Saturday 22 December 2007

Saludos desde el Ministerio RREE - Sección para los emigrados

Poštovanom čitateljstvu i uredništvu časopisa,

Čestit Božić i sretnu Novu 2008. godinu, sa željom za nastavkom svestrane suradnje i međusobnog razumijevanja iseljene i domovinske Hrvatske, upućuje Odjel za hrvatsko iseljeništvo Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (MVPEI RH).

Također, želimo Vas izvijestiti da je MVPEI RH objavilo u listopadu 2007. godine „Informativnu brošuru za Hrvate izvan domovine“, koja je dostupna na internetskoj stranici MVPEI-a pod linkom „Informacije za Hrvate izvan domovine“ (http://www.mvpei.hr ili http://www.mvpei.hr/hmiu).

Cilj Informativne brošure za Hrvate izvan domovine je olakšati pristup informacijama, te pružiti podršku, glede ishođenja potrebnih dokumenata pri povratku, ali i Hrvatima izvan granica Republike Hrvatske kojima je potrebno ishoditi isprave ili koji se žele gospodarski angažirati u Republici Hrvatskoj. Brošura je također namijenjena mladima koji se žele uključiti u obrazovni sustav i izgraditi svoju budućnost u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Dragutin Knežević,
načelnik Odjela

i djelatnici:

Vladimira Matošin
mr. Katharina Hinić
Ljubica Kardum Mijatović
dr. Tomislav Sunić
mr. Davor Dujić

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
Uprava za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo
Odjel za hrvatsko iseljeništvo
Petrićeva 5/VI, 10000 Zagreb
Tel: (+385 1) 4896 300 - Fax: (+385 1) 4896 337 - E-mail: hrvatsko.iseljenistvo@mvpei.hr
- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law - Odvjetnica

http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal)

joza.vrljicak@gmail.com  

No comments: