Thursday 28 August 2014

031 - Iseljavanje iz Dalmacije u Sjedinjene Američke Države krajem 19. i početkom 20. stoljeća: Podrijetlo i struktura iseljenih Hrvata


031 - Iseljavanje iz Dalmacije u Sjedinjene Američke Države krajem 19. i početkom 20. stoljeća: Podrijetlo i struktura iseljenih Hrvata

Vera Graovac Matassi / Anica Čuka
(Odjel za geologiju, Sveučilište u Zadru)

(Abstrakt)

Iseljavanje iz Dalmacije u Sjedinjene Američke Države na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće imalo je značajan utjecaj na demografski i gospodarski razvoj čitave regije. Statistički podaci o broju iseljenika, njihovoj strukturi i podrijetlu često variraju ovisno o različitim izvorima podataka. Jedan od izvora koji je nedovoljno istražen, a svakako može značajno doprinijeti poznavanju ove tematike, podaci su Imigracijskoga muzeja otoka Ellisa (Ellis Island Immigration Museum).

Autorice su istražile bazu podataka s više od 25 000 osoba koje su prilikom ulaska u Sjedinjene Američke Države kod etničke pripadnosti navele kategoriju “Dalmatinac”. Tijekom istraživanja za veći dio tih osoba autorice su izdvojile točno naselje podrijetla, godinu dolaska u Sjedinjene Američke Države i dob u vrijeme iseljenja.

Podatke o broju iseljenika usporedile su s podacima popisa stanovnika s početka 20. stoljeća, čime je u određenoj mjeri utvrđen utjecaj iseljavanja na demografske prilike pojedinih naselja.

Osim toga, u radu se daje prikaz razloga iseljavanja, s posebnim osvrtom na utjecaj pojave i širenja filoksere na ondašnje agrarno društvo ruralnih dalmatinskih zajednica, u većoj mjeri orijentirano na uzgoj vinove loze.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.


No comments: