Wednesday 9 December 2009

Peti Hrvatski Žrtvoslovni Kongres - Obavijest i Poziv na Suradnju

Hrvatsko žrtvoslovno društvo - Ilica 36/I/, 10000 ZAGREB
tel. 01/48 301 48 fax 2955 000 MB 01436767 Žiro račun br. 2390001-1100271239 kod HPB
Devizni račun kod Hrvatske poštanske banke Zagreb 7030-1436767

PRVA OBAVIJEST I POZIV NA SURADNJU
PETI HRVATSKI ŽRTVOSLOVNI KONGRES
uz obilježavanje 25 godina žrtvoslovlja u Hrvatskoj
održati će se 18. do 20. lipnja 2010. godine u Zagrebu
TEME KONGRESA

  Uvodni referat: Naših prvih dvadeset pet godina
Prvi dio: Žrtve u današnjem svijetu
 1. Žrtve nasilja u obitelji
 2. Žrtve u prometu i na radu
 3. Žrtve u športu
 4. Ostale žrtve
Drugi dio: Žrtve u prošlosti
 1. Žrtve totalitarnih sustava. fašizma, nacizma i komunizma
 2. Žrtve u Domovinskom ratu
 3. Mučenici i žrtve za Hrvatsku
Treći dio. Sustav zaštite žrtava
 1. Državni i društveni sustav zaštite sigurnosti ljudi
 2. Prava žrtava i njihova zaštita u pravosudnom sustavu
 3. Sigurnost čovjeka i javni poredak u Hrvatskoj
 4. Rizik stradanja(viktimizacije)
Četvrti dio: Slobodne/ostale temeROKOVI:
Prijave referata sa sažetkom do 1. prosinca 2009.
Prijave slati na e.mail adrese: zvonimir.separovic@zg.t-com.hr
Ili jadranka.lucic@zg.t-com.hr
ili poštom na adresu HŽD, Ilica 36 Zagreb,10000
Predaja referat za objavljivanje do 1. ožujka 2010.
ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA
Dr. Zvonimir Šeparović, predsjednik, Šimun Penava, Mirsad Bakšić, Ante Beljo,
dr. Ružica Ćavar, d. Ivo Kundžić, dr.Mate Pavković, Domagoj Ante Petrić, dr. Ljubomir Radovančević, Miljenko Romić i dr. Ante Vukasović
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Jadranka Lučić, Ivan Debeljak i Nevenka Bagarić
- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: