Friday 12 September 2014

052 - Mogućnosti suradnje između medija u Republici Hrvatskoj i medija u hrvatskom iseljeništvu

052 - Mogućnosti suradnje između medija u Republici Hrvatskoj i medija u hrvatskom iseljeništvu

Marijana Köpf
(Njemačka)

(Abstrakt)

Autorica u izlaganju propituje ulogu hrvatskih medija u emigraciji i medija u Republici Hrvatskoj, razmatra njihovo trenutačno značenje i promišlja mogući razvoj u budućim vremenima. Postavlja pitanje potrebe razvoja novih struktura odnosa iseljene Hrvatske i domovine te daje platformu toga razvoja, koji bi se temeljio na umreženosti domoljubnih intelektualaca.

Razmatra se utjecaj politike na Hrvatsku radioteleviziju te sagledava njezina uloga u demokratskom društvu i demokratskim procesima. Nadalje, autorica iznosi svoja razmišljanja o utjecaju domoljubnih intelektualaca na demokratske procese te daje primjere njemačkih medijskih kuća, poglavito primjer pravnoga uređenja medijske kuće na temelju zadrugarstva, iznoseći to kao primjer mogućega poslovnog plana.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: