Thursday 11 September 2014

049 - Nastojanja jugoslavenskih komunističkih vlasti oko povratka emigranata s jugoslavenskoga područja

049 - Nastojanja jugoslavenskih komunističkih vlasti oko povratka emigranata s jugoslavenskoga područja

Marica Karakaš Obradov
(Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

(Abstrakt)

Jugoslavenske su vlasti odmah po završetku rata ulagale velike napore da potaknu na povratak osobe koje su emigrirale od 1880-ih do početka Drugoga svjetskog rata, većinom u prekomorske zemlje i neke europske države.

Udio Hrvata među tim emigrantima bio je velik, ponajprije u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu. Plan je bio uključiti ih dijelom u kolonizaciju Vojvodine, a dijelom naseliti i na ostala jugoslavenska područja. U prve dvije poslijeratne godine većina povratnika dolazila je pojedinačno, a masovno vraćanje zabilježeno je 1947. i 1948. godine.

Planirani broj povrataka koje su vlasti željele nije ostvaren. Razlozi izneseni za slab odaziv povezivani su uz nedovoljno zalaganje i “nepravilnu propagandu” jugoslavenskih predstavnika među iseljeništvom te nezadovoljstvo prvih povratnika prihvatom i smještajem, koje se prenosilo i na potencijalne povratnike koji su zbog tih negativnih iskustava odustajali od povratka. Jugoslavenske su vlasti smatrale da masovniji povratak sprečava i “propaganda reakcije” među iseljeništvom te Rezolucija Informbiroa. Od 1945. do 1951. vratilo se 16 128 iseljenika. Više od 50% činili su Hrvati (8320 povratnika), a oko 28% Slovenci (4465 povratnika).

Najveći broj iseljenika smjestio se na područje Hrvatske. Od toga su većinu činili Hrvati, s oko 5700 osoba, te oko 350 Slovenaca i oko 290 Srba koji su bili podrijetlom s hrvatskoga područja. Oko 500 Hrvata naselilo se u Sloveniju, oko 290 u Srbiju i oko 150 u Bosnu i Hercegovinu. Od 1946. do 1953. reemigriralo je oko 900 iseljenika, ponajviše iz Hrvatske (oko 650 osoba), a 170 osoba je umrlo, pa se do 1953. u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji zadržalo 15 042 iseljenika.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: