Wednesday, 6 January 2016

Drugi Hrvatski iseljenički kongres u Šibeniku

Drugi Hrvatski iseljenički kongres u Šibeniku
Kongres će se održati od 1. do 3. srpnja 2016. u Šibeniku i okupiti Hrvate na jednom mjestu kako bi mogli podijeliti različite ideje i stvoriti nove akvizicije s idejom izgradnje budućnosti i zajedničkog identiteta
Zbog nacionalnih interesa Republike Hrvatske odnosi hrvatskog iseljeništva s domovinom stavljeni su kao prioritet u odnosima na ekonomskom, kulturnom, znanstvenom, sportskom i drugim poljima. Članstvo Republike Hrvatske u EU otvorilo je Hrvatima nove mogućnosti i izazove.
Hrvatski iseljenički kongres postavio je sebi za cilj okupiti Hrvate na jednom mjestu kako bi mogli međusobno podijeliti različite ideje i stvoriti nove akvizicije s idejom izgradnje budućnosti i zajedničkog identiteta. Kongres će se održati od 1. do 3. srpnja 2016.
Više o kongresu pogledajte na poveznici (http://www.drugi-hrvatski-iseljenicki-kongres.com/)
II. KONGRES HRVATSKOG ISELJENIŠTVA
Šibenik, 1. - 3. 7. 2016.
Pokrovitelj II. Kongresa Hrvatskog iseljeništva je grad Šibenik
Organizacijski i programski odbor
PROGRAMSKI ODBOR

dr.sc. Ivan Čizmić
dr.sc. Vinko Grubišić
dr.sc. Predrag Haramija
dr.sc. Natasha Levak
Don Markušić, odvjetnik
dr.sc. Ivan Rogić
dr.sc. Marin Sopta
dr.sc. Sanja Vulić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

dr. sc. Marin Sopta, predsjednik odbora
Tanja Trošelj Miočević, dipl ek.(tajnica)
Aleksandra Brnetić, prof.
Don Markušić, odvjetnik
Franjo Bilić
Goran Jerković, prof.
dr. sc. Ivan Hrstić
Jakov Bilić, mag.art.
mr. sc. Luka Budak
dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
mr. sc. Marin Knezović
dr. sc. Marina Perić Kaselj
dr. sc. Natasha Levak
Tuga Tarle, prof.
dr. sc.Željka Lovrenčić
vlč. Marko Zadravec
Ante Zovko, dip.ing.

POČASNI ODBOR

dr. sc. Anđelko Akrap
dr. sc. Ivan Čizmić
dr. sc.Ivan Rogić
dr. sc. Mijo Korade
dr. sc. Vlado Šakić
fra Josip Bebić
mr. sc. Božidar Petrač
Stjepan Šulek, prof. 
mr. sc. Branko Salaj 

ORGANIZATORI

Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva
Centar za kulturu i informacije Maksimir

SUORGANIZATORI

Hrvatska matica iseljenika
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Institut za migracije i narodnost
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Društvo hrvatskih književnika
Međunarodni dječji festival Šibenik
Azijsko-pacifička gospodarska komora
Croatian Research Centre i Croatian Community Library, Macquarie University, Australia
Udruga - Domovinska i iseljenička zajednica

Hrvatskoj je javnosti poznato da je od 23. do 26. lipnja 2014. u Zagrebu održan prvi Hrvatski iseljenički kongres. Potporu tom kongresu pružile su brojne hrvatske ugledne ustanove, kao što su, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ured HBK i BK BIH za hrvatsku inozemnu pastvu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište u Mostaru, Matica hrvatska, Društvo hrvatskih književnika, zagrebački Centar za kulturu i informacije Maksimir, AHD Geelong Australia, AHD Croatia klub - Melbourne, Australija i mnogi drugi. Snažnu potporu pružile su katedre za hrvatski jezik i kulturu u sastavu tamošnjih sveučilišta u Australiji i Kanadi. Neupitan uspjeh ovoga kongresa, koji je okupio 180 sudionika s tri kontinenta, nametnuo nam je obvezu da nastavimo održavati ovakve susrete svake druge godine kako bi hrvatska javnost, stručna i znanstvena zajednica te hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta imali otvoren forum, gdje će se sustavno raspravljati i predlagati rješenja za najvažnije teme i probleme Hrvatske i njezine dijaspore.


No comments: