Monday 15 September 2014

054 - Hrvatski Studiji

054 - Hrvatski Studiji

Mijo Korade
(Hrvatski studiji, Zagreb)

(Abstrakt)

Od samog početka Hrvatskih studija, prije više od 20 godina, predavali su se razni kolegiji iz područja hrvatskoga iseljeništva, o Hrvatima izvan domovine, o hrvatskim glasovitim ljudima izvan domovine (kroz povijest i danas), o hrvatskim manjinama, o jeziku i kulturi Hrvata izvan domovine itd.

Od desetak profesora, koji se istaknuli svojim radovima i istraživanjima hrvatskoga iseljeništva i dijaspore, većina njih i danas je angažirana na studijima na tim temama. Nabrojit ću ih samo nekoliko: Ivan Rogić, Ivan Čizmić, Ljubomir Antić, Alojz Jembrih, Jasna Čapo, Sanja Vulić, Marin Sopta, Rebeka Mesarić Žabčić, Mijo Korade.

Hrvatski su studiji, osim toga, organizirali ljetne škole o iseljeništvu, ljetne škole hrvatskoga jezika i II. kroatističku konferenciju na temu “Hrvati izvan domovine” (2011.). Već se nekoliko godina izrađuju i postoje programi za studij ili katedru hrvatskoga iseljeništva na Hrvatskim studijima, koji uslijed raznih okolnosti još nije ostvaren.

Tematika hrvatskoga iseljeništva i Hrvata izvan domovine prisutna je na svim stupnjevima studija. Na poslijediplomskom studiju povijesti i kroatologije obranjeno je desetak doktorata i nekoliko ih je sada u izradi. Na diplomskom studiju obranjeno je oko 40 diplomskih (magistarskih) radova, a na dodiplomskom studiju također deseci završnih radova.

Hrvatski su studiji sklopili ugovor o suradnji s Katedrom za hrvatski jezik na Sveučilištu Waterloo (Kanada), na kojemu od prošle godine hrvatski jezik predaje djelatnik Hrvatskih studija dr. Davor Piskač. U tijeku su dogovori o suradnji s Centrom hrvatskih studija Sveučilišta Macquaire (Sydney, Australija). Profesori na Hrvatskim studijima zajedno sa studentima pripremaju elektroničke radionice, kojima će cilj biti upoznavanje hrvatske povijesti i kulture (npr. “Hrvatska povijest”, “Hrvatski humanisti”).

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.


No comments: