Wednesday 3 September 2014

039 - Hrvatski jezik među pripadnicima druge generacije Australsko-Hrvatske Zajednice

039 - Hrvatski jezik među pripadnicima druge generacije Australsko-Hrvatske Zajednice

Jim Hlavač
(Faculty of Arts, Monash University, Australija)

(Abstrakt)

Ovo izlaganje bavi se problematikom održavanja hrvatskoga jezika među članovima drugog naraštaja australsko-hrvatske zajednice u drugom najvećem australskom gradu Melbourneu.

Cilj je izlaganja najprije prikazati opće podatke o brojnosti hrvatske govorne zajednice u Australiji i Melbourneu te sliku učenja i korištenja hrvatskoga jezika među stotinom mladih Australaca čiji su roditelji došli u Australiju kao odrasle osobe.

Glavni dio izlaganja sačinjava pregled najvažnijih domena u životu govornika manjinskoga (hrvatskoga) jezika i opis jezičnih kombinacija. To su sljedeće jezične domene: roditelji i obiteljski dom u djetinjstvu; “intimni” jezik i jezične navike na osobnoj razini; slobodno vrijeme – društveni život – crkva; mediji; radon mjesto – obavljanje trgovačkih transakcija i konzumiranje uslužnih djelatnosti – susjedstvo; obrazovanje; bračni drug; djeca i tzv. treća generacija. Kod 100 ispitanika uočilo se da je velika većina stekla prve jezične vještine kao što su slušanje i govorenje hrvatskoga jezika i da s roditeljima uglavnom komunicira na hrvatskom. S braćom i sestrama nešto je drugačija slika – preko 50% ispitanika koristi isključivo engleski jezik. U intimnoj sferi Australci hrvatskoga podrijetla opet preferiraju engleski, ali hrvatski zauzima važno mjesto u određenim kontekstima. U domeni društvenoga života ispitanici kažu da podjednako koriste engleski i hrvatski, a izbor jezika ovisi o određenoj osobi ili određenom kontekstu. Kod medija i obrazovanja dominira engleski jezik. U zaključku su iznesene prognoze o budućnosti hrvatskoga jezika ako sadašnji članovi druge generacije prenose hrvatski jezik na buduću, treću generaciju.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: