Thursday, 8 January 2015

089 - Organizacijsko okupljanje dijaspore

089 - Organizacijsko okupljanje dijaspore

Branko Salaj
(Lumbarda)

Učinkovito povezivanje velike hrvatske iseljeničke mase s domovinom stari je san mnogih hrvatskih političara i ekonomista.

Očekivali su da bi se time mogla potaknuti kapitalna ulaganja, primijeniti znanja i iskustva stečena u inozemstvu ili pak projicirati pozitivna slika o Hrvatskoj u prebivališnim zemljama.

U presudnom trenutku nacije, tijekom Domovinskoga rata, dijaspora se doista na razne načine značajno uklopila u domovinska zbivanja i pomogla u ostvarenju neovisnosti, ali je intenzitet veza, pa i društvenoga rada u mnogim iseljeničkim zajednicama zatim postupno slabio.

U određenoj mjeri vratili smo se u stanje podijeljenosti, a ponekad i otuđenosti, koje je dobrim dijelom povijesno karakteriziralo odnose domovine i dijaspore.

Rasprave o tim odnosima i mogućnostima promjena ne smiju se, kao kad je riječ o nekim drugim nacionalnim prioritetima, temeljiti na idealističkim priželjkivanjima i napuhanim fatamorganama.

Moramo poći od jednostavnih činjenica, uključujući saznanja o strukturnim nedostacima i razvojnim slabostima hrvatskoga društva (od kojih su neki čak i doveli do iseljavanja), kao i o specifičnim životnim problemima iseljeničkih skupina. Program i plan provedbe novoga zajedništva mora dakle imati realnu osnovicu i provedive ciljeve.

Hrvatskoj predstoji iznimno teško razdoblje produbljene gospodarske krize u čijem bi rješavanju unos tehnoloških i organizacijskih iskustava iseljenika mogao biti posebno dragocjen. Ali i domovina i dijaspora moraju imati jasne predodžbe što im treba i – što nude!


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: