Friday 12 September 2014

053 - Hrvati u svijetu prije iseljenika: znanstveni, kulturni, društveni i vjerski aspekt

053 - Hrvati u svijetu prije iseljenika: znanstveni, kulturni, društveni i vjerski aspekt

Mijo Korade
(Hrvatski studiji, Zagreb)

(Abstrakt)

Cilj je izlaganja ukratko opisati rad hrvatskih djelatnika u europskim i prekomorskim zemljama u različitim područjima kulture i znanosti od 16. do 20. stoljeća. Ovdje spominjem samo neke najznačajnije, kojima sam se desetljećima bavio u svojim istraživanjima.

Tu su prije svega prekooceanski misionari i istraživači Ferdinand Konšćak, Ignac Szentmartony, Ivan Krstitelj Marchesetti, Ivan Rattkay, Nikola Rattkay, Franjo Haller, Nikola Sušić; misionari među radništvom i iseljenicima Ivan Fiorović, Josip Kundek, Enrico Bontempo i Mihovil Gattin; gradišćanski Hrvati, znanstvenici i teološki pisci Mihael Lipšić i Miho Horvat; filozofski, prirodnoznanstveni i teološki pisci Josip Zanchi, Franjo Staindl, Josip Marinović, Leonard Bagni i Josip Gall; diplomat Stjepan Drenoczy, pjesnici i govornici Mihael Lauretano, Ivan Lukarević, Benedikt Rogačić, Miho Mondegaj i dr.

Bit će također govora o raznim manje poznatim vidovima djelatnosti glasovitih Hrvata u drugim zemljama, kao što su primjerice Ruđer Bošković, Juraj Križanić, Stjepan Gradić, Rajmund Kunić, Bernard Zamanja, Aleksandar Komulović, Augustin Michelazzi, Nikola Laurenčić, Josip Keresturi, Antun Mihanović, Ivan Kukuljević Sakcinski, Josip Voltić.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: