Monday 1 December 2014

074 - Republika Hrvatska u očima iseljenika: komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama

074 - Republika Hrvatska u očima iseljenika: komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama

Rebeka Mesarić Žabčić
(Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)

Rad analizira promišljanja, individualna iskustva i stavove mlađe generacije australskih i američkih hrvatskih iseljenika o zemlji podrijetla, Republici Hrvatskoj. Baziran je na terenskom istraživanju koje je provedeno 2009. u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a najvećim se dijelom temelji na analizi intervjua i osobnim razgovorima (u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama ili prilikom posjeta Republici Hrvatskoj).

Na temelju dosadašnjih istraživanja predočena je i rekonstrukcija povijesnoga konteksta iseljavanja, a slijedom postojećih promišljanja i osobnih iskustava mlađe generacije hrvatskih iseljenika mogu se izvesti značajni zaključci o stavovima spram Republike Hrvatske.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: