabranjeno proizvoditi i prodavati kruh teži od 800 grama (Narodne novine br. 62/82, str. 1505.);
- galopirajuća i stalna inflacija dosegla 84% 1985. godine, a kasnije je Jugoslavija u tom području oborila nekoliko Padeuropskih rekorda, dok je cijena osnovnih životnih potrepština nadmašila 104% te godine, dok je gotovo 70% radnika zarađivalo manje od minimalne plaće;
- prema prosječnom prihodu po stanovniku, Jugoslavija se NomenklaturaJedino su članovi jugoslavenske nomenklature imali političku, upravnu i gospodarsku moć. Ova kasta upravljala je cijelim državnim mehanizmom, kroz jednopartijski sistem. Nadalje, 1988. godine, uoči pada komunizma u Istočnoj Europi, utvrđeno je da je u Jugoslaviji, samo jedna mala desetina stanovništva ostvarivala čak 60% izdataka za potrošnju.nalazila na pretposljednjem mjestu u Europi, ispred Albanije, s 2.380 dolara godišnje;
- u poljoprivredi, stočni fond 1985. godine bio je na razini onog iz 1910. godine;
- još je 1985. godine ukupni dug, vanjski i unutarnji, iznosio više od 38 milijardi dolara.
Treba također podsjetiti sve one koji imaju idiličnu viziju o bivšoj Jugoslaviji, da je ta zemlja prikupila još neke nezavidne rekorde u Europi. Naime, od 32 europske zemlje, Jugoslavija je zauzimala:
- prvo mjesto po stopi inflacije, po rastu cijena, ali i po pomoć ikoju je primala iz inozemstva,
- trideset i drugo, to jest posljednje mjesto, u pogledu socijalne zaštite, izdataka za obrazovanje i zdravstvo.
Jugoslavenstvo je počivalo na monopolu elite i proizvodnji zabluda
U stvarnosti, jedino su članovi jugoslavenske nomenklature imali političku, upravnu i gospodarsku moć. Ova kasta upravljala je cijelim državnim mehanizmom, kroz jednopartijski sistem. Nadalje, 1988. godine, uoči pada komunizma u Istočnoj Europi, utvrđeno je da je u Jugoslaviji, samo jedna mala desetina stanovništva ostvarivala čak 60% izdataka za potrošnju.
Ukratko, ova prva knjiga objavljena u Parizu 2015. godine, opisuje postupak raspada bivše Jugoslavije, kroz postupno raspadanje institucija u korist unitarizma, uništenje gospodarstva, militarizaciju režima u korist centralnog hegemonizma i središnje države, čija je dvostruka pripadnost bila istovremeno boljševička i balkanska.

Katastrofalna ostavština bivše Jugoslavije kao izvorište problema u Hrvatskoj

Druga knjiga, koju danas promoviramo, objavljena 2016. godine, također obuhvaća nekoliko studija o jugoslavenskom političkom i upravnom sustavu, a koje su objavljene svake godine između 1980. i 1991. također u Europskom godišnjaku za javnu upravu. Istaknimo još jednom, da se u radu nastojala opisati jugoslavenska stvarnost, u svojim institucionalnim i upravnim aspektima, a na što je potrebno podsjetiti, ako želimo da aktualna Hrvatska izađe iz oronulosti, moralne i drugih kriza, zbog opstanka prošlosti koja je iza nas i anakronična. Tek kada se napravi beskompromisna bilanca jugoslavizma, Hrvatska će stvarno moći reformirati svoje institucije, nadahnjujući se onim najboljim što Europa pruža, i tako izbjeći ono što je još više može oslabiti. Na taj način će se moći osloboditi određenog sklerozirajućeg mentaliteta, koji zaustavlja njezin politički, upravni, pa čak i intelektualni razvoj općenito. Da bi se ova zemlja učinkovito reformirala, potrebno je prisjetiti se odakle dolazi, koje nedostatke naslijeđene iz bivšeg sustava treba prevladati, a koje se u nekim sredinama nastoje reaktivirati, bez ikakvog obzira prema državi i hrvatskom narodu, ne oklijevajući pri tome da ih se osporava, pa čak i kleveće.

Laskav međunarodni status Titove Jugoslavije – razlozi i uloga francuske ljevice

Titova Jugoslavija i njezin režim dugo su vremena, izvan granica tadašnje Jugoslavije, a osobito u Francuskoj, Titouživali jedan poseban, «laskav » ugled, koje mu se beskrajno vjerovalo, bez ozbiljneprovjere, a što se na koncu pokazalo posve nezasluženim.
U inozemstvu su se bardovi titoističkog sustava i socijalističke samoupravne ideologije, regrutirali; s lijeva zbog taktičkih razloga, a s desna zbog strateških. Na zapaženo ustrajan način, mnogi zapadni promatrači su ManipulacijaU određenom dijelu francuske ljevice, dugo se održao dobar ugled jugoslavenskog modela, predstavljen kao alternativa sovjetskom komunističkom modelu. I francuska desnica bila je «šarmirana», zbog raskida Tito-Staljin, i zbog takozvane nesvrstanosti jugoslavenske diplomacije.Sve to objašnjava neznanje i manipulacije jugoslavenskim stvarnostima. Zato se, na autokratsku narav tog režima, tako dugo i jest uporno žmirilo, sve do brutalnog buđenja devedesetih godina.nastavili već od 1919, a posebice poslije 1945, brkati ono što su mislili da znaju o Jugoslaviji, s onim što se tamo stvarno događalo.
U određenom dijelu francuske ljevice, dugo se održao dobar ugled jugoslavenskog modela, predstavljen kao alternativa sovjetskom komunističkom modelu. I francuska desnica bila je «šarmirana», zbog raskida Tito-Staljin, i zbog takozvane nesvrstanosti jugoslavenske diplomacije.
Sve to objašnjava neznanje i manipulacije jugoslavenskim stvarnostima. Zato se, na autokratsku narav tog režima, tako dugo i jest uporno žmirilo, sve do brutalnog buđenja devedesetih godina.

Diktatura kao životno načelo Jugoslavije

Već od njezinog nastanka 1919., a još višeposlije 1945., diktatura je uvijek bila životno načelo jugoslavenske DiktaturaVeć od njezinog nastanka 1919., a još višeposlije 1945., diktatura je uvijek bila životno načelo jugoslavenske države. Dok se 1948. nije odvojila od Moskve, jugoslavenska komunistička partija, četvrt je stoljeća pohađala školu sovjetskog staljinizma. Ta komunistička, boljševička intelektualna i mentalna srodnost se održala, i titoistička vlast je upravo staljinističkim postupcima, čak i preventivno, eliminirala (na bilo koji način) sve opozicije i neistomišljenike.države. Dok se 1948. nije odvojila od Moskve, jugoslavenska komunistička partija, četvrt je stoljeća pohađala školu sovjetskog staljinizma. Ta komunistička, boljševička intelektualna i mentalna srodnost se održala, i titoistička vlast je upravo staljinističkim postupcima, čak i preventivno, eliminirala (na bilo koji način) sve opozicije i neistomišljenike.
Jugoslavenski čelnici zapravo nikad nisu prekinuli tu pupčanu vrpcu socijalističkih dogmi, u politici, u ekonomiji i na razini uprave.
Rukovodećim instancama partije, države, uprave, ekonomije, kruže uvijek, bez iznimke, jedne te iste osobe. Zemljom i režimom vladala je jedna jedina partija, baštinica boljševičke struje, koja se nakon 1945. brutalno nametnula.

Zabluda samoupravljanja

Uz isti sustav vlasti, Jugoslavija je iz staljinizma htjela prijeći u samoupravljanje, predstavljen kao vrhunac Kardelj samoupravljanjedemokracije u socijalizmu. Ali samoupravljanje nije moglo biti svjetlo preporođenog socijalizma, jer nikad nije stvarno ni postojalo. To je služilo jedino za prikrivanje birokratskih snaga, koje su vladale društvom, upravom i državom. Specifičnost jugoslavenskog sustava jest u tome, što se tvrdilo da preuzima smjernice djelovanja: kolektivizma, liberalizma, tržišta, staljinizma, slobodr, diktature, demokracije i autokracije, za provedbu nejasnih ciljeva nekolicine čelnika, čije riječi nisu bile uvijek usklađene sa stvarnim namjerama. Ta suluda mješavina, tipično balkanska, postala je nesavladiva i na koncu eksplozivna.
Zato i jesam, na samom početku ove knjige i u predgovoru, naveo jedan citat slavnog Alberta Einsteina, koji po meni izvrsno opisuje jugoslavensko samoupravljanje, i to ideološko vrludanje - citiram:
«Teorija, to je kad sve znaš i ništa ne funkcionira
Praksa, to je kad sve funkcionira i nitko ne zna zašto
Ali mi smo ovdje spojili teoriju i praksu: ništa ne funkcionira i nitko ne zna zašto».

Pogubno naslijeđe «samoupravne» uprave i političkog poretka u razvoju defetizma i političke nemoći naroda

Kad je riječ o jugoslavenskoj upravi općenito (na državnoj ili lokalnoj razini), partija se nikada nije odrekla svoje vodeće uloge. Od vrha do dna hijerarhije, izbor kandidata za upravnu dužnost, vršio se ponajprije prema političkom kriteriju, uzimajući u obzir nužnost da izabrani kandidat bude pristalica ideološkog okruženja, te da je pritom i aktivan u okvirima svog ideološkog vjerovanja, jer su pripadnost upravi i srodnost s partijom, usko povezane. A politiziranost uprave vodila je i k tomu, da se nagrađuju oportunizam i servilna poslušnost, prije negoli sposobnost i upućenost. Sve je to više nego pridonijelo okamenjenosti tog sustava.
Taj sustav je proizveo ne samo sterilnu upravu, nego sklerozno i apatično društvo. Takva uprava pokazala se kao problematična, tim više što je bila podložna balkanskim težnjama.

Današnje slabosti pravosudnog sustava su posljedica zaostavštine jugoslavenskog poretka – odumiranja prava

U takvim okolnostima: pravo, u najširem značenju te riječi, zakoni i pravosuđe, nisu imali prostora za slobodan Sudovirazvoj, neopterećen ideološkim uvjerenjima. Vladajućak oncepcija društvenih odnosa, uloge prava i pravnika, formulirana je upravo u staljinističkoj fazidržave i režima. Ideja prvenstva prava, nije shvaćena na ispravan način, a «pravna država» se shvaćala isključivo kao «pravo države », što jedno s drugim nema nikakve veze.
To odumiranje prava izbija kroz nečitljive i neumjereno opširne zakonske tekstove. Pravnik u Jugoslaviji nije imao svoju potrebitu specifičnu ulogu, pravna sigurnost nikad nije bila neki prioritetn icilj, pa je pravna aktivnost unazađena u rang niže kategorije. Službeni stav bio je, da «između profanih neznalica za pravo, ali nezamjenjivih za režim, i kompetentnih pravnika koji nisu odani režimu, apsolutnu prednost treba dati prvima » (to je izrekao sam Edvard Kardelj). To je dakle sustav u kojem je «gram vlasti jednak kilogramu znanja» (to je izgovorio profesor Mladen Ivezić). To znači da se u Jugoslaviji nije odlučivalo na temelju zakona, već na temelju samovolje onog tko ga osmišljava (a poznata je vama svima, ona famozna preporuka doživotnog predsjednika maršalaTita sucima ; «da se ne treba držati zakona kao pijan plota»).

Selekcija prava i slobode – što je zajedničko Hrvatskoj danas i Jugoslaviji nekada?

Jugoslavija je pripadala kategoriji zemalja u kojima nema prava ni sloboda za one koji su nazivani «neprijeteljima PravoPravnik u Jugoslaviji nije imao svoju potrebitu specifičnu ulogu, pravna sigurnost nikad nije bila neki prioritetn icilj, pa je pravna aktivnost unazađena u rang niže kategorije. Službeni stav bio je, da «između profanih neznalica za pravo, ali nezamjenjivih za režim, i kompetentnih pravnika koji nisu odani režimu, apsolutnu prednost treba dati prvima » (to je izrekao sam Edvard Kardelj). To je dakle sustav u kojem je «gram vlasti jednak kilogramu znanja» (to je izgovorio profesor Mladen Ivezić).slobode», kako je shvaćala i tumačila tadašnja ideologija. Pravna stvarnost je bila takva, da prava i slobode zajamčeni ustavom i zakonom, nisu smijeli svima služiti, a osobito ne onima koji u Jugoslaviji ili u iseljeništvu, nisu prihvaćali taj tip režima. To htijenje, da se emigracija isključi iz javnog života, ostalo je toliko urezano u mentalite tvlastodršca, i nostalgičara zap ovijesno prevladanim sustavom, da je ostracizam koji pogađa građane koji žive izvan vlastite zemlje, opstao dugo i nakon nestanka tog sustava i režima.
Pravosuđe gotovo i nije evoluiralo od 1945.,jer se ta institucijazadovoljila time da bude «produžetak one koja je bila uspostavljena za vrijeme Drugoga svjetskog rata» (to je prosudba profesora Jovana Ðorđevića). Sudovi su funkcionirali pod budnim okom Partije; «Partija mora biti prisutna na sudovima, jer njoj pripada važna uloga u pravosuđu» (to je napisao Mladen Gajer, profesor i sudac).

Politizacija medija i društva nekad i danas

Politizacija medija i udruga je također bila sveobuhvatna. Među njima, određeni krugovi njeguju svojevrsnu nostalgiju za imaginarnim «zlatnim dobom», i nisu baš odani demokraciji, te teško prihvaćaju tranziciju, naročito u okvirima hrvatske države. U takvim okolnostima, javno je mnijenje ostalo obilježeno gotovo polustoljetnim sustavom. Jednako je i s nekim takozvanim «građanskim» udrugama čiji je legitimitet vrlo upitan, kao sa samoproglašenim «predstavnicima» građanskog društva, koji su zapravo «produžena ruka» više manje skrivenih grupacija ideološki povezana. Ti krugovi nastoje onemogućiti temeljne promjene.
Suočena sa svojom propašću i propašću ideologije na kojoj se temeljila, ta politička klasa uvijek je tražila (i traži) slamku spasa u reaktiviranju svih mogućih vrsta sukoba.

Bilanca jugoslavizma je – civilizacijski porazna

Bilanca jugoslavizma, kao sustava vlasti i kao državnog oblika, je porazna. On je prouzrokovao zastoj, kako na materijalnoj i ekonomskoj, tako i na mentalnoj i intelektualnoj razini. No, ta dijagnoza i ta bilanca i dalje kasne, iako su životno nužne za suočavanje današnje hrvatske države s budućnošću.
Studije objavljene u ovom djelu, nude kritički pogled izvan, bez ustupaka i bez popustljivosti prema jugoslavenskom pravnom i političkom sustavu. Objavljeni radovi razotkrivaju prevare jugoslavizma: nestvarno samoupravljanje i lažljivi federalizam.
Danas, svaka osoba koja je u ono vrijeme morala trpjeti zbog jugoslavenskog komunističkog režima, i koja je još uvijek na vjetrometini istogo kruženja, može odgovoriti nostalgičarima za tom prošlošću, preuzevši riječi američkog političkog uglednika Adlaia Stevensona, koji je, kad su mu proturiječili, uzvratio: «Ako naši protivnici prestanu govoriti laži o nama... ja ću se suzdržati od toga da govorim istinu o njima».
Ova zbirka radova želi podsjetiti na to, koliko je u Jugoslaviji pravna država bila nedostižna perspektiva, nikad ostvareno obećanje, uvijek izgubljena oklada.
Marko Gjidara
NAPOMENA: Riječ je o govoru profesora emeritusa Marka Gjidare na predstavljanju njegove knjige «Pogledi iz Francuske na socijalističku Jugoslaviju – institucionalni i upravni aspekti (1980.-1991.)», u Zlatnoj dvorani Hrvatskog Instituta za povijest, 20. studenog 2017. godine u Zagrebu.

Tuesday 26 December 2017

Ususret siječanjskoj Zimskoj školi hrvatskoga folklora u Koprivnici

Ususret siječanjskoj Zimskoj školi hrvatskoga folklora u Koprivnici

U Koprivnici će ovih dana više od stotinu plesača, pjevača i svirača iz dijaspore i domovine pohađati zimsku Školu hrvatskoga folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Predavači su istaknuti folkloristi i koreografi na čelu s etnologom Andrijom Ivančanom, umjetničkim ravnateljem Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske „Lado“.


Zimska sesija Škole hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika započinje u Koprivnici u srijedu, 3. siječnja, a koju će pohađati više od stotinu plesača, pjevača i svirača tradicijskih glazbala iz zemlje i inozemstva. U intenzivnom cjelodnevnom gotovo dvotjednom programu tako će ljubitelji tradicijske kulture iz domovine i dijaspore vježbati hrvatske narodne plesove i slušati etnološka i etnomuzikološka predavanja u hotelu „Podravina“ do 12. siječnja 2018.
Zimska sesija Škole hrvatskog folklora obuhvaća program plesova, izvornih napjeva, nošnji i glazbala hrvatskoga gorskog područja (tzv. alpsko plesno područje – prema terminologiji I. Ivančana) koje uključuje sjeverozapadnu Hrvatsku i Istru. Tako će ove zime polaznici učiti narodne plesove Gorskog kotara i Grobinštine, Karlovačkog pokuplja, Jaskanskog prigorja i polja; Samoborskog, Zaprešičkog, Vrapčanskog i Zagrebačkog prigorja i polja; Sesvetskog, Zelinskog, Vrbovečkog prigorja i polja; Zagorja, Međimurja i Podravine. Usto, na zimskoj Školi hrvatskoga folklora ovoga siječnja poučavat će se i plesovi gradišćanskih Hrvata, naše autohtone manjinske zajednice kako iz austrijske savezne pokrajini Gradišće (Burgenland), tako i iz ostalih srednjoeuropskih panonskih prostora višestoljetno nastanjenih  gradišćanskim Hrvatima od zapadne Mađarske sve do južnih dijelova Slovačke ali i novijih destinacija raseljenih moravskih Hrvata iz Češke.

Predavači su ugledni etnolozi i etnomuzikolozi s bogatim koreografskim i pedagoškim iskustvom u scenskoj prezentaciji raznovrsne folklorne baštine hrvatskoga naroda. Uz programskog voditelja i umjetničkog ravnatelja proslavljenog zagrebačkoga Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske „Lado“ profesora Andriju Ivančana,  Odjel tambura vodi afirmirani tamburaški voditelj Tibor Bun, dok Odjel tradicijskih glazbala Matičine ŠHF vodi glazbeni pedagog i glasoviti majstor izrade tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Uz glavne predavače i koreografe angažirani su u realizaciji programa ŠHF brojni demonstratori i izvorni kazivači s respektabilnim  voditeljskim, koreografskim i metodičkim plesnim i glazbenim iskustvom u vođenju folklornih ansambla i poučavanju školskih grupa koje njeguju i jačaju našu tradicijsku kulturu kao što su: Nerina Štajner iz Pule; Miro Kirinčić iz Karlovca; folklorne selektorice Senka Jurina, dipl. ing. iz Zaboka i Katarina Horvatović, mag. etn. i kult. antrop. iz Zagreba; voditelj Kola Slavuj Štefan Novak iz Austrije; prof. dr. sc. Goran Oreb sa Sveučilišta u Zagrebu; Kristina Benko Markovica, prof.,  zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca; poznati folklorist i sakupljač narodnoga blaga Vidoslav Bagur te glazbeni korepetitor Antun Kottek iz Zagreba. Dodanu vrijednost Matičinoj Školi hrvatskoga folklora nedvojbeno daje istaknuti gost predavač maestro Siniša Leopold, plodni hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i dirigent te autor jedinstvenog priručnika o tamburi kao našem autohtonom glazbenom dragulju.

Školu hrvatskoga folklora programski i metodički je osmislio prije 55 godina znameniti hrvatski etnokoreolog i koreograf dr. sc. Ivan Ivančan (Molve, 15. VI. 1927 – Molve, 3. VIII. 2006), čiji je istraživački opus hrvatskih narodnih plesnih običaja i napjeva na tlu Hrvatske, ali i višestoljetnih migrantskih odredišta gradišćanskih Hrvata koje je također istraživao - sažet u njegovih dvadesetak najčešće citiranih etnografskih monografija. 

Posljednjih dvadesetak godina Matičinu Školu hrvatskoga folklora uspješno vodi istaknuti etnolog Andrija Ivančan, aktualni umjetnički ravnatelj profesionalnoga folklornog Ansambla narodnih plesova i pjesama „Lado“ iz Zagreba - koji je dosad u ljetnoj i zimskoj sesiji poučavao cijele naraštaje ljubitelja hrvatske tradicijske kulture iz više od tri stotine folklornih ansambala koji se pojavljuju s dužim ili kraćim stvaralačkim dahom u četrdesetak zemalja svijeta od Sjeverne i Južne Amerike, preko juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda, uključujući i naše mlade folklorne ansamble diljem Staroga kontinenta kao i bližega europskoga susjedstva.  

Završni koncert zimske sesije Matičine Škole hrvatskoga folklora, koji će prezentirati apsolviranu prelijepu plesnu i glazbenu baštinu, polaznici će izvesti pred koprivničkom publikom u Dvorani Domoljub s početkom u 20 sati dana 12. siječnja 2018.

- Kroz ovaj obrazovni projekt ostvaruju se i važni ciljevi  Hrvatske matice iseljenika kao što su očuvanje i promicanje tradicijske kulture i hrvatskog nacionalnog identiteta u prekooceanskom iseljeništvu te bližim europskim migrantskim odredištima, uključujući i višestoljetne domicilne sredine pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica iz zemalja srednje i jugoistočne Europe. Glavna misija ovoga značajnog projekta Hrvatske matice iseljenika jest očuvanje izvornosti najvišeg standarda ovog segmenta tradicijske kulture, koja nije imuna na procese asimilacije pa i akulturacije u višekulturnim dijasporskim odredištima ljudi naših korijena od susjednih malih sela do planetarnih megapolisa  kako na bližim tako i daljim meridijanima. Podsjećamo, tradicija je i nadahnuće za suvremeno kreativno izražavanje tako da se kroz Školu hrvatskoga folklora promiče i autorska stvaralačka dimenzija, tj. etnološka i folkloristički utemeljena reinterpretacija ovog segmenta tradicijske umjetnosti - jer je folklorno naslijeđe dinamičan proces koji svjedoči poštovanje autentičnih hrvatskih tradicijskih vrijednosti. Današnji život folklorne baštine je važan dio suvremene hrvatske kulture u domovini i svijetu, što je pozicionira u nezaobilazno uporište kulturnog i nacionalnoga identiteta, čije očuvanje je misija Hrvatske matice iseljenika, kazala je rukovoditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Snjžana Jurišić. 

- Škola hrvatskoga folklora namijenjena je obrazovanju voditelja i članova hrvatskih folklornih i tamburaških sastava  u hrvatskom iseljeništvu i među pripadnicima  hrvatskih zajednica koje žive u zemljama srednje i jugoistočne Europe, okupljajući sve ljubitelje hrvatskoga folklora iz cijeloga svijeta. Aktualni dvodesetljetni umjetnički voditelj Andrija Ivančan u  program ŠHF-a  ugradio je suvremene tendencije plesne edukacije i sveobuhvatne elemente školovanja voditelja folklornih i tamburaških skupina pa njezino pohađanje  s položenim ispitom čini jedan od kriterija za stjecanje statusa u Hrvatskom društvu folklornih koreografa i voditelja, zaključila je rukovoditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Snjžana Jurišić.  
Škola hrvatskoga folklora izvrstan je prilog Hrvatske matice iseljenika obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018.

Svečani završni koncert polaznika ŠHF-a  održat će se u petak, 12. siječnja 2018. u 20,00 sati u Dvorani Domoljub, Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica te ovim putem ravnateljstvo Hrvatske matice iseljenike zahvaljuje  partneru - Gradu Koprivnici, što je omogućio održavanje završnog koncerta besplatno za građane Koprivnice i sve ljubitelje hrvatskog folklora.
Za sve informacije možete se obratiti na adresu: Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Hrvatska. Voditeljica projekta: mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica Odjela za kulturu , Tel.: 0993328100 www.matis.hr, e-mail: snjezana.jurisic@matis.hr

Marija Matković


Wednesday 20 December 2017

Virtual museum of Dalmatian emigration - Branka Bezić Filipović

Dear coworkers and friends,

I wish you a merry Christmas and a very Happy New Year.

I would take this opportunity to let you know that I have fulfilled a wish of Croatians written in the declaration of Second meeting of Croatian emigration of South America, that took place in 2016 in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia and it was to found a Virtual museum of Dalmatian emigration. 

It will take a few more days to Google to recognize this name, so please, use Croatian one: Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije or just click at following link: hpms-opid.com

At the moment the page is rather empty, because it is a recent thing, but my idea is that it becomes our mutual project, so every material you find interesting, please, feel free to send.

Also, together with the director of Maritime museum of Split, we have
started founding a Department for the history of emigration of Dalmatia.

Wishing you all the best.
Branka Bezic Filipovic
Head of the branch office in Split
Croatian heritage foundation- - - - - - - 

Estimados colaboradores y queridos amigos,

Deseo muy Feliz Navidad y Feliz ano nuevo a todos.

Aprovecho esta oportunidad para anunciar que cumplí un punto de la declaracion de la Segunda reunion de la diaspora Sudamericana organizada en 2016 en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y que he fundado el Museo virtual de la emigracion de Dalmacia. Debido a que Google necesita un tiempo para reconocer el nombre en castellano, para verlo por favor usa el nombre en croata: Virtualni muzej iseljenistva Dalmacije o haga klik en elenlace: hpms-opid.com

En este momento la página no tienen mucho material, porque es nueva y no tuve tiempo por llenarla. Todo material es muy bienvenido, porque quiero que sea un proyecto conjunto de los croatas en Croacia y del extranjero.

Tambien, junto con el director del Museo maritimo de Split, hemos empezado el proceso de la fundación del Departamento de la historia de le emigracion de Dalmacia.

Atentamente,
Branka Bezic Filipovic
Ejecutiva de sucursal de Split
Fundacion para la emigracion croata


- - - - -

Dragi prijatelji i suradnici,

Želim svima sretan Božić i svako dobro u Novoj godini.

Koristim priliku da svih obavijestim da je Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split pokrenula projekt Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije, čime je ispunila jednu točku deklaracije sa Drugog sastanka iseljeništva Južne Amerike, iz 2016., u bolivijanskom gradu Santa Cruz de la Sierra.

Muzej je tek u začetku i nije bilo vremena popuniti sve rubrike, ali možete ga pogledati ako ukucate na Google Virualni muzej iseljeništva Dalmacije ili kliknete na link: hpms-opid.hr

Također, u suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejom Split, pokrenuli smo osnivanje Odjela za povijest iseljeništva Dalmacije čiji dio će biti ovaj muzej.

S poštovanjem.
Branka Bezić Filipović
Voditeljica podružnice Split
Hrvatska matica iseljenika

-------------

Museo virtual de la emigración de Dalmacia - Branka Bezić Filipović


Estimados colaboradores y queridos amigos,

Deseo muy Feliz Navidad y Feliz ano nuevo a todos.

Aprovecho esta oportunidad para anunciar que cumplí un punto de la declaracion de la Segunda reunion de la diaspora Sudamericana organizada en 2016 en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y que he fundado el Museo virtual de la emigracion de Dalmacia. Debido a que Google necesita un tiempo para reconocer el nombre en castellano, para verlo por favor usa el nombre en croata: Virtualni muzej iseljenistva Dalmacije o haga klik en elenlace: hpms-opid.com


En este momento la página no tienen mucho material, porque es nueva y no tuve tiempo por llenarla. Todo material es muy bienvenido, porque quiero que sea un proyecto conjunto de los croatas en Croacia y del extranjero.

Tambien, junto con el director del Museo maritimo de Split, hemos empezado el proceso de la fundación del Departamento de la historia de le emigracion de Dalmacia.

Atentamente,
Branka Bezic Filipovic
Ejecutiva de sucursal de Split
Fundacion para la emigracion croata


--------------

Dear coworkers and friends,

I wish you a merry Christmas and a very Happy New Year.

I would take this opportunity to let you know that I have fulfilled a wish of Croatians written in the declaration of Second meeting of Croatian emigration of South America, that took place in 2016 in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia and it was to found a Virtual museum of Dalmatian emigration. 

It will take a few more days to Google to recognize this name, so please, use Croatian one: Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije or just click at following link: hpms-opid.com


At the moment the page is rather empty, because it is a recent thing, but my idea is that it becomes our mutual project, so every material you find interesting, please, feel free to send.

Also, together with the director of Maritime museum of Split, we have
started founding a Department for the history of emigration of Dalmatia.

-----------------

Wishing you all the best.

Branka Bezic Filipovic
Head of the branch office in Split
Croatian heritage foundation


Dragi prijatelji i suradnici,

Želim svima sretan Božić i svako dobro u Novoj godini.

Koristim priliku da svih obavijestim da je Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split pokrenula projekt Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije, čime je ispunila jednu točku deklaracije sa Drugog sastanka iseljeništva Južne Amerike, iz 2016., u bolivijanskom gradu Santa Cruz de la Sierra.

Muzej je tek u začetku i nije bilo vremena popuniti sve rubrike, ali možete ga pogledati ako ukucate na Google Virualni muzej iseljeništva Dalmacije ili kliknete na link: hpms-opid.hrTakođer, u suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejom Split, pokrenuli smo osnivanje Odjela za povijest iseljeništva Dalmacije čiji dio će biti ovaj muzej.

S poštovanjem.
Branka Bezić Filipović
Voditeljica podružnice Split
Hrvatska matica iseljenika

-------------

Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije - Branka Bezić Filipović

Dragi prijatelji i suradnici,

Želim svima sretan Božić i svako dobro u Novoj godini.

Koristim priliku da svih obavijestim da je Hrvatska matica iseljenika,
podružnica Split pokrenula projekt Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije,
čime je ispunila jednu točku deklaracije sa Drugog sastanka iseljeništva
Južne Amerike, iz 2016., u bolivijanskom gradu Santa Cruz de la Sierra.
Muzej je tek u začetku i nije bilo vremena popuniti sve rubrike, ali možete
ga pogledati ako ukucate na Google Virualni muzej iseljeništva Dalmacije ili
kliknete na link: hpms-opid.hr
Također, u suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejom Split, pokrenuli smo
osnivanje Odjela za povijest iseljeništva Dalmacije čiji dio će biti ovaj
muzej.

S poštovanjem.
Branka Bezić Filipović
Voditeljica podružnice Split
Hrvatska matica iseljenika

-------------

Estimados colaboradores y queridos amigos,

Deseo muy Feliz Navidad y Feliz ano nuevo a todos.

Aprovecho esta oportunidad para anunciar que cumplí un punto de la declaracion de la Segunda reunion de la diaspora Sudamericana organizada en 2016 en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y que he fundado el Museo virtual de la emigracion de Dalmacia. Debido a que Google necesita un tiempo para reconocer el nombre en castellano, para verlo por favor usa el nombre en croata: Virtualni muzej iseljenistva Dalmacije o haga klik en elenlace: hpms-opid.com


En este momento la página no tienen mucho material, porque es nueva y no tuve tiempo por llenarla. Todo material es muy bienvenido, porque quiero que sea un proyecto conjunto de los croatas en Croacia y del extranjero.
Tambien, junto con el director del Museo maritimo de Split, hemos empezado el proceso de la fundación del Departamento de la historia de le emigracion de Dalmacia.

Atentamente,
Branka Bezic Filipovic
Ejecutiva de sucursal de Split
Fundacion para la emigracion croata


--------------

Dear coworkers and friends,

I wish you a merry Christmas and a very Happy New Year.

I would take this opportunity to let you know that I have fulfilled a wish of Croatians written in the declaration of Second meeting of Croatian emigration of South America, that took place in 2016 in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia and it was to found a Virtual museum of Dalmatian emigration. 

It will take a few more days to Google to recognize this name, so please, use Croatian one: Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije or just click at following link: hpms-opid.com


At the moment the page is rather empty, because it is a recent thing, but my idea is that it becomes our mutual project, so every material you find interesting, please, feel free to send.

Also, together with the director of Maritime museum of Split, we have
started founding a Department for the history of emigration of Dalmatia.

-----------------

Wishing you all the best.

Branka Bezic Filipovic
Head of the branch office in Split
Croatian heritage foundation