Thursday 11 September 2014

045 - Strohalova književna zauzetost za hrvatske iseljenike

045 - Strohalova književna zauzetost za hrvatske iseljenike

Alojz Jembrih
(Hrvatski studiji, Zagreb)

(Abstrakt)

U hrvatskoj povijesti književnosti, jezikoslovlju, glagolitici, priređivačkoj i izdavačkoj djelatnosti ime Rudolfa Strohala (1856. – 1936.) više je nego poznato. No manje ga se poznaje po njegovim pripovijetkama koje je namijenio hrvatskim iseljenicima. Uočavajući posljedice društvenoga raslojavanja, raspada zadruga i ekonomske emigracije, Strohal je u svim tim čimbenicima pronašao mnogo motiva te opisao sudbinu iseljavanja iz svojega zavičaja. 

Prve pripovijetke s takvom tematikom objavljuje u časopisu Pobratim (1895./96.): “Put jednog Hrvatskog seljaka u Ameriku i natrag” i “Grozna smrt jednoga Hrvata u Americi”. Dvije knjige pripovjedaka, Kalanov otok i Nejednaki ljudi, u podnaslovu imaju oznaku “Izdanje za američke Hrvate”. Osim toga, Josip Marohnić iz Hreljina, predsjednik Hrvatske bratske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, izdao je 1912. Strohalove Narodne pripovijetke iz sela Stativa i Narodne pripovijetke iz Karlovca, sela Lokve, Delnica i trgovišta Vrbovskog.

Sve to pokazuje Strohalovu zauzetost za hrvatske iseljenike njegova zavičaja, njegovu socijalnu osjetljivost, te je on, moglo bi se reći, u hrvatskoj publicistici preteča izdavača književnih djela za potrebe hrvatskih iseljenika. U referatu će biti prikazan pripovjedački diskurs spomenutih Strohalovih pripovjedaka.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: