Monday 15 September 2014

058 - Doprinos izgradnji strategije prema iseljenoj Hrvatskoj

058 - Doprinos izgradnji strategije prema iseljenoj Hrvatskoj

Ratimir Kvaternik / Zdravko Belančić
(Udruga hrvatskih iseljenika i povratnika, Zagreb)

Autori će u izlaganju iznijeti svoja razmišljanja o trenutačnoj strategiji prema iseljenoj Hrvatskoj te dati smjernice za razvoj strategije u budućnosti.

Teze izlaganja su: 1. Nepostojanje strategije, 2. Nužnost definiranja strategija odnosa domovinske i iseljene Hrvatske, 3. “Zajedništvo” domovinske i iseljene Hrvatske “umjesto nerealne propagande o povratku” – Što to podrazumijeva?, 4. “Zajedništvo” pretvara Hrvatsku od male zemlje u Europskoj uniji u srednje veliku zemlju s drugačijim mogućnostima i utjecajem u Uniji.

Prijedlog: Jedan od mogućih doprinosa zajedništvu ideja je zajednice iz Clevelanda o izgradnji “Iseljeničkoga doma” (ili više njih u Hrvatskoj) od strane iseljenika i uz pomoć Hrvatske.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: