Thursday, 30 June 2016

Ekonomske i poduzetničke teme - Susret poduzetnika - Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016.

"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."
Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.


ZAKLJUČCI RADNOG POVJERENSTAVA:
Ekonomske i poduzetničke teme - Susret poduzetnika

a) Radit će se na formiranju i upravljanju mehanizma virtualne integracije poslova u regiji nazvanoj Poslovna mreža hrvatske Diaspore (PMHD)/Red de negocios de diaspora croata/Business Network od Croatian Diaspore.

b) Predmet PMHD će omogućiti razvoj trgovine između poduzeća i poduzetnika hrvatske južnoameričke diaspore, koliko regionalno toliko I sa Hrvatskom, nudeći poduzećima prednost jedinog regionalnog kontakta s vladinom podrškom. Osim toga postojat će portal gdje će se objavljivati veliki projekti svake zemlje koji se budu mogli smatrati kao prigoda za bilateralne poslove između zemlje potražiteljice i Republike Hrvatske.

c) Bilateralne komore razvijat će normalno svoje djelatnosti potencirajući svoju mrežu kontakata integracijom sa PMHD.

d) Ova agrupacija će se formirati od postojećih poslovnih komora (Čilensko-Hrvatska, Argentinsko-Hrvatska), a u roku ne većem od 60 dana, morat će se aktivirati projekti Komore Perua, Bolivije, Ekvadora, Paraguaja i Kolumbije.

e) Svaka će Komora odrediti jednog titularnog predstavnika i zamjenika za koordinaciju aktivnosti s PMHD.

f) INFOBIP, hrvatsko poduzeće, prisutno u nekoliko zemalja gdje postoji Diaspora, bit će koordinator PMHD u Republici Hrvatskoj, u svrhu uspostavljanja aktivnih veza koliko s Hrvatskom Gospodarskom Komorom – HGK, toliko s specijaliziranim komorama koje budu željele praviti poslove s diasporom.

g) INFOBIP će omogućiti primjenu web-a (portal Networking) za registraciju informacije o sudionicima kojom će upravljati svaka komora, osim toga omogućit će unošenje informacija o poduzećima Republike Hrvatske koja budu zainteresirana za uvoz/izvoz proizvoda i/ili usluga.

h) Sastavit će se virtualni katalog proizvodai/ili usluga koje Diaspora nudi ili traži.

i) Hrvatska Gospodarska Komora (HGK) koordinarano s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Santiagu, a na svoj račun, postavit će službenika s punim radnim vremenom koji će koordinirati potencijalne poslove između Diaspore i Hrvatske. Taj će službenik održavati izravnu vezu s ekipom profesionalaca, koju će imenovati Hrvatska Gospodarska Komora, - HGK, a on će sam raditi u skladu s Ministarstvom vanjskih poslova i Upravom za trgovačke poslove.

j) Vlada Republike Hrvatske, preko svojih veleposlanstava i počasnih konzulata Regije, koordinirat će sve potrebne komercijalne napore kako bi Vlada Hrvatske mogla promicati i podržavati projekte ili hrvatske strateške industrije na tržištima na kojima posluje Diaspora, promičući posjete najviših vladinih čelnika za uspostavljanje ugovora, među zemljama, što će olakšati ove projekte.

k) Moli se Vladu Republike Hrvatske da uspostavi bilateralne trgovačke ugovore sa zemljama Regije, u svrhu postizavanja konkurentnosti kao zemlja koja sudjeluje u strateškim projektima i razvoju trgovine Republike Hrvatske.

l) Moli se Vladu Republike Hrvatske da uspostavi paket poticaja kako bi Diaspora mogla investirati u Republici Hrvatskoj pod povoljnijim uvjetima u odnosu na druge zemlje, u vezi s njenom izravnom vezom sa starom domovinom.

 Za početak operacija PMHD, svaka Komora će morati imenovati svoje predstavnike u roku ne većem od 30 dana i morat će imati prvi sastanak za određivanje svog dometa i ciljeva u roku ne većem od 60 dana.


Santa Cruz, 30. travnja 2016.


             Jorge Kuljis
             Bolivija                                                         


             Kresimir Jerkovic                                                        Alex Tudor
             Predsjednik                                                   Predsjednik
Argentinsko Hrvatska Gospodarska Komora Čileansko Hrvatska Gospodarska Komora


            Franjo Kurtovic                                                                       Domagoj Rozic
             Perú                                                   Colombia


             Boris Pogacnik
 Infobip – Hrvatska"SUSRET HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE AMERIKE 2016."

Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

Zapisnik Rada Komisije za Kulturu i Učenje Hrvatskog Jezika - Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016.

"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."
                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

Zapisnik Rada Komisije za Kulturu i Učenje Hrvatskog Jezika
 ZAKLJUČCI

Od 29. travnja ove godine u tijeku rada Susreta hrvatske južno-američke Diaspore, održanog u gradu Santa Cruzu de la Sierra, Bolivija, između ostalih tema po prvi put se je govorilo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku.
Izlagali su o tome panelisti koji predstavljaju hrvatske zajednice iz Bolivije, Paraguaja, Čilea i Argentine.
Podaci: Iskustvo useljenika i njihovih potomaka u Boliviji i Paraguaju razlikuju se od onih u Čileu, Argentini i Peruu, jer je hrvatsko useljeništvo bilo malobrojnije, pa prema tome nisu imali dovoljno ljudskih i ekonomskih resursa da se institucionalno organiziraju kao medij širenja hrvatske kulture i jezika.
Nazočni: iz Bolivije: Katia Parada Pavisich i Claudia de Ugarte; iz Paraguaja: Liz Yaksic; iz Čilea: Marko Buzolic, iz Argentine Ricarda Pazur, Rosana Ostoja i Adriana Paredes; iz Hrvatske, Branka BezicFilipovic. Svi oni usredotočili su svoja izlaganja na svojim iskustvima i potrebi učenja hrvatskog jezika, smatrajući da je jezik bitan faktor identiteta svake zajednice i najbolji nacin predstavljanja njihove kulture.
Zaključci:

Kao rezultat spomenutih intervencija suglasno se utvrdilo:
a. Velika većina članova ovih zajednica, potomaka hrvatskih iseljenika, ne govori jezik, prioritet je osnovati centre za učenje koje će voditi osobe koje žive u tim zemljama, kako bi se osigurao njihov kontinuitet.
b. Promicati razmjenu učenika između Hrvatske i Južne Amerike.
c. Preporučiti da se natječaj Croaticuma održe dva puta godišnje.
d. Tražiti doskolovanje lokalnih profesora, ujediniti materijale učenja kako bi se optimizirala sredstva; tražiti od hrvatskih vlasti da nas obskrbe tim nastavnim materialom; postići da razina poznavanja jezika bude jednaka međunarodno ustanovljenim standardima.
e. Koristiti mehanizm integracije naših zajednice preko drugih članova društva koji žive u Diaspori, promicajući i druge oblike hrvatske kulture putem folklornih, glazbenih, sportskih, kulinarskih, filmskih i kazališnih predstava, kao i drugim događanjima kako bi se privukla pozoronst novih generacija.
f. Sugerirati stvaranje informativne stranice web na kojoj ni se nalazili svi postojeci programi suradnje hrvatske vlade s Diasporom sa uvjetima za upucivanje molbi za upis.
Zatražiti povremenu nazočnost predstavnika Hrvatske i nezinih organa vlasti, kao vrijednu podrsku majke domovine.
Potpisuju predstavnici Komisije za kulturu i prosvjetu na Susretu Hrvatske Diaspore Južne Amerike, dana 30. travnja 2016., u Santa Cruzu, Bolivija.                 
    

                                                                                                                    (Dvadeset i dva potpisa potpisanih.)

Društveno politička problematika Hrvatske Dijaspore - Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016.

"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."
                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

ZAPISNIK RADA KOMISIJE:
"Društveno politička problematika Hrvatske Dijaspore"

         U gradu Santa Cruzu, od 28. do 30 travnja 2016. godine, održan je sastanak hrvatske dijaspore Južne Amerike tokom kojeg se je sastala radna komisija koja je analizirala Društveno političku problematiku hrvatske dijaspore u Juznoj Americi.
         U radu komisije sudjelovali su: Sandro Zlatar iz Perua, Rosa Simunovic, Kathia Sapunar Pavlov, Pedro Marinov Martinic, Mateo Radnic Franulic, Ljubo Radnic Franulic i Marcial Barbosa Sfarcic iz Čilea, i Drago Muzevic, Visnja Domic, Brayan Nigoevic i Robert Jakubek iz Bolivije.
         Tokom izlaganja i rasprave, prisutni su donjeli sljedeće zaključke:
1.     Molimo Vladu RH da pokrene akciju kako bi se izmjenio nadležni zakon te da se hrvatima iz diaspore omugući dopisno ili/i elektroničko (internetsko) glasovanje.

2.     Ako se uistinu želi ukljuciti u društveni život stotine tisuća Hrvata hrvatske dijaspore, što garantira članak 44. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, onda je neophodno da nam se omogući da naši stvarni predstavnici uđu u Sabor Republike Hrvatske.
Predstavnici hrvatske dijaspore , okupljeni na ovom skupu očekuju da nam Vlada Republike Hrvatske omogući ostvarenje tog ustavnog prava i predlaže da u Saboru postoje dva (2) naša saborska predstavnika, jedan za Ameriku i drugi za Australiju, Novi Zeland i Južnu Afriku.

3.          Pozivamo sav hrvatski narod, unutar i izvan Republike Hrvatske, da ujedinjeni, u slozi i međusobnom poštovanju radimo i brinemo se o općim hrvatskim interesma i očuvanju naše slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
4.           
5.     Predlažemo da Hrvatska Matica Iseljenika uspostavi internetsku školu hrvatskog jezika i da se isti bude besplatan.

6.     Moli se nadležne ustanove u Republici Hrvatskoj da se požuri rješavanje zaostalih molbi za stijecanje hrvatskog državljanstva i da se stavi u upotrebu internetski Obrazac administrativnog praćenja obrade predmeta koji bi bio dostupan stranci.

7.     Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da uspostavi program obuke u Hrvatskoj za mlade iz dijaspora koji su voljni raditi i postati voditelja rada u hrvatskim zajednicama iz kojih potiču.

8.         Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da uspostavi program razmjene studenata izmedu Hrvatske i Južno Američkih zemalja kojim bi zainteresirani studenti iz Hrvatske mogli doći u Južnu Ameriku, stanovat u obeteljima i usavršit znanje španjolskog jezika, i obratno.

9.     Preporučuje se Ministarstvu prosvjete da se u praksi uvedu upisne kvote na Hrvatskim sveučilistima za studente iz Hrvatske dijaspore, kao što to preporučuje čl. 60. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

10.         Preporučuje se Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da se u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu uspostavi funkcija atašea za odnose sa hrvatskom dijasporom, na teritoriju koje pokriva, na kojima živi velik broj hrvatskih iseljenika.

                                      Santa Cruz de la Sierra, Bolivija, 30. travnja 2016. godine.
"SUSRET HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE AMERIKE 2016."

Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

Deklaracija - Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016.

DEKLARACIJA


            "Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."
                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

         U gradu Santa Cruzu, Bolivija, od 28. do 30. travnja 2016 godine održan je sastanak hrvatske dijaspore Južne Amerike na kojem su sudjelovale delegacije i predstavnici Udruga hrvatskih iseljenika, kao predstavnici više od 600.000 hrvata, većinom potromaka hrvatskih iseljenika iz Argentine, Chilea, Paraguaja, Perua i Bolivije. Predstavnici Ekvatora, zbog katastrofalnog potresa bili su sprečeni doći na skup.
         U radu komisija sudjelovali su prisutni Gđa. Branka Bezić Filipović kao predstavnica Hrvatske matice iseljenika, podružnice Split, kao i poduzetnici iz Hrvatske Boris Pogačnik, Domagoj Rožić i Srđan Javorčić.

         Sustret je organiziran uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske iz Santiaga, nadležnog za Chile, Peru, Ekvator i Boliviju, a Veleposlanica, Gđa. Nives Malenica je bila prisutna na skupu u svojstvu promatraća.

         Tokom sastanka, osim plenarnih sjednica radilo se je i u tri odvojene tematske grupe koje su analizirale:

I.           Društveno političku problematiku dijaspore
II.          Širenje hrvatske kulture i učenje hrvatskog jezika
III..        Okrugli stol gospodarstvenika


Nakon što je svaka radna grupa iznjela svoje zaključke (u prilogu), sastavljena je uz suglasnost prisutnih zajednička Deklaracija koja sadrži sljedeće:

1.    Pozivamo sav hrvatski narod, unutar i izvan Republike Hrvatske da ujedinjeni, u slozi i međusobnom poštovanju radimo i brinemo o općim hrvatskim interesma i očuvanju naše slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

2.     Opće je poznato da je mogućnost glasovanja Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske i Europe više nego ograničena, kao što to pokazuju postojeći statistički podaci. Zbog toga molimo Vladu Republike Hrvatske da dopuni nadležni zakon te da se hrvatskoj dijaspori omugući da možemo realizirati dopisno ili / i elektroničko (internetsko) glasovanje, čime bi se ostvarila naša prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske.

3.                Ako se uistinu želi ukljuciti u društveni život stotine tisuća Hrvata hrvatske dijaspore, što garantira članak 44. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koji osigurava uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske, onda je neophodno da se i nama omogući da imamo svoje stvarne predstavnike u Saboru Republike Hrvatske.
         Predstavnici hrvatske dijaspore , okupljeni na ovom skupu očekuju da nam Vlada Republike Hrvatske omogući ostvarenje tog ustavnog prava i predlaže da u Saboru postoje dva (2) naša saborska predstavnika, jedan za Ameriku i drugi za Australiju, Novi Zeland i Južnu Afriku.

4.      Preporučuje se Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da se u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu uspostavi funkcija atašea za odnose sa hrvatskom dijasporom na teritoriju koje pokriva, na kojima živi veliki broj hrvatskih iseljenika.

5.      Molimo nadležne državne organe Republike Hrvatske da se postupak dobivanja hrvatskog državljanstva pojednostavi i da cijene konzularnih pristojbi za taj postupak budu bitno snižene.

6.      Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika, odjelu za obrazovanje, da se uspostavi internetski tecaj hrvatskog jezika i da isti bude besplatan.

7.         Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da se uspostavi program obuke u Hrvatskoj za mlade osobe iz dijaspora koji su voljni raditi i postati voditelja rada u hrvatskim zajednicama iz kojih potiču.

8.      Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da se uspostavi program razmjene studenata izmedu Hrvatske i Južno Američkih zemalja kojim bi zainteresirani studenti iz Hrvatske mogli doći u Južnu Ameriku, stanovat u obetiljima i usavršit znanje španjolskog jezika, i obratno.

9.         Preporučuje se Ministarstvu prosvjete da se u praksi uvedu upisne kvote na Hrvatskim sveučilistima za studente iz Hrvatske dijaspore, kao što to preporučuje čl. 60. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

10.    Poduzetnici prisutni na skupu su odlučila da će u roku od 90 dana osnovati poslovnu mrežu hrvatske dijaspore u regiji. Predlažu Vladi Republike Hrvatske da ostvari bilateralne trgovačke sporazume sa zemljama regije.

11.    Na skupu se je odlučilo da se na Hrvatske Svjetske Igre pošalje zajednička mamčad koja će predstavljati Južnu Ameriku.

         Na istom skupu je prihvaceno da se sljedeci Skup hrvatske diaspore Juzne Amerike odrzi sljedece 2017. godine u Santiagu, Chile.
         Prisutni su odlucili da ovu Deklaraciju potpisu po dva predstavnika delegacija prisutnih zemalja i da Organizacioni odbor ovog skupa uputi ovu Deklaracju Hrvatskom Saboru, celnicima vlade i hrvatskim ustanovama.

                                      Santa Cruz de la Sierra, Bolivija, 30. travnja 2016. godine.                        "SUSRET HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE AMERIKE 2016."
                                 Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.