Tuesday 2 September 2014

037 - Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori

037 - Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori

Janko Herak
(Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb)

(Abstrakt)

Hrvatsko-američko društvo u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika objavilo je devet knjiga o znanstvenim dostignućima ponajboljih hrvatskih znanstvenika koji žive ili su živjeli izvan domovine. Njihove znanstvene (dijelom i osobne) biografije pisali su domaći ili strani znanstvenici iz uže struke osobe o kojoj su pisali. Tekstovi su objavljeni dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku. Obrađeno je preko 80 osoba iz širega područja prirodoslovlja, iz gotovo svih razvijenih (i neki iz manje razvijenih) zemalja, najviše iz Sjedinjenih Američkih Država. Odabir je napravljen na temelju znanstvenoga opusa, procjene vrijednosti djela s vremenskim odmakom, statusa u sveučilišnim i drugim znanstvenim institucijama i dobivenih objektivnih priznanja. Osobe o kojima su objavljena poglavlja u knjigama dio su znanosti zemalja u kojima rade ili su radile. No ti su ljudi dio i hrvatske znanosti. Rođeni su, odgojeni i obrazovani u Hrvatskoj ili u hrvatskim obiteljima u inozemstvu. Većina od njih u Hrvatskoj je i ušla u znanost. Odselivši se, oni ili obitelji u kojima su rođeni sa sobom su ponijeli civilizacijske, kulturološke, povijesne, tradicijske, obrazovne i druge društvene odrednice domovine iz koje potječu, koje su im omogućile da u novoj sredini dosegnu svoje znanstvene vrhunce. Zato kada vidimo važno znanstveno djelo tih autora, objavljeno pod nazivom institucija izvan Hrvatske, prisjetimo se da nešto od tog djela potječe i iz naše sredine. Mi smo dužni o tome izvijestiti našu i stranu znanstvenu javnost.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014

No comments: