Thursday, 8 January 2015

094 - Je li moguće definirati identitet bez jezika?

094 - Je li moguće definirati identitet bez jezika?

Diana Stolac
(Filozofski fakultet, Rijeka)

U radu se komentiraju različite definicije identiteta. Posebno se izdvajaju noviji pokušaji definiranja identiteta bez uključivanja jezika ili uz postavljanje jezika na dno identitetskih obilježja.

Nacionalni je jezik u svim svojim pojavnicama, od lokalnoga idioma do standardnoga jezika, od jezika privatne do jezika službene komunikacije, bitno obilježje osobnoga identiteta, a višestoljetni rad na standardizaciji hrvatskoga jezika pokazuje da je obilježje i kolektivnoga identiteta.

Daje se pregled naziva za hrvatski jezik od prvih zapisa do 21. stoljeća, koji neupitno pokazuje da je upravo jezik izdvajan kao poveznica administrativno razjedinjenih hrvatskih krajeva u prethodnim stoljećima, a potvrđuju to i reakcije na nove europske prijedloge uključivanja hrvatskoga jezika u sintagmu bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpski jezik.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: