Tuesday 3 June 2014

Hrvatski Iseljenicki Kongres - Program - 23-26 lipnja - Zagreb


HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES
23. - 26. lipnja 2014., ZAGREB


I. dan: ponedjeljak, 23. lipnja

STAROGRADSKA VIJEĆNICA
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 (Gornji grad)
DVORANA A

8.30

Pripremne radnje

Registracija sudionika
Akreditacija, promidžbena građa
Obavijesti, knjiga sažetaka

9.00

Otvorenje Kongresa

Voditeljica: Ozana Ramljak

Pozdravni govornici:
Predsjednik Odbora za iseljeništvo Sabora Republike Hrvatske
Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
mons. Edward Robinson Wijesinghe, ravnatelj Ureda pri Vijeću za pastoral selilaca i izbjeglica pri Svetoj Stolici
Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba
Davor Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu
Ruža Tomašić, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu
Toni Krstičević, zastupnik u Australskom parlamentu
Susan Cox, veleposlanica Australije u Hrvatskoj
German Ibarra, veleposlanik Republike Čilea u Hrvatskoj
Louise LaRocque, veleposlanica Kanade u Hrvatskoj
Maciej Szymański, veleposlanik Republike Poljske u Hrvatskoj
Marin Sopta, predsjednik Organizacijskog odbora Hrvatskog iseljeničkog kongresa


10.30

Radni dio Kongresa


HRVATSKO ISELJENIŠTVO – SAD I OVDJE
Moderatori: Marin Sopta i Branko Salaj


LUKA BUDAK: Hrvatsko iseljeništvo i hrvatski identitet 1945. – 1990.

BRANKO SALAJ: Organizacijsko okupljanje dijaspore

ADELA POPRZENOVIC: Remittances in Croatia

ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitošću hrvatskoga korpusa

DARIJA KRSTIČEVIĆ: Strateška osnova rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske

ANTUN BABIĆ: Institucionalni odnos Republike Hrvatske prema hrvatskom iseljeništvu

MARIN SOPTA: Prema odgovornoj politici povratništva


STANKA 11.30 – 11.45

JOSIP BEBIĆ: Integrativna uloga i djelovanje Hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu

VLADO ŠAKIĆ: Globalna umreženost hrvatske dijaspore i izgrađivanje kapaciteta za razvitak

JOSIP JURČEVIĆ: Hrvatsko iseljeništvo u uspostavi i obrani Republike Hrvatske

ANĐELKO AKRAP: Dva jaka iseljenička vala iz Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća

MARICA KARAKAŠ OBRADOV: Nastojanja jugoslavenskih komunističkih vlasti oko povratka emigranata s jugoslavenskoga područja

Rasprava

RUČAK 13.30 – 14.30


ZNANOST U DIJASPORI: PERSPEKTIVE SURADNJE
Moderatori: Frances Šeparović i Marino Manin

DRAGAN PRIMORAC: Hrvatska – društvo znanja: mit ili realnost

VAL COLIC-PEISKER: Internalisation of Croatian higher education: it is time for a comprehensive coordinated strategy

IVAN MARUŠIĆ: The diaspora and advancing science and innovation in Croatia

CAROLINE HORNSTEIN-TOMIĆ: Skilled mobility and the return of scientists from abroad – policies and practices in Croatia


STANKA 15.45 – 16.00

JOHN PETER KRALJIĆ: Hrvatska Akademija Amerike i hrvatski intelektualci u iseljeništvu

BORIS MARTINEC: Possibilities for cooperation between the Republic of Croatia and Croatian scientific diaspora in Australia

DAVOR LAUC: Projekt Croatotopica

DANIJEL DŽINO: Aktivnosti Zaklade hrvatskih studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti povezanih s Hrvatskom i Hrvatima (1984. – 2014.)

RaspravaSTAROGRADSKA VIJEĆNICA
DVORANA B

15.00

SURADNJA ISELJENE HRVATSKE I REPUBLIKE HRVATSKE: IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Moderatori: Josip Jurčević i Božo Skoko


JURE VUJIĆ: Hrvatsko iseljeništvo: izazovi i perspektive geopolitičke integracije u multipolarnom svijetu

ANTE BELJO: Okvir i oblici dosadašnje suradnje Republike Hrvatske i hrvatskog iseljeništva

BOŽO SKOKO: Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu

IVO LOVRIĆ: Je li oblikovan jedinstven medijski prostor između javnih medija u Republici Hrvatskoj i medija u hrvatskim iseljeničkim zajednicama?


STANKA 16.15 – 16.30

WOLLFY KREŠIĆ: Geneza i modifikacije ideje o hrvatskom miru

TUGA TARLE: Muzej hrvatskoga iseljeništva

IVICA TOLIĆ / ANTE NAZOR: Značenje sudjelovanja hrvatskih iseljenika u Domovinskom ratu

PETAR ĆOSIĆ: Demokratska participacija hrvatskoga iseljeništva u demokratskim procesima na primjeru prosvjeda za generale

Rasprava


STAROGRADSKA VIJEĆNICA
DVORANA C

15.00

DVOJBE DRUGOG NARAŠTAJA
Moderatori: Luka Budak i Šimun Šito Ćorić


VICE JOHN BATARELO: Održavanje dijaspore – ljudski kapital za Hrvatsku

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Republika Hrvatska u očima iseljenika: komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama

ILIJA ŠUTALO: Croatian Community in Australia: Contributions, identity and links with Croatia

TIHOMIR TELIŠMAN: Uloga istaknutih Hrvata u održavanju hrvatske zajednice u Zapadnoj Australiji

STANKA 16.15 – 16.30

STEPHEN NIKOLA BARTULICA: Hrvatska politička kultura nakon 20 godina tranzicije kao čimbenik odnosa spram hrvatske dijaspore

ANTE LUČIĆ: Dvosmjerna mobilnost i trendovi u obrazovanju i karijerama kao sredstvo jačanja veze s hrvatskim iseljeništvom

MARIJA DURAKOVIĆ: Strateška komunikacija i korištenje društvenih mreža i novih medija u povezivanju Domovine i iseljeništva

MARIJANA KÖPF:  Mogućnosti suradnje između medija u Republici Hrvatskoj i medija u hrvatskom iseljeništvu

Rasprava


STAROGRADSKA VIJEĆNICA
DVORANA D

15.00

UČITI HRVATSKI
Moderatori: Danijel Džino i Jasna Čapo


DIANA STOLAC: Je li moguće definirati identitet bez jezika?

VINKO GRUBIŠIĆ Uloga Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade u učenju hrvatskoga jezika izvan Hrvatske

JADRANKA GVOZDANOVIĆ: Znanost o hrvatskom jeziku i kulturi na njemačkim sveučilištima

JIM HLAVAČ: Hrvatski jezik među pripadnicima druge generacije australsko-hrvatske zajednice

ALEKSANDRA ŠČUKANEC: Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata


STANKA 16.15 – 16.30


MARKO LUKENDA: Školstvo i hrvatski jezik – neriješeni hrvatski problemi u Republici Austriji

DAVOR PISKAČ / ANDREJA SRŠEN: Nacionalni identifikatori hrvatskih iseljenika u Torontu - Hrvatski jezik na University of Toronto

SANJA VULIĆ: Tragovi hrvatskoga jezika u jeziku bugarske manjine u Rumunjskoj

Rasprava

PALAČA DVERCE
Katarinski trg 6 (Gornji grad)

19.00

Domjenak s gradonačelnikom Grada Zagreba Milanom Bandićem
II. dan: utorak, 24. lipnja

NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT
 DVORANA VIJENAC, GLAVNA DVORANA
Kaptol 29 a

9.00

HRVATSKA INOZEMNA PASTVA U HRVATSKOJ DIJASPORI
Moderatori: Zvonimir Ancić i Adolf Polegubić

Pozdravni govor predsjednika HBK mons. dr. Želimira Puljića
Predstavljanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor Željko Tanjić

EDWARD ROBINSON WIJESINGHE: Iskustva i inicijative Vijeća za pastoral selilalaca i izbjeglica pri Svetoj Stolici

MIROSLAV AKMADŽA: Odnos komunističkih vlasti u Jugoslaviji prema hrvatskom iseljeničkom katoličkom svećenstvu

MIRKO JURAJ MATAUŠIĆ / SUZANA VRHOVSKI PERAN: Hrvatska inozemna pastva u domovinskom katoličkom tisku
ALDO SINKOVIĆ: Crkva i iseljenici prema papinskim porukama za iseljenički dan
STANKA 10.15 – 10.30

ADOLF POLEGUBIĆ: Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj – stanje i perspektive

MATE BIŽACA: Dušobrižništvo među hrvatskim iseljenicima na zapadu Sjedinjenih Američkih Država

JOSIP A. KEŠINA: Neke crte iz problematike opstanka zajednica australskih Hrvata

DOMAGOJ TOMAS / LOREDANA FABIJANIĆ: Hrvatska iseljenička dušobrižnička služba 1962.-1966. godine
IVAN ŽAN: Liturgijska glazba u hrvatskim katoličkim zajednicama na njemačkom govornom području 
JOZO GRBEŠ: Dijaspora: stanje i problemi. Kratki pogled iz Amerike


Rasprava

RUČAK 13.00 – 14.00


HRVATSKA DIJASPORA I IDENTITET
Moderatori: Ozana Ramljak i Caroline Hornstein-Tomić

VESNA DRAPAČ: Croatian Identity Formation in South Australia 1945 – 1995: A model for the Future?

TONI KRSTIČEVIĆ: Hrvati u Zapadnoj Australiji

HELENA BURIĆ: Žene u iseljeništvu

VORI WALTER LALIĆ: Stranac ovdje – stranac ondje! Iseljeništvo i mit o povratku u suvremenom transnacionalnom prostoru

GOJKO BORIĆ: Hrvatska i Hrvati u njemačkim publikacijama

MAJA GROŠINIĆ: Hrvatske zajednice, organizacije i institucije iseljenih Hrvata: usporedba između Austrije i Australije

PETAR HINIĆ: Hrvatska i izvandomovinstvo u suvremenom svijetu

SENKA BOŽIĆ VRBANČIĆ: Stereotipiziranje iseljeništva: iskustva iz Australije i Novog Zelanda

MARINA PERIĆ KASELJ:  Identiteti hrvatskih dijasporskih zajednica Južne Amerike

IVA ČULINA:  Oblikovanje etničkih stereotipa i stvaranje konkurentnoga identiteta – austrijski primjer


STANKA 15.30 – 15.45

TOMISLAV SUNIĆ: Hrvatski identitet u globalnom svijetu

DOMAGOJ NOVOSEL: Svjedočanstvo jednog misionara o hrvatskim iseljenicima u Belgiji

RADOSLAV ZARADIĆ: Hrvati u Belgiji

RUŽA STUDER: Regionalna podjela Hrvata u Švicarskoj - imamo domovinu, ali nismo složni

VJEKOSLAV LASIĆ: Hrvati u Skandinaviji – uzorni čuvari nacionalnog i vjerskog identiteta

BOŽIDAR NAGY: Doprinos Hrvata iz Francuske Domovinskom ratu

TONI MATKOVIĆ: Uloga i važnost hrvatskih nogometnih klubova u Njemačkoj u očuvanju nacionalnoga identiteta

JOSIP PAVEŠIĆ: Počeci hrvatske diplomacije

BERISLAV JANDRIĆ / MARINO MANIN: Politička emigracija u Zapadnoj Njemačkoj i Argentini (1946. – 1950.)

IVAN BULIĆ: Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća

VERA GRAOVAC MATESSI / ANICA ČUKE: Iseljavanje iz Dalmacije u Sjedinjene Američke Države krajem 19. i početkom 20. stoljeća: podrijetlo i struktura iseljenih Hrvata

IVAN HRSTIĆ: Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. - primjer kotara Makarska

VORI WALTER LALIĆ: Užarena proslava Dana Australije 1934. među kopačima zlata u Kalgoorlieju

Rasprava

DVORANA VIJENAC – POBOČNA DVORANA

10.30


KAKO POBOLJŠATI GOSPODARSKU SURADNJU IZMEĐU HRVATSKE DIJASPORE I HRVATSKOGA GOSPODARSTVA
Moderatori: Stipe Hrkač i Predrag Haramija

SAŠA POLJANEC BORIĆ: Hrvatski gospodarski identitet i dijaspora: pogled na razvoj konkurentnosti hrvatskoga hotelijerstva

STIPE HRKAČ: Investicije dijaspore u Hrvatsku

MARIJANA BABIĆ: Uloga dijaspore u gospodarskom rastu Republike Hrvatske – ulaganja s mogućnosti korištenja fondova Europske unije

DON MARKUŠIĆ: Investicijske prilike u Hrvatskoj – dijaspora kao predvodnica stranih investitora u Hrvatskoj i čimbenik poboljšanja investicijske klime

MONIKA JUROVIĆ: Doprinos hrvatskoga iseljeništva hrvatskome gospodarstvu

KARLO STARČEVIĆ: Povratnici u hrvatskom gospodarstvu

JADRANKA MATEŠIĆ BELFRANIN: Prisutnost povratnica – poslovne žene u poslovanju u Hrvatskoj

BLAŽENKA ČVORAK: Turizam iz Australije kao čimbenik razvoja hrvatskoga gospodarstva

NIKOLA MIJATOVIĆ: Porez na mirovine povratnika - zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?!

ZLATKO ZELJKO: Odsutnost pravne zaštite i ljudska prava u Republici Hrvatskoj

JAKOV ŽIŽIĆ: Mehanizmi za uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatski politički i društveni život: razvoj i perspektive

IVAN ŠIMEK: Borba nije bila uzaludna – Hrvatska unutar Europske unije

RUČAK 13.00 – 14.00


PREDRAG HARAMIJA / OLIVERA JURKOVIĆ MAJIĆ: Percepcija Hrvatske u svijetu - uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske

NATASHA LEVAK: ŽAR Mentoring Project: Supporting the Professional Development of Croatians in Croatia and the Diaspora

STJEPAN ŠTERC / MONIKA KOMUŠANAC: Hrvatska dijaspora kao strateška revitalizacijska populacija Hrvatske

CAROLINE SPIVAK: Iskustva i očekivanja hrvatskih iseljenika u Hrvatskoj

RATIMIR KVATERNIK / ZDRAVKO BELANČIĆ: Doprinos izgradnji strategije prema iseljenoj Hrvatskoj

NINOSLAV MOGOROVIĆ: „MOST POVRATKA“. Osvrt na suradnju i odnose hrvatskih iseljenika i Domovine

TOMISLAV ĐURASOVIĆ: Kratki osvrt na odnose Hrvata u domovini i izvandomovinstvu


PANEL
MOGUĆNOSTI I POTENCIJAL ZA INVESTICIJE U HRVATSKOJ
Moderator: Michael Prpić

Michael Prpić, Mark Lesić, Dan Markušić, Dan Maček, Caroline Spivak

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Hrvatske bratske zajednice 4

19.00

IZLOŽBA SERIJSKIH PUBLIKACIJA HRVATA IZVAN HRVATSKE
Moderatorica: Željka Lovrenčić

Ravnateljica NSK Dunja Seiter-Šverko
Janko Herak: Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori

KoktelIII. dan: srijeda, 25. lipnja

Crkva sv. Marka

9.00

MISA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI
Službu Božju predvodi kardinal Josip Bozanić


19.30

SVEČANI KONCERT ZA SUDIONIKE KONGRESA
Gradsko kazalište "Komedija", Kaptol 9

U programu sudjeluju:
OLIVER DRAGOJEVIĆ i ZBOR IZVOR
ANJA ŠOVAGOVIĆ, JOŠKO ŠEVO, TOMISLAV MARTIĆ
TAMBURAŠKI ORKESTAR "BOSILJAK" IZ ČUČERJA
VALENTINA FIJAČKO I NIKOLINA PINKO
 RENATA SABLJAK I STJEPAN FRANETOVIĆ
KLAPA JANJEVO


Domjenak poslije koncerta,
Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4

IV. dan: četvrtak, 26. lipnja

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Trg Stjepana Radića 3

9.00

INSTITUCIJE I NJIHOVI PORTRETI
Moderatori: Luka Budak i Vesna Kukavica


MARIN KNEZOVIĆ: Hrvatska matica iseljenika

JOSIP BEBIĆ: Hrvatska inozemna pastva

LUKA BUDAK / DANIJEL DŽINO: Centar hrvatskih studija, Macquarie University, Sydney

HELENA BURIĆ: Katedra za hrvatski jezik i kulturu, University of Waterloo, OntarioSTANKA 10.45 – 11.00

VLADO ŠAKIĆ: Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina

ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: Hrvatski svjetski kongres

IVAN TEPEŠ: Hrvatska bratska zajednica

IVAN ČIZMIĆ: Hrvatsko narodno vijeće

MIJO KORADE: Hrvatski studijiSTANKA 12.30 – 12.45

12.45

Predstavljanje knjige Vesne Drapač: „Constructing Yugoslavia
Predstavljači: Danijel Đino, Mladen Ibler, Ivo Lučić, Mladen Ančić

Predstavljanje elektroničke inačice „Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina“
Predstavljači: Vlado Šakić i suradnici

RUČAK 14.30 – 15.30

15.30
IVAN OTT: Projekcija filma o Bleiburgu „Otroci sa Petricha“
IV. dan: četvrtak 26. lipnja

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA
Trg bana Josipa Jelačića 7/I

9.00

KULTURNE VEZE HRVATSKE I HRVATSKE DIJASPORE
Moderatori: Božidar Petrač i Željka Lovrenčić


ZDENKA WEBER: Važnost hrvatskih kulturnih projekata u inozemstvu

TAMARA TVRTKOVIĆ: Kada su Hrvati ušli u Europsku uniju?

MIJO KORADE: Hrvati u svijetu prije iseljenika: znanstveni, kulturni, društveni i vjerski aspekt

ŽELJKA LOVRENČIĆ: Hrvatsko-latinoameričke kulturne veze

DRAGO ŠARAVANJA: Književni svijet hrvatskih iseljenika u Australiji

ZINKA ŠARIĆ: La imagination y la creativided, los cuentos para ninos


STANKA 10.15 – 10.40

BOŽIDAR PETRAČ: Bogdan Radica – Hrvat, Europljanin, građanin svijeta

ALOJZ JEMBRIH: Strohalova književna zauzetost za hrvatske iseljenike

VESNA KUKAVICA: Literarni svijet Marice Bodrožić

KATICA IVANDA / OZANA RAMLJAK: Identitet u djelu hrvatsko – njemačke književnice Irene Vrkljan

MLADEN IBLER: Priče iz davnine, Ivana Brlić Mažuranić u Skandinaviji

VJEKOSLAV BOBAN: Nekolicina iseljeničkih pjesnika

MARIJAN KARABIN: Pjesma kao „svjedok svojega vremena“


RUČAK 12.30 – 13.30
KLUB DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA


Moderatori: Zdenka Weber i Mijo Korade


VLADIMIR BUBRIN: Ivan Meštrović u Kanadi

NEVENKA NEKIĆ: Katarina Livljanić – promicateljica hrvatske književne i glazbene baštine

JUAN CARLOS RADOVICH: Antropološki radovi Ivana Benigara u Argentini

MIRJANA PISKULIĆ: Značenje kulturoloških aspekata angažmana u folklornim društvima u iseljeništvu

DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ: O potrebi upoznavanja i afirmacije hrvatske povijesti i kulture u svijetu

IVNA ČIZMIĆ: Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj u borbi za očuvanje vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta


STANKA 14.30 – 14.45


MARICA ČUNČIĆ: Gaudeamus – hrvatski časopis na engleskom jeziku i Domovinski rat

STJEPAN ŠULEK: Hrvatski tisak u Njemačkoj s posebnim osvrtom na Kroatische Berichte

LIDIJA BENCETIĆ: Pregled pisanja lista Hrvatska volja: glasilo Hrvata na Orientu (1949.- 1952.)

MIRJANA POLIĆ BOBIĆ: Kako uređivati Hrvatsku reviju danas, s obzirom na njezinu domovinsku i prognaničku prošlost?

SARA OCEPEK: Opstanak medija u hrvatskim zajednicama u AustralijiRaspravaSVEČANA VEČERA ZA SUDIONIKE KONGRESA
19.30
RESTORAN ŠESTINSKI LAGVIĆ
Prilaz Kraljičinom zdencu 12
V. dan: petak, 27. lipnja

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

11.00
TISKOVNA KONFERENCIJA
Moderatorica: Ozana Ramljak

Govore:
MARIN SOPTA
MIJO KORADE
ODABRANI SUDIONICI KONGRESA


No comments: