Monday 1 December 2014

075 - Porez na mirovine povratnika – zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?!

075 - Porez na mirovine povratnika – zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?!

Nikola Mijatović
(Pravni fakultet, Zagreb)

Ustavom Republike Hrvatske nametnuta je ustavna obveza jačeg povezivanja domovine i iseljenih Hrvata, što podrazumijeva i primjerenu poreznu politiku koja će potaknuti povratak naših iseljenika u Hrvatsku. Bitan dio porezne politike trebao bi biti i poticajan porezni tretman mirovina povratnika. Riječ je o mirovinama koje su naši povratnici ostvarili radom u inozemstvu, a nakon umirovljenja i njihova povratka one im se isplaćuju u Hrvatskoj.

Sve donedavno na takve mirovine nije se plaćao porez na dohodak (mirovine). Međutim, nakon uspostave nove vladajuće političke garniture početkom 2012. dolazi do promjene poreznoga tretmana tih mirovina na štetu povratnika. Naime, od 1. ožujka 2012. na mirovine koje su povratnici ostvarili u inozemstvu, a isplaćuju im se u Hrvatskoj, plaća se porez na dohodak (mirovine). Pritom su osobito pogođeni povratnici iz država s kojima Hrvatska nema zaključene ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Primjerice, to su povratnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Novog Zelanda, država Južne Amerike. Zbog takve antipovratničke porezne politike naši će povratnici plaćati znatne iznose poreza na mirovine, koji u krajnjim slučajevima mogu dosezati i do 50% ostvarene mirovine, pa čak i više.

Potaknut takvom antipovratničkom poreznom politikom, želeći zaštititi ustavna prava naših povratnika i omogućiti im lakši povratak u domovinu, Hrvatski je svjetski kongres u svibnju 2013. Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dohodak, u zakonskom dijelu koji uređuje oporezivanje mirovina povratnika.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: