Thursday 20 December 2007

Ivona Dončević slavi 90. rođendan


20.12.2007.

Egzilantska urednica europskog stila slavi 90. rođendan
Tekst: Vesna Kukavica; Fotografije: Arhiv HMI


Sretan Vam 90. rođendan draga Ivona u ime svih djelatnika Hrvatske matice iseljenika, i moje osobno ime. Želim Vam da u zdravlju i veselju Vaše obitelji i bližnjih te prijatelja i suradnika s kojima i danas unatoč visokim godinama doprinosite prosperitetu Lijepe naše – proslavite rođendan i dolazeće blagdane u Njemačkoj, kaže se u rođendanskoj čestitci perjanici hrvatskog egzilantskog tiska koju je uputila Ivoni Dončević ravnateljice Hrvatske matice iseljenika Katarine Fuček.

Publicistkinja Ivona Dončević, rođ. Maixner, (Zagreb, 20. 12. 1917.) diplomirala je na Visokoj školi za socijalne znanosti i novinstvo u Parizu. God. 1945. odlazi u Italiju a potom u Argentinu. Od 1966. živi u Njemačkoj gdje se uključila u kulturni i politički rad tamošnjih uglednih hrvatskih ljudi. Jedna je od pokretača kultnog emigrantskog časopisa Kroatische Berichte. Bila je dugogodišnja odgovorna urednica toga uglednog časopisa. Bliski joj je suradnik bio publicist i prevoditelj Stjepan Šulek (Dubrovčan kod Velikog Trgovišća, 1933.). Šulek je pak studirao teologiju u Linzu, apsolvirao na Višoj socijalno-političkoj školi u Beču. Niz godina bio je glavni urednik časopisa Kroatische Berichte, te suradnik više njemačkih radiostanica. Gospođa Ivona Dončević i Stjepan Šulek su, kao Vinko Nikolić, okupljali intelektualnu elitu u egzilu i stvarali taj časopis na njemačkom jeziku gotovo 15 godina - uređujući ga stilom i načinom pisanja koji je Nijemcima bio razumljiv.

Časopis Kroatische Berichte izlazio je u Mainzu na njemačkom jeziku (1976.-1990.). Kroatische Berichte je izdavala Zajednica za proučavanje hrvatskih pitanja u Mainzu.
Časopis je osvajao čitateljsku publiku ne samo među Nijemcima nego i predstavnicima drugih naroda jer je uređivačka strategija u tom časopisu primjenjivala diplomatski stil pisanja, način koji je bio na razini njemačkoga, a onda i europskoga načina izražavanja. Urednici i novinari su dobivali brojne pohvale s njemačke strane. Tako je primjerice glasilo Saveza povjesničara Njemačke Unterricht Geschichte in Wissenschaft (Povijest u znanosti i nastavi) u jednom broju g. 1980. pohvalilo Šuleka i Dončevićku, rekavši da oni traže razumijevanje za samostalnost Republike Hrvatske, da oštro ali odmjereno i uvijek uvjerljivo kritiziraju Jugoslaviju i Tita zbog podjarmljivanja Hrvata i da brane Hrvate od neosnovanih optužaba.

Bavarski radio čestitao je osobno uredniku i novinaru Stjepanu Šuleku uz pohvale da je časopis Kroatische Berichte na svjetskoj razini. Na nekim njemačkim sveučilištima časopis Kroatische Berichte služio je profesorima kao izvor informacija i materijal za studente. Uredništvo Kroatische Berichte časopis je slalo sustavno svim diplomatskim predstavništvima u Njemačkoj i Europi, bez obzira na to jesu li te države bile desne ili lijeve, komunističke ili demokratske. Časopis je upućivan na adrese širom svijeta u sve bitne svjetske biblioteke, pa čak i u Moskvu, Beograd, Peking, u Japan. Uredništvo ga je slalo svim njemačkim i europskim političarima, bez obzira na njihova politička stajališta. Preko Kroatische Berichte uspostavljeni su prvi bitni kontakti s europskim parlamentom, najprije s Pan Europa Union u Njemačkoj, što je zasluga gospođe Dončević.

U suradnji s Ottom von Habsburgom i drugim ličnostima došlo je do prvih posjeta hrvatskih intelektualaca i političara, kako iz emigracije, tako i iz Hrvatske u Strasbourgu. Taj je časopis bio legitimacija svim našim ljudima, otvarao im je vrata. Kad se osnovala hrvatska država uredništvo je prestalo objavljivati Kroatische Berichte, vjerujući da je sada na njoj da preuzme teret vlastita predstavljanja i promicanja. Posljednji broj Kroatische Berichte izišao je nakon prvih višestranačkih izbora. No, možda bi bilo bolje da časopis nije prestao izlaziti 1990. godine, jer nikad nije stvarno nadomješten.

Tome se mišljenu priklanja i ugledni hrvatski publicist iz Njemačke Gojko Borić, koji je također bio dio snažne intelektualne elite u emigraciji.
- Hrvatski intelektualci u Njemačkoj dugo su patili promatrajući kako Jugoslavija uspješno širi svoju promidžbu u toj zemlji, posebice među ovdašnjim ljevičarima, a oni su u medijima igrali glavnu ulogu, pričajući svoje izmišljotine o samoupravljanju, nesvrstanoj politici i «trećem putu u socijalizam». Došli smo na ideju da izdajemo časopis na njemačkom jeziku i taj smo naum brzo ostvarili. U prvom uredništvu časopisa «Kroatische Berichte» bili su Ivona Dončević, Tomislav Micić, Stjepan Šulek, Ernest Bauer i Gojko Borić. Časopis je u početku bio vrlo skromna izgleda, no uskoro je postao prava tiskana revija s političkim, gospodarskim i kulturnim raščlambama, komentarima i dokumentacijama.

Časopis je prestao izlaziti uspostavljanjem suverene Republike Hrvatske kao što je prestalo djelovati i Hrvatsko narodno vijeće, a to sam smatrao štetnim, jer je hrvatska dijaspora i dalje ostala živjeti tamo gdje sad živi, dok Hrvatska još nema tjednika na njemačkom ili engleskom što imaju sve tranzicijske zemlje. Hrvatska zapravo nema vanjsku promocijsku promidžbu, nešto apsolutno neshvatljivo, budući da i najbolja politika nije ništa ako se o njoj ne govori na pozitivan način, prema američkoj izreci: «Radi dobro i stalno govori o tome». Danas stranci koji pišu o nama, čak i u turističkim vodičima, uglavnom se služe izvorima iz antihrvatske propagande domaćih «Jugoslavena» i zakletih «antituđmanovaca», tako da je slika Hrvatske u inozemstvu više negativna nego pozitivna, rekao je Dončevićkin suborac za hrvatsku neovisnost Gojko Borić.


- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law - Odvjetnica

http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal)

joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: