Monday, 13 April 2009

Conmemoracion 10 Abril 1941

HRVATSKO ARGENTINSKI KULTURNI KLUB HRVATSKI DOM d. d.

CLUB CULTURAL CROATA - ARGENTINO EL HOGAR CROATA S.A.

Mendoza 3132 - Buenos Aires Lugones 4936 – Buenos Aires


Hrvatsko Argentinski Kulturni Klub, Hrvatski Dom i Udruga Hrvatskih Umirovljenika pozivaju sve svoje članove i prijatelje, povodom zajedničke konmemoracije 68. obljetnice

“10. Travnja 1941“

U prostorije Hrvatskog Doma – Lugones 4936, Buenos Aires, dana 26. travnja 2009 u 12,30 sati, nakon Sv. Mise u Hrvatskom Katoličkom Centru Sv. Nikola Tavelić u 11. sati.

Tom zgodom predsjednici Hrvatskog Doma i Hrvatsko Argentinskog Kulturnog Kluba će prikladnim rječima odati počast tom slavnom nadnevku hrvatske povijesti, temeljni kamen današnje slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

Buenos Aires, travanj 2009.

Nakon konmemoracije slijedi svečani ručak u dvorani Hrvatskog Doma

R.S.V.P. 4542-5972 / 4756-2807 (cijena $ 45,00 i poseban popust za umirovljenike).
- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: