Monday 1 December 2014

082 - Nacionalni identifikatori hrvatskih iseljenika u Torontu - Hrvatski jezik na University of Toronto

082 - Nacionalni identifikatori hrvatskih iseljenika u Torontu - Hrvatski jezik na University of Toronto

Davor Piskač / Andreja Sršen
(Hrvatski studiji, Zagreb)

Izlaganje se bavi dinamičnim odnosom (ne)pripadanja dvama kulturnim obrascima. Prvi se odnosi na proces identifikacije i pronalaženja identiteta hrvatskih iseljenika u Torontu kroz nacionalne identifikatore “matične zajednice” (identifikatori nacionalnoga identiteta), koja je okružena drugom, uglavnom dominirajućom i dominantnom identifikacijskom multikulturalnom kanadskom paradigmom. U izlaganju će se koristiti rezultati istraživanja nacionalnoga identiteta među studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i hrvatskih iseljenika u Torontu provedenog 2014. kroz Skalu nacionalnoga identiteta – NAIT, koja se sastoji od 27 tvrdnji. U istraživanju je dobivena zasićenost skale sa tri faktora: 1) osjećaj nacionalne pripadnosti, 2) odanost naciji, 3) kozmopolitizam. Istraživanjem je potvrđena hipoteza da je kod hrvatskih iseljenika u Kanadi prisutan oblik nacionalne vezanosti koja podrazumijeva patriotizam i određeni stupanj nacionalne identifikacije, ali i prihvaćanje postojanja drugih nacionalnih pripadnosti.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: