Thursday, 30 June 2016

3. Zapisnik Rada Komisije za Kulturu i Učenje Hrvatskog Jezika - Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016.


"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."
                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

Zapisnik Rada Komisije za Kulturu i Učenje Hrvatskog Jezika
 ZAKLJUČCI

Od 29. travnja ove godine u tijeku rada Susreta hrvatske južno-američke Diaspore, održanog u gradu Santa Cruzu de la Sierra, Bolivija, između ostalih tema po prvi put se je govorilo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku.
Izlagali su o tome panelisti koji predstavljaju hrvatske zajednice iz Bolivije, Paraguaja, Čilea i Argentine.
Podaci: Iskustvo useljenika i njihovih potomaka u Boliviji i Paraguaju razlikuju se od onih u Čileu, Argentini i Peruu, jer je hrvatsko useljeništvo bilo malobrojnije, pa prema tome nisu imali dovoljno ljudskih i ekonomskih resursa da se institucionalno organiziraju kao medij širenja hrvatske kulture i jezika.

No comments: