Saturday, 21 October 2017

038 Bibliographia Croatica - Argentina

038 Bibliographia Croatica - Argentina

ORŠANIĆ, Esteban: ANUNCIO; "TEORIA DE LA RELACION” (SISTEMA FILOSOFICO). (Najavijujem; "Teorija relacije" - filozofski sistem). San Isidro (BA), bez oznake godine (vjerojatno 1965.). Str. 118. Izd.: VN. - Pod istim naslovom izišla je g. 1988. (što nije navedeno) nova knjiga (izdanje) na 140 str. i crtežima u boji (izradeno rukom za svaki primjerak).
PAVELIĆ, Ante: ERRORES Y HORRORES. (Strahote zabluda). Izravan prijevod s talijanskog (Antonio Asti Ferrari): Errori e Orrori, Siena, 1938. U španjolskom izdanju ispušteno je poglavije: I popoli fascisti ed II bolscevismo (fašistički narodi i boljševizam), a nadodano: Después de diez años. La realidad bolchevique en Europa (Deset godina kasnije. Boljševička stvarnost u Evropi). BA, 1951. Str. 202. lzd.: Ediciones Verdad.
ŠIMAT, Žarko: ROMA PAGANA Y CRISTIANA. (Poganski i kršćanski Rim). Album, 17. strteksta i 50 reprodukcija izradenih kineskim crnilom. Pred.: RenzoFanti.BA, 1947. Izd.: VN.
ŠIMAT, Žarko: EL ARTE - CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y SU EVOLUCION. (Umjetnost: Temeljni pojmovi i njezin razvoj). BA, 1967. Str. 115. lzd.: VN.
ŠIMAT, Žarko: ENTRE LOS MUNDOS. (Među svjetovima). BA, 1972. Str. 324. Izd.: Plus Ultra.

No comments: