Friday, 11 November 2016

Poziv da nam šaljete svoje radove, dokumente i audiovizualne materijale

Poziv da nam šaljete svoje radove, dokumente i audiovizualne materijale

POZIV MOGUĆIM SURADNICIMA

U skladu s našom odlukom da nastavimo objavljivati naš objektivni i informativni časopis, Studia Croatica – Instituta za hrvatsku kulturu – (od 1960. godine), uredništvo poziva moguće suradnike da nam šalju sljedeće vrste materijala, neovisno na kojem su jeziku napisani:
1.     Članke i kritike s područja literature, umjetnosti, glazbe, sociologije, povijesti, ekonomije, vezano za vladu i zakone, prirodne znanosti, filologiju, filozofiju i religiju.
2.     Kreativne prijevode hrvatske proze i poezije.
3.     Recenzije i komentare o knjigama koje se bave hrvatskim temama.
4.     Neobjavljene dokumente vezane za hrvatsku povijest i kulturu, poput pisama, dnevnika i zapisa, uključujući i dokumente vezane za hrvatsko iseljeništvo.
5.     Zapise i dokumentaciju (objavljenu ili neobjavljenu) vezanu za određena pitanja od značaja za hrvatsku povijest i kulturu.
6.     Audiovizualni materijal: fotografije, audio i video snimke.
7.     Knjige, napisane na bilo kojem jeziku, a vezane za hrvatske teme. Knjige moraju biti poslane u Wordu s dozvolom za objavljivanje.
Grupa web stranica koje su, od 1996. godine, u posjedu časopisa Studia Croatica rezultat su najvećeg izdavačkog ulaganja među Hrvatima izvan domovine. Na vlastitim site-ovima imamo više od 25000 stranica, a najvažniji su sljedeći:


Molimo vas da nam pišete na: studiacroatica@gmail.com


No comments: