Friday 17 February 2023

Ususret promociji novoga sveska Hrvatskog iseljeničkog zbornika za 2023

Održivi povratak, dvojezično obrazovanje i transfer znanja –  ključni su tematski impulsi objavljenih publicističkih radova u novome svesku Hrvatskog iseljeničkog zbornika (2023), čija je građa raspoređena u osam tematskih cjelina koje ukupno opsežu 440 stranica

Iz tiska je izišao novi svezak Hrvatskog iseljeničkog zbornika 2023., koji donosi 34 samostalna autorska priloga koji s više ili manje informacija povezuju četiri kontinenta. Ova Matičina serijska publikacija kontinuirano privlači čitateljstvo od godine 1955. Matičin godišnjak, otkad ga uređuje Vesna Kukavica, podjednako ažurno prati suvremene digitalne nomade koji su putovanje odabrali kao stil života, migrante raznih provenijencija na globalnim tržištima rada pa sve do naraštaja potomaka hrvatskih iseljenika koji su se afirmirali u kulturama domicilnih sredina od Aljaske do Ognjene zemlje, juga Afrike, Australije i Novoga Zelanda.  Svjedoci smo i aktualnih preobrazbi društvenog i kulturnog života Lijepe Naše, prateći pozorno u zasebnim autorskim prilozima sudbine modernih pečalbara koji su svoj novi dom našli u tehnološki naprednijim zemljama diljem Starog kontinenta. Održivi povratak, dvojezično obrazovanje i transfer znanja –  ključni su tematski impulsi uvrštenih članaka vrsnih publicista iz domovine i dijaspore.

Neizostavno, Matičin ljetopis sustavno obrađuje i hrvatsko kulturno naslijeđe u migrantskome okružju!

Hrvatski iseljenički zbornik 2023. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku ima osam tematskih cjelina –  naslovljenih Znaci vremena, Kroatistički obzori, Baština, Mostovi, Povjesnica, Duhovnost, Znanost te Nove knjige. Građa je raspoređena na 440 stranica i ilustrirana s 110 fotografija. Simbolično, u čast ulaska Republike Hrvatske u Schengen i europodručje – naslovnicu ovogodišnjega sveska Matičina ljetopisa krase naše eurokovanice oblikovane u skladu s hrvatskom novčarskom tradicijom.

 

Predstavljanje Hrvatskoga iseljeničkog zbornika 2023. s njegovom elektroničkom inačicom, na koje vās i ovim putem pozivamo, održat će se u četvrtak, 23. veljače 2023. u 13 sati u Velikoj dvorani HMI na Trgu Stjepana Radića 3 u  Zagrebu.

Novi svezak Hrvatskog iseljeničkog zbornika predstaviti će, nakon pozdravnoga govora ravnatelja HMI profesora Mije Marića, komunikolog prof. dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar povjesničar prof. dr. sc. Željko Holjevac; savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH kroatist dr. sc. Milan Bošnjak, te urednica Zbornika profesorica Vesna Kukavica. Prigodni glazbeni program izvodi operna sopranistica mag. art Barbara Othman. Voditeljica promocije je profesorica Lada Kanajet Šimić, rukovoditeljica Matičina Odjela za obrazovanje i znanost.

 

 

Tekst: Ivana Rora

Pozivnica

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2023.

 

 

SADRŽAJ

 

Predgovor

 

ZNACI VREMENA

Davor Ivo Stier: Europodručje i Schengen – razvojne i geopolitičke perspektive Hrvatske u četvrtom desetljeću

Nenad Pokos: Demografska slika Lijepe Naše u svjetlu novoga popisa stanovništva

Denis Derk: Odjeci kulturnih postignuća naših umjetnika

Sandra Cvikić: Srbijanski proces tranzicijske pravde i položaj hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini i Srbiji

 

KROATISTIČKI OBZORI

Rona Bušljeta Kardum, Mateja Župančić, Mara Plaza Leutar: Izazovi hrvatske nastave u inozemnim multikulturnim društvima

Stan Granic: Nastojanje prenošenja materinskoga jezika na drugu generaciju - rane hrvatske jezične škole u Kanadi

Katica Jurčević, Marina Perić Kaselj, Ozana Ramljak: Migracijski procesi i identiteti u književnom stvaralaštvu Amelije Batistich

Vesna Kukavica: Hrvatski jezik u dijaspori suvremenog doba

Ivana Vidović Bolt: Zlatno izdanje Zagrebačke slavističke škole

Luka Budak: Odlazak istaknutih promicatelja hrvatskog jezika u Australiji i Novome Zelandu

 

MOSTOVI

Ivana Hebrang Grgić: Mogućnosti istraživanja povijesti Hrvata u Australiji i Novome Zelandu na temelju digitalnih izvora

Stan Granic: Hrabrost i izdržljivost, život i karijera legende kanadskoga boksa Georgea Chuvala

Walter F. Lalich: Transnacionalna memorija posljednjih počivališta iseljenika

Vesna Kukavica: Trideseta obljetnica Hrvatskog svjetskog kongresa

Snježana Radoš: Mediji hrvatskih manjina u srednjoj i jugoistočnoj Europi  

 

POVJESNICA

Ivica Miškulin: Stota obljetnica rođenja utemeljitelja Republike Hrvatske

Iva Kajfeš: Doprinos kanadskih Hrvata stvaranju, međunarodnom priznanju i obrani Republike Hrvatske

Ivica Miškulin: Banket u Clevelandu - o sjevernoameričkoj turneji Dinama 1971.

Vinko Grubišić: Uspomene na jedan buran slavistički kongres u Americi

Tihomir Nuić, Mate Sušac:  Izgon – nezaslužena trauma našeg emigranta iz Švicarske

Gojko Borić: Susreti i doživljaji uz pomoć Radija Deutsche Welle

Đuro Vidmarović: Sjećanja uglednog egzilantskog intelektualca

Mauricij Frka Petešić: Novi prilozi za bio-bibliografiju Hrvatske revije

 

DUHOVNOST

Branka Pavić Blažetin: Hrvatski glasnik – postojan čuvar vjerskog identiteta Hrvata u Mađarskoj

Marija Belošević: Radost življenja u novom zavičaju

 

BAŠTINA

Željko Holjevac: Dvjestota obljetnica rođenja Ante Starčevića

Marijan Lipovac: Reformator hrvatskog pravopisa i književnog jezika

 

ZNANOST

Tanja Rudež: Utjecaj kolektivnog psihološkog vlasništva na etničke odnose

Tanja Rudež: San o transferu znanja  našega astrofizičara iz Amerike 

 

NOVE KNJIGE

Marijeta Rajković Iveta: Mladi istraživači i etnološke studije o vojvođanskim Hrvatima

Robert Skenderović: Historiografska sinteza Hrvata iz Mađarske

Sanja Vulić: Kapitalna gradišćanskohrvatska dijalektološka edicija

Lucija Šarčević: Odlično dvojezično izdanje književnosti za djecu

Velimir Srića: Vizija suvremenog hrvatskog zajedništva