Monday 15 September 2014

055 - Hrvatska Akademija Amerike i hrvatski intelektualci u iseljeništvu

055 - Hrvatska Akademija Amerike i hrvatski intelektualci u iseljeništvu

John Peter Kraljić
(Sjedinjene Američke Države)

Organizacija The Croatian Academy of America (CAA), ustanovljena u Sjedinjenim Američkim Državama 1953., objavljuje znanstveni godišnji zbornik Journal of Croatian Studies od 1960. godine. Kao nepolitičku organizaciju utemeljila ju je skupina hrvatskih iseljenika koji su željeli promovirati hrvatsku povijest i književnost te hrvatsku kulturu u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Studia Croatica i Hrvatska revija igrali su sličnu ulogu. U ovom izvještaju autor namjerava ocrtati kratku povijest CAA-a, a donekle i druge slične organizacije, i predložiti kako te ustanove mogu biti korisne za hrvatske intelektualce i građane Republike Hrvatske.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: