Monday 22 May 2017

Preminuli Hrvatskog Caritasa Kardinal Stepinac

Preminuli Hrvatskog Caritasa Kardinal Stepinac - Fallecidos de Caritas Croata Cardenal Stepinac - Argentina

PREMINULI :   
HRVATSKOG  CARITASA  KARDINAL STEPINAC
DUHOVNI RAVNATELJI:   fra   LINO PEDIŠIĆ ,
                                                fra  ILIJA KOZINA   I   fra  STJEPAN GREGOV
PRVI PREDSJEDNICI.        MATE  JELIČIĆ,  VELJKO GALINOVIĆ  I
                                            ANTE  JAKAŠA  VITAJIĆ
DJELATNICI:
EDA  VIDIĆ,  
MARICA MAJER,  
NADA RAJIĆ, 
IMPER LINA  BELA CIPRIN, 
TINA  ČUBELIĆ,  
LJERKA ŠUNJIĆ,  
IVKA  ŠARIĆ,
MILKA  BOENEL,  
MADA  HUBMAYER,  
BETY GARAC,
ZORA DUČMELIĆ,  
DRAGICA  DEVČIĆ,  
ELA  LORKOVIĆ,
NADA  MAJCEN,  
ZLATA MARUŠIĆ,  
ŠTEFICA  KOPITOVIĆ,
MIRA VRLJIČAK,  
MARIJA  KREZIĆ,  
KATARINA  GEREŠ,
EMMA KATALINIĆ, 
THEA  OLIVIERI, 
MARIJANA  WERNER,
ANKA  RUKAVINA,  
VIKICA BAKOVIĆ, 
ALMA KRPAN,
NADA KOVAČIĆ,  
NEVENKA GOTTFRIED,  
OLGA RADNIĆ,
KATARINA ŠREDL, 
IRENA  BLAŽEVIĆ,  
ŠTEFICA  JANKOWSKI,
ANĐA  FRANCETIĆ,  
KATARINA  BABIĆ,  
ANĐELKA  MULLER,
ERNA KITIĆ,  
BARICA  BEZINA,  
ŠTEFICA  ROŽANKOVIĆ,
MILA SREDL 
NADA HUHN,   
OLGA CRNKO,
ŽIVKO  RAŠIĆ, 
LJUBICA  HORVAT
GRACIELA  ŠIMUNOV, 
VIŠNJA  KOLAKOVIĆ,  
ANĐELKO JURUN,
DRAGICA  GREBENAR, 
BISERKA PAVRLISAK, 
CATALINA . PRIMORAC
BRANKO  ILIČIĆ,  
DUBRAVKA BABIĆ,  
MIRA IVANDIĆ,  
RUZICA  DOGAN

        

No comments: