Thursday 11 September 2014

047 - Doprinos hrvatskoga iseljeništva hrvatskome gospodarstvu

047 - Doprinos hrvatskoga iseljeništva hrvatskome gospodarstvu

Monika Jurović
(Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj)

(Abstrakt)

Istraživanjem monetarnoga doprinosa hrvatskoga iseljeništva došlo se do veoma zanimljivih podataka. Brojke pokazuju npr. da samo prikazane godišnje doznake iseljenika iznose gotovo trećinu prema cjelokupnim prihodima od turizma u Republici Hrvatskoj.

Podaci Svjetske banke pokazuju da je 2012. Visina doznaka koje Hrvati izvan domovine uplaćuju na privatne račune u Hrvatskoj iznosila $1,4 milijardi. Uz transfere koje su registrirale središnje nacionalne banke, financijski svjetski analitičari upozoravaju na to da treba uračunati barem dodatnu polovicu tog iznosa koja dolazi i drugim kanalima, uključujući gotovinu koju iseljenici sami donose pri posjetu domovini.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: