Thursday 11 September 2014

046 - Hrvatsko iseljeništvo u uspostavi i obrani Republike Hrvatske

046 - Hrvatsko iseljeništvo u uspostavi i obrani Republike Hrvatske

Josip Jurčević
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

(Abstrakt)

Hrvatsko je iseljeništvo imalo jednu od presudnih uloga u uspostavi samostalne hrvatske države i njezinoj obrani od srbijanske oružane agresije. To se očitovalo na nekoliko razina.

Ponajprije, u hrvatskom je iseljeništvu kontinuirano i sustavno – u idejnom, organizacijskom i emotivnom smislu – održavana i njegovana ideja hrvatske državotvornosti. To je bilo posebno značajno u razdoblju postojanja komunističke Jugoslavije, u kojoj se zatirao svaki oblik slobode i posebno ideja o samostalnoj hrvatskoj državi. U vrijeme sloma komunističkih režima u istočnoj i srednjoj Europi hrvatski su iseljenici dali velik doprinos uspostavi pluralne demokracije u Hrvatskoj te procesu državnoga osamostaljenja Hrvatske. Posebno veliku ulogu imalo je hrvatsko iseljeništvo u obrani Republike Hrvatske od srbijanske oružane agresije. Prinosi hrvatskoga iseljeništva bili su složeni: od lobiranja, financijskih sredstava i nabavke oružja do izravnog sudjelovanja velikog broja iseljenika u hrvatskim oružanim postrojbama.

Ova je važna tema – kao i mnoge druge teme hrvatske povijesti – ostala uglavnom neistražena i javno prešućena, te će podaci iz ovog izlaganja biti prinos njezinu istraživanju.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: