Tuesday 2 September 2014

036 - Percepcija Hrvatske u svijetu – Uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske

036 - Percepcija Hrvatske u svijetu – Uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske

Predrag Haramija / Olivera Jurković Majić
(Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb)

(Abstrakt)

Organizacija FutureBrand već devet godina svake godine mjeri snagu država kao međunarodnih brendova. Istraživanje za 2012. dalo je zanimljive rezultate. Istraživano je 118 zemalja.

Prvih 10 po snazi brenda su (ovim redom): Švicarska, Kanada, Japan, Švedska, Novi Zeland, Australija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Finska i Norveška. Hrvatska je na 41. Mjestu od 118 zemalja svijeta, ali i prva u kategoriji zemalja Srednje i Istočne Europe.

Među tim zemljama Češka je na 44. mjestu, Slovenija na 63., Mađarska na 65., Slovačka na 73., Bugarska na 79., Bosna i Hercegovina na 82., Albanija na 94., Rumunjska na 100. i Srbija na 108. mjestu.

Glavni kriteriji mjerenja snage brenda su svijest (koliko dobro ljudi znaju zemlju), bliskost (koje kvalitete padaju na pamet kad razmišljamo o zemlji), asocijacije (koliko se cijeni zemlja), preferiranje (razmatra li se zemlja kao odredište za posjet ili investiciju), posjet (preporučuju li posjetitelji zemlje posjet drugima).

Svaki od kriterija sadrži niz odrednica: tako se npr. u slučaju “asocijacije” razmatraju sustav vrijednosti, kvaliteta života, poslovno okružje, kultura, znamenitosti i turistička odredišta.

Biti vodeći brend (pa makar i regionalno) golema je prednost na konkurentnom tržištu. Važno je pitanje znamo li mi tu dobru percepciju u svijetu iskoristiti u osnaživanju svoje gospodarske konkurentnosti.

Možemo zaključiti da postoji razlika u tome kako vidimo sami sebe i kako nas percipiraju u svijetu: npr. velika je razlika između napisa u hrvatskom tisku i rezultata ovog istraživanja – po napisima nikako ne bismo dobili sliku da je Hrvatska vodeći brend među zemljama Srednje i Istočne Europe.

Dobra slika Hrvatske u svijetu uvelike je zasluga i našega iseljeništva. Ono je u velikoj mjeri izvor informacija o Hrvatskoj.

U svijetu umreženom internetom dobar se glas veoma brzo širi, a osobna preporuka najviše znači.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: