Wednesday, 28 November 2012

Vinko Nikolić - Književno-znanstveni skup o Hrvatskoj revijiKnjiževno-znanstveni skup o Hrvatskoj reviji u povodu 100. obljetnice rođenja Vinka Nikolića

Zagreb,

13. — 15. prosinca 2012.
Društvo hrvatskih književnikaORGANIZACIJSKI ODBOR

Članovi

Božidar Petrač
predsjednik Društva hrvatskih književnika

Igor Zidić
predsjednik Matice hrvatske

Prof. dr. sc. Vinko Brešić
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Dr. sc. Jasna Turkalj
ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest

Dr. sc. Vlado Šakić
ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Dunja Seiter Šverko, prof.
glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Mr. sc. Marin Knezović
ravnatelj Hrvatske matice iseljenika

Pokrovitelj

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba

Vinko Nikolić

(Šibenik, 2. ožujka 1912. – Šibenik, 12. srpnja 1997.)CETVRTAK, 13. PROSINCA 2012.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

15 – 16 sati

Svečano otvorenje

Književno-znanstvenog skupa o Hrvatskoj reviji i izložbe „Hrvatska revija 1951. – 1990.“ u povodu 100. obljetnice rođenja Vinka Nikolića

Pozdravni govori

Božidar Petrač
predsjednik Društva hrvatskih književnika

Dr. sc. Mirjana Polić Bobić
glavna urednica “Hrvatske revije“

Dunja Seiter Šverko, prof.
glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

16 – 18 sati

Izlaganja

Akademik Dubravko Jelčić
Vinko Nikolić, urednik „Hrvatske revije“

Prof. dr. sc. Jure Krišto
Emigracija, izostavljena dimenzija novije hrvatske povijesti

Prof. dr. sc. Vinko Brešić
Emigrantska „Hrvatska revija“ i nacionalna periodika

Ivona Dončević
Argentinski početci „Hrvatske revije“ u egzilu

 – Stanka i osvježenje –

18,30 – 20 sati

Izlaganja

Dr. sc. Ivica Miškulin
Položaj hrvatskog naroda u monarhističkoj Jugoslaviji na stranicama „Hrvatske revije“

Dr. sc. Ivan Čizmić
„Hrvatska revija“ prema zbivanjima u Hrvatskoj i Jugoslaviji nakon Titova udara u Karađorđevu 1. 12. 1971.

Dunja Seiter Šverko, prof.
Pokretanje „Hrvatske revije“ u inozemstvu u pismima A. Bonifačića i V. Nikolića

Dr. sc. Zdravko Sančević
Usporedba emigrantske (Nikolićeve) „Hrvatske revije“ i domovinske „Hrvatske revije“ Matice hrvatskePETAK, 14. PROSINCA 2012.

Društvo hrvatskih književnika
Trg bana Josipa Jelačića 7/I, Zagreb

10 – 13 sati

Izlaganja

Prof. dr. sc. Branka Brlenić Vujić
„Lirika sjećanja“ Viktora Vide

Dr. sc. Srećko Listeš
Priča i novela u emigrantskoj „Hrvatskoj reviji“

Nikica Mihaljević
Riječ Vinka Nikolića na stranicama londonske „Nove Hrvatske“

Prof. dr. sc. Cvjetko Milanja
Jezik i poetika pjesničkih priloga „Hrvatske revije“ u egzilu

Božidar Petrač
Poezija Luke Brajnovića

Davor Šalat
Poezija Lucijana Kordića

 – Stanka i osvježenje –

16 – 19 sati

Izlaganja

Dr. sc. Stjepan Matković
Pravaške teme na stranicama „Hrvatske revije“

Dr. sc. Tomislav Sunić
„Hrvatska revija“: sredstvo kulturnopolitičke promidžbe

Mr. sc. Tomislav Jonjić, mag. iur
„Revijin“ suradnik Vinko Krišković i pokušaji osiguranja hrvatske državne neovisnosti 1941. – 1945. godine

Domagoj Tomas, prof.
Pogled na život i djelo dr. don Ivana Tomasa kroz „Hrvatsku reviju“

Prof. dr. sc. Tomislav Žigmanov
Marko Cović i „Hrvatska revija“

Dr. sc. Marina Perić Kaselj
Život izvan domovine, posvećen borbi za Hrvatsku: Uloga i doprinos utemeljitelja prvog Hrvatskog društva u Švicarskoj na stranicama „Hrvatske revije“

Vinko Grubišic
Sjećanje na Vinka Nikolića i suradnja s “Hrvatskom revijom“


SUBOTA, 15. PROSINCA 2012.

Velika dvorana Matice hrvatske
Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb

10 – 13 sati

Izlaganja

Doc. dr. sc. Sanja Vulić
Zastupljenost hrvatskih autohtonih zajednica u „Hrvatskoj reviji“ dok ju je uređivao Vinko Nikolić

Mile Pešorda
Lica domovine u zrcalu „Hrvatske revije“

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Zagrebačka „Hrvatska revija“ preteča Nikolićevoj „Hrvatskoj reviji“

Dr. sc. Bogdan Mesinger
Nevidljiva povijest književnih Vinkovaca (Vinkovački književni krug kao jezgro otpora totalitarnim ideologijama)

Prof. dr. sc. Nikola Benčić
Časopis „Hrvatska revija“ i gradišcanski Hrvati

Mr. sc. Stjepan Blažetin
Časopisi i hrvatska književnost u Mađarskoj od 1945. do 2010.

Zdravko Luburić
Fikcija pod božjim nadzorom

Malkica Dugeč
Mimohod čudenja (uz stoti rođendan Vinka Nikolića)


– Stanka i osvježenje –


16 – 19 sati

Izlaganja

Stjepan Sučić
Matica hrvatska i „Hrvatska revija“

Mario Bara, prof.
„Hrvatska revija“ i bački Hrvati: empatija prema hrvatskoj rubnosti

Dr. sc. Željka Lovrenčić
„Hrvatska revija“ i hispanistički svijet

Dr. sc. Ivan Kosić
Rukopisna ostavština „Hrvatske revije“ u zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Anita Marin, prof.
Bibliografija u kulturnom pregledu „Hrvatske revije“

Dubravka Luić Vudrag, prof.
Darovi Vinka Nikolića hrvatskim knjižnicama


No comments: