Saturday 13 December 2014

084 - Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj – stanje i perspektive

084 - Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj – stanje i perspektive

Adolf Polegubić
(Hrvatski dušobrižnički ured – Frankfurt na Majni, Njemačka)

U prvom dijelu predavanja donose se povijesni i statistički podaci o Hrvatima u Njemačkoj. U drugom dijelu govori se o početku organiziranog hrvatskog dušobrižništva. Treći dio govori o osnivanju misija i zajednica u Njemačkoj. U četvrtom dijelu ističe se važnost Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Njemačkoj.

U petom je dijelu objašnjena izdavačka i druga djelatnost Ureda, uz poseban osvrt na mjesečnik hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj Živa zajednica, koji u izdanju Ureda u Frankfurtu na Majni izlazi 35 godina.

U šestom dijelu govori se o smjernicama Katoličke crkve u Njemačkoj glede pastorala zajednica drugih materinskih jezika u toj zemlji, među kojima su i hrvatske, a u tom smislu i o smjernicama njemačkih biskupija. U sedmom dijelu govori se o perspektivama dušobrižništva među Hrvatima katolicima u Njemačkoj u budućnosti.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: