Saturday 25 March 2017

Apel hrvatskih književnika i pisaca u emigraciji (1967)


Apel hrvatskih književnika i pisaca u emigraciji


U vezi predanje Deklaracije, hrvatski književnici i ostali pisci u slobodnome svijetu, u znak solidarnosti sa svojim drugovima u domovini pridužuju se ovim svojim Apelom.

Veoma značajan dogadjaj, koji se je odigrao u Hrvatskoj prije kratkoga vremena, podubio je zasjuženu pažnju cjelokupnoga svjetskoga tiska. Radi se o Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskoj književnog jezika, koja su na plenarnog sjednici Drustva književnika Hrvatske 15. ožujka 1967. u Zagrebu hrvatski književnici jednoglasno prihvatili, a koju je podpisalo 19 hrvatskih kulturnih i naučnih ustanova i organizacija. Kao posljednica toga uslijedile su raznovrsne reakcije sa strane organa Federativne Socijalisticke Republike Jugoslavije te Komunisticke Partije, gdje se su podpisnici i institucije postale ničan napadaja i proganjanja.

Usred velikoga odjeka tih previranja i raznih okolnosti svima je postalo jasno, da Deklaracija predstavlja prvorazredni dokumenatu obranu kulturne samobitnosti hrvatskoga naroda, koji posjeduje svoj vlastiti jezik s njegovim vlastitim imenom; isto tako i svoju književnost , koja je slijedila etape evropske književne kulture od njezina početka pa sve do naših dana i dala velikih djela nacijonalnoga i općega značenja. Ovdje je nedave potrebno istaci, da se u vrijeme današnje komunističke Jugoslavije vrše otvorena nasilja nad hrvatskim jezikom i književnosti te im prijeti opasnost, da se pod direktivama nasilnih državnih zahvata ne izgube i napokon nadomjeste srpskim jezikom i književnosti, koji uglavnom datiraju tek iz prošloga vijeka. U toj atmosferi političkog pritiska organiziran je i sastanak u Novom Sadu 1954. i podpisan Novosadski dogovor, gdje je usvojen medju ostalim i nestvarni i artificijalni naziv “srpsko-hrvatski jezik” i “srpsko-hrvatska književnost”, kojim nazivima se, nažalost, često služe i strani jezikoslovci i stručne knjige.

Hrvatski književnici i jezikoslovci te razne ustanove i organizacije s književno-jezičnoga područja vidici ozbiljno ugroženu najveću i najdragocjeniju kulturnu baštinu svoga naroda – svoj jezik – stavili su se, iako pod vrlo teškim okolnostima, na branik neotudjivih stoljetnih tekovina i književno-jezičnih tradicija. To je bio autentični krik za slobodom kulture i kulturnoga stvaranja; vapaj za punim izrazom evropskoga slobodarskoga i univerzalnoga duha. Tako su hrvatski književnici i intelektualci u sadašnjoj situaciji postali borci-predvodnici za najviše vrijednosti naše civilizacije. Zato mi, hrvatski književnici i pisci u emigraciji, iskazujemo njima zasluženo i dužno priznanje; u toj pravednoj borbi mi se s njima solidariziramo te im pružamo svu našu moralnu podporu.

Poradi te visoke svijesti hrvatskih književnika i jezikoslovaca te uzvišenoga zalaganja za ideale kulture i kulturne slobode – jugoslavenski komunistički režim u Beogradu na čelu s Komunističkom Partijem nastoji baciti na njih ljagu nepovjerenja nazivljući ih “šovinistima” te njihovu borbu proglasujući ilegalnom“. Medjutim oni su ustvari veoma važan dio duhovne elite svoga naroda, s pravom ponosni na svoju jezično-kulturnu prošlost, koje je progovorila nedvojbeno i snažno preko spomenute DEKLARACIJE.

Mi, njihovi sunarodnjaci hrvatski književnici i pisci u slobodnome svjetu, upravljamo ovom prilikom apel na svjetsku javnost, posebno na internacionalne i nacionalne kulturne ustanove i organizacije: da bi oni u ovom odlučnom času ustali u obrani hrvatskih književnika i jezikoslovaca i slobode kulture u Hrvatskoj te svojim intervencijama zaštitili slobodni razvoj hrvatskoga jezika i književnosti, koji su u suvremenoj Federativnoj Socijalistickoj Republici Jugoslaviji predmet deskriminacije, razaranja i uništenja.

Luka BRAJNOVIĆ (Španjolska)
Luka FERTILIO (Chile)
Alan HORIĆ (Kanada)
Andrija ILIĆ (Engleska)
Nada KESTERČANEK VUJICA (SAD)
Lucijan KORDIĆ (Švicarska)
Predrag KORDIĆ (SAD)
Ivo LENDIĆ (Argentina)
Enver MEHMEDAGIĆ (Argentina)
Vinko NIKOLIĆ (Francuska)
Borislav MARUNA (SAD)
Antun NIZETEO (SAD)
Gracijan RASPUDIĆ (SAD)
Mirko ČOVIĆ (Austrija)
Krunoslav DRAGANOVIĆ (Austria)
Jere JAREB (SAD)
Bogdan RADICA (SAD)
Stjepan RATKOVIĆ (Italija)
Franjo TROGRANČIĆ (Italija)
Dušan ŽANKO (Venezuela)


Na dan pogibije Zrinskoga i Frankopana, 30. travnja 1967.

- - -
Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Ver también / See also / Gledaj isto:

The 1967 Declaration and related texts, in 5 languages (16 texts)

Croatian

Matica iseljenika i Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika - Ivan Čizmić

Deklaracija o Nazivu i položaja Hrvatskog Književnog jezika i emigracija – Joza Vrljicak

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (1967) - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Apel hrvatskih književnika i pisaca u emigraciji – Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Od Baščanske ploče do zagrebačke Deklaracije (1076-1967) – Vinko Nikolić - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967
http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2017/04/od-bascanske-ploce-do-zagrebacke_6.html

Borba za hrvatski književni jezik (1967) – Krsto Spalatin - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Spanish

Los croatas en defensa de su idioma nacional - Ivo Bogdan, Buenos Aires - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27

La declaración sobre la denominación y la situación actual del idioma literario croata - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27

Proyecto de resolución de un grupo de escritores servios - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27

La lengua croata - Zdravko Sancevic, Caracas, Venezuela - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27


German

Deklaration über die Bezeichnung und Stellung der kroatischen Schriftsprache - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967

Appell kroatischer Schriftsteller im Exil - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


French

Declaration sur l'appellation de la langue littéraire croate et sur sa situation dans les circonstances actuelles (1967) - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967

Appel des écrivains croates en exil (1967) - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


English

Serbo-Croatian or Serbian and Croatian? Considerations on the Croatian Declaration and Serbian Proposal of March 1967 – Includes the Declaration Concerning the Name and the Position of the Croatian Literary Language - Christopher Spalatin - Journal of Croatian Studies, VII-VIII, 1966-1967, Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc., New York

Statement of the Croatian Academy of America Regarding the Zagreb Language Declaration (1967) - Journal of Croatian Studies, VII-VIII, 1966-1967, Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc., New York
No comments: