Saturday, 21 October 2017

031 Bibliographia Croatica - Argentina

031 Bibliographia Croatica - Argentina


SLOBODNA RIJEČ. Hrvatski mjesečnik za suvremena politička, gospodarska i kulturno-socijalna pitanja. Mjesečne novine. Sa španjolskim podnaslovom:"Croacia reclama la libertad" (Hrvatska traži slobodu). Pokrenute g. 1956. Do kolovoza 1970. vlasnik i urednik: Vlaho Raić. Od tada su vlasništvo Vlahe Buška. Izlaze neprekinuto 33 godine (iako na naslovnoj stranici nije tako označeno - navedeno je XIII mjesto XXXIII). Prestala je izlaziti s prosinačkim brojem 1989.

Vrsta građe  serijska publikacija
Naslov  VezaSlobodna riječ = La Palabra libre : hrvatski mjesečnik za suvremena politička, gospodarska i kulturno-socijalna pitanja : mensual Croata / editor y director Vlaho Buško.
Brojčani podaci  God.1,br.1(1956)-god.33,br.436/437(1989)
Impresum  Buenos Aires : [V. Buško], 1956-1989. (Buenos Aires : [s. n.])
Materijalni opis  52 cm.
Izlaženje  Mjesečno.
Napomena  Od god.1,br.1(1956)-god.15,br.187(1972) podnasl.: hrvatski mjesečnik za suvremena politička, kulturna, gospodarska i socijalna pitanja
Od god.1,br.1(1956)-god.13,br.155(1970) urednik: Blas Raich (Vlaho Raić)
Od god.1,br.1(1956)-god.13,br.155(1970) izdavač: Vlaho Raić
Opis prema god.33,br.436/437(1989)
Usporedni naslov  VezaLa Palabra libre : hrvatski mjesečnik za suvremena politička, gospodarska i kulturno-socijalna pitanja : mensual Croata
Drugi naslov  VezaSlobodna riječ (Buenos Aires)
ID zapisa  000290360
Primjerci  Svi primjerci
Lokacija/Signatura  Zatvoreno spremište:
 | IT 213.840
SVITLENIK. Književni časopis. Izlazio povremeno (na ikavici) od ožujka 1968. do Iipnja 1983. U svemu 8 brojeva. Označeni su bili kao urednici: Zvonimir Fržop, Ante Gazzari i Pero Tutavac. Stvarni vlasnik i urednik bío je Pero Tutavac.

Vrsta građe  serijska publikacija
Naslov  VezaSvitlenik : [Akademije hrvatskog jezika] / [urednik Pero Tutavac Bilić].
Brojčani podaci  God.1,sv.1(1968)-god.17,br.9/10(1985)
Impresum  Buenos Aires : Akademija hrvatskog jezika, 1968-1985.
Materijalni opis  17 cm.
Izlaženje  Neredovito.
Napomena  Od god.1,sv.2(1968)-god.15,no.7/8(1983) usp. stv. nasl.: El Faro
Od god.1,sv.1(1968) podnasl.: prosvitno-književni časopis; od god.1,sv.2(1968): prosvitno-književni časopis = revista literaria; od god.7,sv.5(1974): kniževno-znanstveni tiskopis izvornim hrvatskim jezikom i pravopisom = revista literaria; god.15,no.7/8(1983): revista literaria
Tekst na hrv. i povremeno na španj. jeziku
Od god.1,sv.1(1968)-god.11,sv.6(1979) urednici: Zvonimir Fržop, Ante Gazzari, Pero Tutavac
Ne izlazi 1972-1973, 1975-1978, 1980-1982 i 1984
Od god.1,sv.1(1968)-god.3,sv.4(1970) format: 22 cm
God.15,no.7/8(1983) sadrži: Svitlenik, br.1 (prosinac 1966): broj ručno umnožen pisaćim strojem koji je prethodio prvom broju Svitlenika kao tiskanog časopisa
Opis prema god.17,br.9/10(1985)
Jezik/Pismo  Usp. stv. nasl. na glagoljici
Prilog  Pravopis hrvatskog jezika
UDK  Veza886.2
Ostali autori  VezaFržop, Zvonimir
VezaGazzari, Ante
VezaTutavac-Bilić, Pero
Usporedni naslov  VezaEl Faro, god.1,sv.2(1968)-god.15,no.7/8(1983)
ID zapisa  000065553
Povezano  Prilog: Pravopis hrvatskog jezika
Primjerci  Svi primjerci
Lokacija/Signatura  Zatvoreno spremište:
 | IT 231.856
TJEDNE NOVINE INFORMATIVNOG CENTRA HRVATSKE MLADEŽI. Slikoumn. Izlazio (na dvije stranice) u g. 1988. Ur.: Danica Fiolić-Zorić. DPNBMU.
TJEDNIK. Informativne novine. BA, Prvi br.: 27/7/1990. Do konca 1990. izišla 24 broja. Slikoumn. Ur.: Mirko Hasenay, Davor Stier i Jasminka Fiolić.
USTAŠA. Glas hrvatske časti i demokratske svijesti. Povremeni časopis. Prvi br. (kao HRVATSKI USTAŠA) pojavio se je 10. travnja 1960., na 28 str., pod uredništvom Aleksandra Svržnjaka. Do konca 1989. izišla 32 broja, uglavnom pod uredništvom Mirona Krešimira Begića.

Vrsta građe  serijska publikacija
Naslov  VezaHrvatski ustaša : glas hrvatske časti i demokratske sviesti = El Patriota croata : vocero independiente del pensamiento democratico croata = Le Patriote croate : voix independente de la pensee democrate croate = The Croatian patriot : independent voice of croatian democratic thought = Der kroatische Patriot : unabhaengige Stimme des kroatischen demokratischen Gedankens = Il Patriota croato : voce indipendente del pensiero democratico croato / [director Aleksandar Svržnjak].
Brojčani podaci  God.1,br.1(10.travanj 1960).
Impresum  Buenos Aires : [s. n.], 1960. ([S. l. : s. n.])
Materijalni opis  32 cm.
Izlaženje  Nepoznato.
Jezik/Pismo  Tekst na hrv. i španj. jeziku
Ostali autori  VezaSvržnjak, Aleksandar
Usporedni naslov  VezaEl Patriota croata : vocero independiente del pensamiento democratico croata
VezaLe Patriote croate : voix independente de la pensee democrate croate
VezaThe Croatian patriot : independent voice of croatian democratic thought
VezaDer kroatische Patriot : unabhaengige Stimme des kroatischen demokratischen Gedankens
VezaIl Patriota croato : voce indipendente del pensiero democratico croato
ID zapisa  000255411
Primjerci  Svi primjerci
Lokacija/Signatura  Zatvoreno spremište:
 | IT 87.327

No comments: