Wednesday, 18 October 2017

Hrvatski iseljenički kongres (HIK) - Hrvatska Izvan Domovine


1. Urednik dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Organizacijskog odbora Hrvatskog iseljeničkog kongresa

2. Ravnatelj HMI Miljo Marić i promotori zbornika Hrvatska izvan domovine: prof. dr. sc. Ivan Rogić, prof. dr. sc. Mijo Korade,  akademski slikar Josip Boteri Dini, dr. sc. Marin Sopta (predsjednik Organizacijskog odbora HIK-a), dr. sc. Vlatka Lemić, i dr. sc. Marina Perić Kaselj

3. Državni tajnik Zvonko Milas i promotori zbornika Hrvatska izvan domovine

4. Promociju su pratili brojni uglednici iz javnog i kulturnog života Zagreba i cijele Hrvatske

5 . Naslovnica - HRVATSKA IZVAN DOMOVINE: svezak II : zbornik radova predstavljenih na Drugom Hrvatskom iseljeničkom kongresu (Šibenik, 1. - 3. srpnja 2016.) : uredili dr. sc. Marin Sopta (predsjednik Organizacijskog odbora HIK-a), dr. sc. Vlatka Lemić, prof. dr. sc. Mijo Korade, prof. dr. sc. Ivan Rogić i dr. sc. Marina Perić Kaselj, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva i Centar za kulturu i informacije Maksimir, Zagreb, 2017, 830 str.


No comments: