Tuesday 3 July 2018

Program Kongresa - Treći Hrvatski Iseljenički Kongres – Osijek


PROGRAM KONGRESA
TREĆI HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES
OSIJEK
29. lipnja - 1. srpnja 2018.

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

19.00 – 20.00 sati

REGISTRACIJA I PRIJAVA SUDIONIKA

UVODNI PROGRAM – DOKUMENTARNA VEČER
Četvrtak, 28. lipnja 2018. u 20 sati
Moderatorica: Tanja Trošelj Miočević

Uvodna riječ: dr. sc. Marin Sopta

IZVORI ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U HRVATSKIM ARHIVIMA
Dr. sc. Vlatka Lemić, HDA

 „ISELJENICI POVRATNICI“ - DOKUMENTARNI FILMOVI IZ NACIONALNE ZBIRKE
HRVATSKOGA FILMSKOG ARHIVA

OTVARANJE IZLOŽBE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA
„HRVATSKO ISELJENIŠTVO KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA
(OD KRAJA 19. STOLJEĆA DO DRUGOG SVJETSKOG RATA)“

Izložbu otvara dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj HDA

DRUŽENJE SUDIONIKA UZ PRIGODNI DOMJENAK

……………………………………………………………..
PETAK, 29. lipnja 2017.
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

8.00 – 9.00 sati
REGISTRACIJA I PRIJAVA SUDIONIKA

9.00 – 10.30 sati DVORANA 1
                                                                       CEREMONIJA OTVARANJA
Voditeljica programa: dr. sc. Josipa Mijoč

POZDRAVNI GOVORI
·         Kolinda Grabar Kitarović, Predsjednica RH (video poruka)
·         Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
·         Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
·         Ivica Bošnjak, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH
·         Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije
·         Mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit
·         Ivan Vrkić, gradonačelnik Osijeka
·         Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
·         Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta u Osijeku
·         Prof. dr. sc. Vlado Majstorović, prorektor Sveučilišta u Mostaru
·         Dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku
·         Dr. sc. Tomislav Markić, ravnatelj Ureda HBK i BK BIH za dušobrižništvo Hrvata u inozemstvu
·         Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
·         Fra Josip Bebić, član Programsko-organizacijskog odbora HIK-a
·         Dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Programsko-organizacijskog odbora HIK-a

10.30 – 12.00 sati
ODNOS DOMOVINE I ISELJENIŠTVA - SADA I OVDJE
Predsjedavajući: prof. dr. sc. Mario Grčević, dr. sc. Boris Crnković, prof. dr. sc. Mijo Korade

·         Dr. sc. Marin Sopta: Što se promijenilo od prvog Kongresa do danas?
·         Prof. dr. sc. Božo Skoko: Društvena klima u Hrvatskoj kao razlog novog vala iseljavanja
·         Dr. sc. Željko Bogdan: Ekonomska aktivnost u Hrvatskoj i iseljavanje
·         Croatiana Orešković: Državna strategija Republike Hrvatske spram iseljenika
·         Danijel Jurković: Analiza ekonomskoga kraha Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1989. i demografskoga kraha Republike Hrvatske 2018. godine
·         Mr. sc. Nela Stipančić Radonić: Komu treba država bez vizije, identiteta i bez naroda?
·         Prof. dr. sc. Josip Jurčević, dr. sc. Katica Jurčević: Migracijskom strategijom protiv hrvatskog izumiranja

12.00 – 12.30 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
12.30 – 13.30 sati
DEMOGRAFSKA PITANJA
Moderatorica: dr. sc. Marina Perić Kaselj

·         Dr. sc. Marin Strmota: Populacijska politika i državna uprava u RH – teorija i praksa
·         Dr. sc. Domagoj Novosel: Demografske politike i mjere Republike Hrvatske 1991. – 2018.
·         Prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Krešimir Ivanda: Obiteljske strukture hrvatskog iseljeništva
·         Dr. sc. Nenad Pokos: Emigracija iz Hrvatske nakon 2013. godine
·         Prof. dr. sc. Dražen Živić: Istok Hrvatske u „zagrljaju“ depopulacije i demografskog izumiranja
·         Dr. sc. Nada Rajić: Obujam i obilježja posljednjeg iseljeničkog vala mladih iz Hrvatske

13.30 – 14.30 sati
Panel-rasprava PREMA ZDRAVOJ BUDUĆNOSTI
Moderator: Ognjen Bagatin

·         Mr. sc. Martina Bienenfeld, direktorica TZ-a grada Zagreba
·         Dr. Jasenka Čandrlić, Poliklinika LegeArtis
·         Dr. Trpimir Goluža, predsjednik Hrvatske liječničke komore
·         Prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Sveučilište Harvard
·         Arijana Došen, Specijalna bolnica Arithera
·         Prof. dr. sc. Nikica Gabrić, Poliklinika Svjetlost


14.30 – 15.30 sati
Radni ručak na Ekonomskom fakultetu
15.00 – 18.45 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA A
15.30 – 17.00 sati
POVRATNIČKE MIGRACIJE: ŽELJE I MOGUĆNOSTI
Moderator:  dr. sc. Tado Jurić

·         Dr. sc. Gordan Grlić Radman, veleposlanik RH u Njemačkoj: Budućnost i perspektive odnosa Hrvata Njemačke i domovine
·         Dr. sc. Mario Bara, dr. sc. Roko Mišetić: Povratne migracije – potencijal EU-ova migracijskoga vala
·         Dr. sc. Ivana Lučev: Ispitivanje stavova Hrvata koji žive izvan Hrvatske prema povratku
·         Dr. sc. Tado Jurić: Stavovi o povratku u domovinu novoiseljenih Hrvata u Njemačku
·         Dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, mr. sc. Luka Budak: Mogućnosti i želja za povratkom u Republiku Hrvatsku – primjeri iz Australije
·         Dr. sc. Marija Benić Penava: Strani studenti i studenti povratnici u Republici Hrvatskoj – primjer Sveučilišta u Dubrovniku
·         Dr. sc. Ilija Šutalo: Povratak Hrvata u Hercegovini prije Prvog svjetskog rata
·         Nada Strasser: Koja su očekivanja povratnika i potrebne pripreme za povratak u domovinu?

17.00 – 17.15 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
17.15 – 18.45 sati
ISKUSTVA POVRATNIKA
Moderatorice: dr. sc. Karolina Vrban Zrinski i Croatiana Orešković
·         Karlo Starčević, gradonačelnik Gospića: Iskustvo iseljenika povratnika u gospodarstvu i politici
·         Dr. Marina Budimir, gradonačelnica Iloka: Povratnička iskustva iz Austrije
·         Dr. sc. Davorin Janjiček: Povratnička iskustva iz Kanade              
·         Denis Daničić: Povratnička iskustva studenta iz SAD-a na studiju u Hrvatskoj
·         Tanja Trošelj Miočević: Integracija pripadnika druge generacije Hrvata u domovini – uspjeh ili promašaj?
·         Marija Matek: Ured dobrodošlice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske –  iskustva povratnika (Ana Paula Ortega Bernal, Ivan Ćosić)
·         Vlado Glavaš, bivši urednik hrvatskog radioprograma u Chicagu: Povratnička iskustva iz SAD-a
·         Erik Brezovec, Ivan Perkov: Potencijal dolaska hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka na studij ili rad u Republiku Hrvatsku
…..
DVORANA B
15.30 – 16.30 sati
KATOLIČKA MISAO U HRVATSKOM ISELJENIŠTVU
Moderatori: dr. sc. Tomislav Markić i dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić

·         Dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac: Motrišta hrvatskih biskupa o iseljavanju od ulaska u EU do kraja 2017. godine
·         Marko Zadravec: Pregaoc hrvatske inozemne pastve vlč. Vilim Cecelja (1909. – 1989.)
·         Dr. sc. Vladimir Lončarević: Duhovne značajke hrvatskoga narodnog bića i povijesnog razvitka u misli Dušana Žanka
·         Ivan Čulo: Personalistička vizija Bonifacija Perovića o čovjeku i hrvatskom društvu
·         Dr. sc. Suzana Vrhovski Peran: Filozof, teolog, publicist, iseljenik – dr. sc. fra Častimir Majić
16.30 – 16.45 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
16.45 – 18.30 sati
DIGITALNO POVEZIVANJE DOMOVINSKE I ISELJENE HRVATSKE
Moderator: dr. sc. Vlatka Lemić

·         Bernard Gršić: Digitalno društvo građana
·         Dr. sc. Vlatka Lemić: Baština i kultura u digitalnom okružju
·         Cvijeta Kraus, Irina Starčević Stančić: Novi izazovi enciklopedistike u digitalnom okružju
·         Ivona Martinović, Lana Katavić, Željko Ronta: Kako kulturno događanje nametnuti u digitalnom okružju?
·         Filip Živaljić, Eva Trstenjak, dr. sc. Iva Buljubašić: Otvoreni pristup publikacijama u promociji hrvatske kulture
·         Marica Čilaš Mikulić: Otvoreni e-tečaj za učenje hrvatskoga na razini A1
·         Vitomir Tafra: Mogućnost online studiranja kao medija komunikacije s iseljeništvom
…..
DVORANA C
15.30– 17.00 sati
KULTURNI IDENTITET – ČIMBENIK OPSTANKA HRVATSKIH MANJINSKIH ZAJEDNICA I.
Moderator: mr. sc. Luka Budak

·         Tomislav Žigmanov: Deset godina Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
·         Katarina Čeliković: Kulturna scena Hrvata u Vojvodini (Srbiji)
·         Zvonimir Deković: Kulturna baština kao poveznica domovinske i izvandomovinske Hrvatske s posebnim osvrtom na Bokeljsku mornaricu
·         Katica Špiranec: Kulturom do opstanka
·         Prof. dr. sc. Mario Grčević: Etnonim Hrvat na razmeđi kultura i civilizacija od XIV. do XIX. stoljeća
·         Marija Durakovich: Study in Croatia as a means for preserving the cultural identity of one more generation of Croatians

17.00 – 17.15
STANKA ZA OSVJEŽENJE
17.15 – 18.30

KULTURNI IDENTITET – ČIMBENIK OPSTANKA HRVATSKIH MANJINSKIH ZAJEDNICA II
Moderator: Erik Brezovec

·         Dr. sc. Krešimir Bušić: Prvi svjetski rat – posljedice za bačke i srijemske Hrvate od 1918. do danas
·         Svjetlana Zeković: Hrvatska dijaspora u Crnoj Gori – s osvrtom na ideju povratka druge i treće generacije u domovinu Republiku Hrvatsku
·         Zvonimir Ancić: 20. obljetnica doseljavanja Janjevaca u Kistanje
·         Pavao Palić: Janjevo jučer i danas…
    • Nada Pomper: Kako sačuvati hrvatski duh u nepoznatom svijetu?        
…..
DVORANA D
15,30– 16,30 sati
ČIMBENICI ISELJAVANJA II.
Moderator: dr. sc. Adolf Polegubić
·         Lucija Krpan: Polarizacija prostora kao faktor iseljavanja iz Hrvatske
·         Dr. sc. Mirko Lukaš, Mihael Puljić: Oduzimanje imovine kao razlog iseljavanja stanovništva Hrvatske sredinom 20. stoljeća
·         Prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Ljubica Brigitte Nikić, Josipa Erdeši: Kvaliteta života i namjera mladih visokoobrazovnih za iseljavanje iz zemlje
·         Dr. sc. Ana Malnar: Migracijsko raspoloženje mladih Hrvatske: „...kamo god se preseliš, nije to dom...“
·         Josip Mikinac: Demografski krah Slavonije pod teretom emigracije

16,30 – 16,45 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
16,45 – 18,15 sati
NOVI VAL ISELJAVANJA
Moderatori: dr. sc. Tomislav Markić i dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac

·         Dr. sc. Adolf Polegubić: Najnoviji iseljenički val iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Njemačku: njemačke statistike
·         Dr. sc. Marko Soldo: Nacionalni izazovi i globalni migracijski trendovi: Njemačka – Hrvatima obećana zemlja?
·         Fra Josip Bebić: Nove migracije Hrvata u Njemačku
·         Žana Ćorić: Održivi ostanak i opstanak Hrvata u BiH
·         Tuga Tarle: Etička pitanja masovne odselidbe stanovništva iz Hrvatske
·         Marin Perko: Aktualni demografski procesi otoka Hvara
…………
21.00 sati
SVEČANA VEČERA
Velika dvorana hotela Osijek, Šamačka 4
Nastupaju: Lea Bulić & Tree Colours of Jazz
…………

SUBOTA, 30. lipnja 2018.
PARALELNI PROGRAM
DVORANA A
9.00 – 11.00 sati
STVARNOST HRVATSKIH ISELJENIČKIH ZAJEDNICA
Moderatori: dr. sc. Domagoj Novosel i Danijel Jurković

·         Dr. sc. Ivan Hrstić: „Naša“ ili „njihova“ povijest? – Mogućnosti i ograničenja istraživanja društvenog razvoja hrvatskih iseljeničkih zajednica
·         Mr. sc. Luka Budak: Transnacionalno iskustvo i identitet drugog naraštaja Hrvata
·         Marin Kovačić: Kozmopolitski identitet hrvatskih iseljenika u Dublinu: Fabrikat trendovske kulture ili globalizam u funkciji egzistencije
·         Dr. sc. Karolina Vrban Zrinski: Hrvati u Kanadi
·         Dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Maria Florencia Luchetti: Integracija potomaka hrvatskih iseljenika u hrvatsko društvo: primjer Južne Amerike
·         Anamaria Sabatini: Transnacionalni identitet hrvatske dijaspore u Italiji i njezin doprinos u sferi suvremenih politika repopulacije zemlje podrijetla – Hrvatske
·         Dr. sc. Albert Bing, Erik Brezovec: Nove tipizacije hrvatskog iseljeništva i popratni potencijali

11.00 – 11.30 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
11.30 – 13.00 sati

ŽIVE VEZE – kultura, jezik, znanost….
Moderatorice: Marija Kraljević i Tuga Tarle

·         Dr. sc. Josip Stjepandić, Ina Vukić: Globalna spona domovinske i iseljene Hrvatske u znanosti i umjetnosti
·        Ruža Cipro Dragičević, Maja Polić: Projekt Dom iseljenika „Josip Marohnić“ i radionice za iseljenike
·        Tanja Tandara: HAI! – Hrvatske autentične igračke
·        Marko Paradžik: Udruga Obnova – Povezivanje mladih iz domovine i iseljeništva
·        Katarina Žeravica: Online program cjeloživotnog učenja „Croatian Studies“ za hrvatsku dijasporu
·         Don Markušić: Croats at home and abroad working together to make Croatia succceed
….
DVORANA B
9.00 – 11.00 sati
UČENJE HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE
Moderatorice: prof. dr. sc. Jasna Horvat i Katarina Čeliković
·         Dr. sc. Natasha Levak: Movement and connections to the cultural homeland – possitive sustainable flow on using international collaborative language learning methodologies
·         Mr. sc. Sanda Katavić Ćaušić: Promicanje kulturne i jezične raznolikosti kao temelj interkulturalne održivosti
·         Dr. sc. Lidija Cvikić: Poznavanje hrvatskoga jezika kao čimbenik povratka iseljenika
·         Vice Šunjić: Hrvatski jezik kao tema hrvatske izvandomovinske kulture 1945. – 1990.
·         Marija Kraljević: Škola hrvatskog jezika u Torontu: doprinos očuvanju nacionalnog identiteta
·         Lada Kanajet Šimić: Mala škola hrvatskoga jezika i kulture – „škola“ za lakši povratak najmlađih
·         Mr. sc. Katarina Dorkin Križ: Hrvatski u sklopu ponude B/H/S: specifičnost položaja nastave hrvatskog jezika u Austriji
·         Dr. sc. Josip Lasić: Status hrvatskog jezika u čileanskoj pokrajini Magellanes

11.00 – 11.30 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
 11.30 – 13.00 sati
KULTURA I UMJETNOST – HRVATSKI PROMOTORI U SVIJETU
Moderatorice: dr. sc. Lidija Bencetić i Tanja Trošelj Miočević
·         Ivana Jobst, Iva Ižaković, Lucija Mršo: Pravna zaštita hrvatske kulturne baštine
·         Dr. sc. Nansi Ivanišević: Suradnja između kulture, obrazovanja i turizma – ključ očuvanja i afirmacije identiteta
·         Vesna Kukavica: Umjetničke donacije hrvatskih emigranata domovini
·         Dr. sc. Lidija Bencetić: Hrvatske emigrantske zbirke u registru projekta COURAGE
·         Dr. sc. Zdenka Weber: Vrhunski hrvatski glazbenici – iseljenici kao poruke kulture naroda
·         Jasenka Ferber Bogdan: Između Bukovca i Meštrovića – hrvatski likovni umjetnici u Sjedinjenim Američkim Državama do kraja Prvog svjetskog rata
·         Prof. dr. sc. Jasna Horvat, dr. sc. Josipa Mijoč: Izgradnja hrvatske kulturne iskaznice na primjeru projekta Vilijun
...
DVORANA C
9.00 – 11.00 sati
GOSPODARSKE TEME I.
Moderatorica: dr. sc. Josipa Mijoč
·         Dr. sc. Tihomir Janjiček: Obveznice za dijasporu
·         Dr. sc. Ivana Babić Krešić: Obiteljska poduzeća u Europskoj uniji i mogućnosti za nove investicije u Hrvatskoj
·         Dr. sc. Aleksandar Erceg, dr. sc. Ivan Kelić, dr. Sunčica Oberman Peterka: Franšiza u hotelijerstvu
·         Ana Zrnić, Dora Radl Ćućić: Populariziranje kreativne industrije kao ponude i financijske održivosti ekonomije doživljaja
·         Izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč: Masovni stečajevi revitaliziraju opravdan interes za posao budućnosti – financijski pristup
·         Dr. sc. Josip Stjepandić, Blaženko Šegmanović: Kako u tri mjeseca pokrenuti gospodarski razvoj Hrvatske?

11.00 – 11.30 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
11.30 – 13.00 sati
GOSPODARSKE TEME II.
Moderatorica: dr. sc. Josipa Mijoč

·         Damir Vucić: Consider Croatia to be a Foreign (UNKOWN) Marketplace
·         Žarko Tomasić: Ulaganje iseljene Hrvatske u HEP, zadnja šansa reindustrijalizacije Lijepe Naše i put povratka mladim Hrvatima
·         Ilija Cota: Demografska i gospodarska obnova Istočne Slavonije ulaganjem u prometnu infrastrukturu
·         Josip Kuštra, poduzetnik iz New Yorka: Investiranje iseljenika u Hrvatsku: potencijali i prepreke
·         Sanja Mišević, prof. dr. sc. Mario Vinković: Iseljavanje zdravstvenih radnika
….
DVORANA D
9,00 – 11,00 sati
POVIJESNI OSVRTI I.
Moderatori: prof. dr. sc. Mijo Korade i dr. sc. Ivan Tepeš
·         Jakov Žižić: Franjo Tuđman i politička prava izvandomovinskih Hrvata: između ideala i interesa
·         Matea Bačko: SFRJ u razdoblju 1971. – 1990. u emigrantskom tisku
·         Mislav Matišić: Londonska Nova Hrvatska – temelj borbe protiv stereotipa o hrvatskoj političkoj emigraciji 
·         Dr. sc. Ivan Tepeš: Hrvatski narodni dan – društveno-kulturni događaj u hrvatskom iseljeništvu od 1945. do 1990.
·         Mr. sc. Marin Knezović: Preko sovjetske Rusije do nezavisne Hrvatske
·         Prof. dr. sc. Marino Manin, dr. sc. Lidija Bencetić: O Božićnoj poruci dr. Vladka Mačeka hrvatskom narodu u iseljeništvu 1948. godine

11.00 – 11.30 sati
STANKA ZA OSVJEŽENJE
11.30 – 13.00 sati
POVIJESNI OSVRTI  II.
Moderator: prof. dr. sc. Marino Manin
·         Vladimir Šumanović: Politička aktivnost dr. Jurja Krnjevića tijekom Nezavisne Države Hrvatske
·         Dr. sc. Mislav Rubić: Korespondencija Vinka Nikolića i Lava Znidarčića
·         Stjepan Šulek, pisac i diplomat: Jure Petričević – hrvatski i švicarski poljodjelski stručnjak, publicist, novinar, mecena i nakladnik
·         Prof. dr. sc. Mijo Korade: Braća Seljan i hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi
·         Prof. dr. sc. Dijana Stolac: Šime Starčević i Martin Davorin Krmpotić
·         Dr. sc. Anica Bilić: Hrvatska u poetskim vizijama Antuna Gustava Matoša

13.00 – 14.00 sati
Radni ručak na Ekonomskom fakultetu
14.00 – 16.00 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA A
HRVATSKO ISELJENIŠTVO U JUŽNOJ AMERICI
Moderatorice: dr. sc. Marina Perić Kaselj i dr. sc. Maria Florencia Luchetti
·         Sergio Marinković: Hrvatska dijaspora u Čileu i njezin utjecaj na društvo
·         Oliver Zambrano Alemán: „Hrvatska imigracija u Venezueli 1945. – 1991.“
·         Cristian Sprljan: Statistička analiza hrvatske zajednice u Argentini – rekonstrukcija prošlosti i projektiranje budućnosti
·         Juan Ahlin: Hrvati u Comodoro Rivadaviji
·         Jorge Luis Subiabre Matiacha: El regreso a casa
·         Povratnici: Jorgelina S. Markuljak – Argentina, Beba Blazevic – Argentina, Paula Gadze – Argentina, Ana Paula Ortega Bernal – Argentina, Alejandra Peña Covacich - Čile
·         Polaznici Croaticuma: Matilde Matosin Pancirov – Argentina, Betiana Matiak – Argentina, José Bahamondes Zlatar – Chile
...
DVORANA B
Panel-rasprava DJELOVANJE HRVATSKIH MEDIJA U ISELJENIŠTVU
Moderatorica: Ivana Rora

·         Mihovil Rora: Medijsko povezivanje Hrvatske i njezina iseljeništva: društvene mreže kao kanal aktivne participacije
·         Dr. sc. Tihomir Živić, Jelena Mihnjak: Peti program Hrvatske radiotelevizije za Hrvate u izvandomovinstvu
·         Petar Ćurić, voditelj medijskog projekta Brending Hrvatska
·         Stipe Puđa, urednik inozemnog izdanja Večernjeg lista, Frankfurt
·         Katarina Pejić, stručnjakinja za odnose s javnošću u Uredu zastupnika u njemačkom parlamentu
·         Ruža Studer Babić, predstavnica Hrvata u Švicarskoj u Savjetu Vlade RH
...
DVORANA C
Panel-rasprava PODUZETNIŠTVO I IT TEHNOLOGIJE – LIDERI RAZVOJA DRUŠTVA
Moderator: Ognjen Bagatin
·        Marjan Jakobac, UP Energy Beverages
·        Berislav Sokač, Run Croatia
·        Marko Emer, Moj e-Račun
·        Tomislav Grubišić, Degordian – Independent Digital Production and Marketing Agency
·        Hrvoje Kapetanović, Trikoder 
·        Fran Mikulčić, FM Consulting
·        Ivan Ćosić, LjetoINCroatia
·        Vitomir Tafra, Obrazovna grupa Zrinski
...
DVORANA D
POVIJESNI OSVRTI  III.
Moderatorica: dr. sc. Lidija Bencetić
·         Daniel Dujmić: Prinos dubrovačkih poduzetnika iz Južne Amerike: primjer Dubrovačke parobrodarske plovidbe
·         Katarina Komaić: Dubrovački poduzetnici u Južnoj Americi: pogled izvana
·         Vlasta Sabljak: Obitelj Florschütz – poznati liječnici i znanstvenici od Osijeka do SAD-a
·         Suzana Jurković: Tvornica čokolade Harasic iz Bolivije
·         Dr. sc. Marijana Borić: Marin Getaldić – pogled u novo doba

-------------------------------------

19.30 sati
TVRĐA
Crkva Sv. Mihaela
KONCERT KOMORNOG ZBORA IVAN FILIPOVIĆ
21 sati
VEČERA
Restoran Ruža

-------------------------------------

NEDJELJA, 1. srpnja 2018.
8.30 sati
Okupljanje ispred hotela Osijek
8.45 sati
Polazak autobusima prema Vukovaru
10.00 sati

SVETA MISA U CRKVI SV. FILIPA I JAKOVA, FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR
Samostanska ul. 5

Misu predvodi mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit

11.15 sati

Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991.

13 sati

POSJET ILOKU

Dvorac Odescalchi

Hotel Dunav: Ručak u organizaciji gradonačelnice Iloka

16 sati

TOVARNIK

Posjet spomen-kući A. G. Matoša


PETAK, 29. lipnja 2018.
Vrijeme
                                                       Aktivnost

8.00 – 9.00
Registracija sudionika

9.00 – 10.30
Ceremonija otvorenja

10.30 – 12.00
ODNOS DOMOVINE I ISELJENIŠTVA - SADA I OVDJE

12.00 – 12.30
Stanka za osvježenje

12.30 – 13.30
DEMOGRAFSKA PITANJA

13.30 – 14.30
PREMA ZDRAVOJ BUDUĆNOSTI

14.30 – 15.30
Radni ručak


15.30 – 18.45
Dvorana A
Dvorana B
Dvorana C
Dvorana D
POVRATNIČKE MIGRACIJE: ŽELJE I MOGUĆNOSTI
KATOLIČKA MISAO U HRVATSKOM ISELJENIŠTVU
KULTURNI IDENTITET – ČIMBENIK OPSTANKA I.
ČIMBENICI ISELJAVANJA
ISKUSTVA POVRATNIKA


DIGITALNO POVEZIVANJE DOMOVINSKE I ISELJENE HRVATSKE
KULTURNI IDENTITET – ČIMBENIK OPSTANKA  II.
NOVI VAL ISELJAVANJA
21:00
SVEČANA VEČERA, Velika dvorana hotela Osijek, Šamačka 4


                                                                                            SUBOTA, 30. lipnja 2018.

Vrijeme
                                                       AktivnostDvorana A
Dvorana B
Dvorana C
Dvorana D
9:00 – 11:00
STVARNOST HRVATSKIH ISELJENIČKIH ZAJEDNICA

UČENJE HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE
GOSPODARSKE TEME I.
POVIJESNI OSVRTI I.
11:00 – 11:30
Stanka za osvježenje


Dvorana A
Dvorana B
Dvorana C
Dvorana D
11:30 – 13:00
ŽIVE VEZE
KULTURA I UMJETNOST – HRVATSKI PROMOTORI U SVIJETU
GOSPODARSKE TEME II.
POVIJESNI OSVRTI II.
13:00 – 14:00
Radni ručak

14:00 – 15:30
HRVATSKO ISELJENIŠTVO U JUŽNOJ AMERICI
HRVATSKI MEDIJI U ISELJENIŠTVU
PODUZETNIŠTVO I IT TEHNOLOGIJE – LIDERI RAZVOJA DRUŠTVA
POVIJESNI OSVRTI III.
19.30

TVRĐA, crkva Sv. Mihaela: KONCERT KOMORNOG ZBORA IVAN FILIPOVIĆ
21.00
TVRĐA, večera, Restoran Ruža


No comments: