Thursday 27 November 2014

071 - Hrvatska inozemna pastva u domovinskom katoličkom tisku

071 - Hrvatska inozemna pastva u domovinskom katoličkom tisku

Mirko Juraj Mataušić / Suzana Vrhovski Peran
(Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb / Informativna katolička agencija – Hrvatski studiji, Zagreb)

U predavanju se analizira odjek hrvatske inozemne pastve u hrvatskom katoličkom tisku s hipotezom da je upravo katolički tisak svojim redovitim izvještavanjem o životu Hrvata u dijaspori doprinio njihovoj snažnijoj povezanosti s domovinom i Crkvom u domovini.

U središnjem dijelu predavanja analizira se pisanje Glasa Koncila i kršćanske obiteljske revije Kana te Informativne katoličke agencije vezano uz djelovanje hrvatskih svećenika, redovnika, redovnica i vjernika u hrvatskim katoličkim misijama.

Pritom se razlikuje razdoblje do 1990. te razdoblje nakon ostvarenja samostalne Republike Hrvatske.

Posebna se pozornost u analizi katoličkoga tiska posvećuje novinarskim vrstama i temama koje prevladavaju u pisanju o hrvatskim katoličkim misijama. U zaključku se upućuje na aktualno praćenje hrvatskih katoličkih misija u domovinskom katoličkom tisku te naznačuju smjernice za daljnju suradnju, posebno u obrazovanju i očuvanju nacionalnoga identiteta.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.


No comments: