Wednesday, 24 October 2012

Invitación a la presentación del libro “Pisma Misionaru”


Invitación a la presentación del libro “Pisma Misionaru”.
Autor Mons. Drago BalvanovićPredstavljanje knjige “Pisma Misonaru”, čiji je autor Msgr. Drago Balvanović, bit će održano u petak 9. studenog u 20:00 sati u prostorijama Hrvatske udruge Dubrovnik-Lima-Perú.

Autor Msgr. Drago Balvanovic.
Msgr. Drago Balvanović, rođen je 12. kolovoza 1936. u Bosanskoj Gradiški kao deveto dijete od roditelja Nike Balvanovića i Vjekoslave, rođene Jurišić.
Školovao se u rodnom mjestu, te Banjoj Luci, učiteljska škola, a teološki studij u Đakovu.
Zaređen za svećenika 29. lipnja 1959 u Đakovu.
Vršio je većeničku službu: župnika, duhovnika časnih sestara, dekana u mjestima: Osijek, Nova Topola, Bos. Aleksandrovac, Mahovljani, Bos. Novi, Prijedor, konzultora, ženidbenog sudca u Banjoj Luci.   
Bio je predsjednik građevinskog odbora nove katedrale u Banjoj Luci, te član građevinskog odbora nove bogoslovije u Sarajevu, Djelovao je povremeno kao župski administrator u Njemačkoj i Austriji.
Od godine 1987. otišao je u misije u Limu u južnoameričkoj državi Peru. Bio je župni vikar u župi Santa Rosa de Lima, zatim župnik personalne, pa zatim teritorijalne župe Sv Leopolda Mandića za Hrvate u Limi. Od 1997. također je biskupski vikar za Hrvate u Peruu i pastoralni vikar biskupije Lima, a 2003. imenovan je od Hrvatske biskupske konferencije i BK Bosne i Hercegovine delegatom za inozemnu pastvu i cijeloj Južnoj Americi. Za svoj uzoran svećeničko djelovanje počašćen je naslovom kućnog kapelana Njegove Svetosti Ivana Pavla II., a 2007. i prelatom. I dalje je vrlo aktivan.

Mirko Luka Lissa Vodanović
Lima - Perú

No comments: