Friday, 8 August 2014

002 - Dva jaka iseljenička vala iz Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća - Anđelko Akrap

002 - Dva jaka iseljenička vala iz Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća

Anđelko Akrap
(Ekonomski fakultet, Zagreb)

(Abstrakt)
Od završetka Drugoga svjetskog rata do danas jedna od bitnih značajki u razvoju stanovništva u Hrvatskoj jest iseljavanje. Pri raščlambi demografskih učinaka iseljavanja valja imati u vidu da se velikom većinom iseljava stanovništvo u najvitalnijoj životnoj dobi, što znači da se učinci multipliciraju. U popisima 1971., 1981., 1991. i 2001. popisan je samo dio hrvatskih državljana koji su boravili na tzv. privremenom radu u inozemstvu. Demografsko-analitička raščlamba pokazuje da broj iseljenih značajno nadvisuje broj evidentiranih osoba na tzv. privremenom radu u inozemstvu.

U kontekstu toga izložit ćemo stvaran broj iseljenoga stanovništva iz Hrvatske u spomenutim emigracijskim valovima. Isto tako, od 1969. do kraja 1997. u ukupnom broju živorođenih iskazivani su i živorođeni u inozemstvu od hrvatskih državljana u nekim europskim zemljama gdje su hrvatski državljani boravili, a nisu imali državljanstvo tih zemalja. To je oblikovalo fiktivnu demografsku sliku o stvarnim demografskim promjenama u Hrvatskoj. Time će se ujedno pokazati i broj hrvatskih iseljenika u analiziranom razdoblju.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: