Friday 12 July 2013

Hrvatski Iseljenički Kongres - Obrazac za prijavu izlaganja

HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES


ZAGREB    23. – 26. 6. 2014
OBRAZAC ZA PRIJAVU IZLAGANJA

Molimo Vas da popunite ovaj obrazac i pošaljete ga na sljedeću adresu:
Ime i prezime, titula:

Matična ustanova:

Adresa:

Email adresa:

Telefon/fax :

Naslov izlaganja:

Ključne riječi (do 5 riječi ili fraza):

Sažetak (do 250 riječi):

No comments: