Monday 6 February 2017

005 Hrvatski iseljenici u Argentini - Dr. sc. Marina Perić Kaselj


005 Hrvatski iseljenici u Argentini


Ovo je slobodna i pravedna Argentina- Prava i slobode useljenika

Svaka država ima svoje mehanizme kontrole koje su propisane Ustavom, a provodi se kroz određene zakone, u ovom slučaju zakoni o useljenicima/imigrantima u okviru imigracijske politike.

Zakoni mogu ciljano diskriminirati određenu grupu imigranata, ograničavati ili uskraćivati svim ili pojedinim imigrantima, dio ili većinu prava u socijalnom, ekonomskom i političkom segmentu, izjednačiti ih ili distancirati naspram domicilnog stanovništva i sl.

Na identitet - „novi identitet“ iseljenika nastao uslijed iskustava i života unutar drugog društvenog prostora važan utjecaj imat će imigrantska politika Argentine. Ona će biti ključna u procesima izolacije/isključenja ili pak integracije i asimilacije iseljenika.

Primjer 1. Iseljenik iz Buenos Airesa. “Žive se u slobodi kao u raju. Ovo je slobodna i pravedna Argentina gdje svatko može častiti svoju narodnost, a kod nas ako ljubiš svoju hrvatsku domovinu drže te za izdajnika“ (Pučki list, 30.5.1909).

Primjer 2. Izvještaj iseljenika iz Buenos Airesa„ Pravni položaj stranaca u Argentini je povoljan. Osim političkih prava u pravom smislu uživa stranac sve slobode i pogodnosti zajamčene Ustavom, a glede građanskih prava ima sva prava kao i urođenici. Tko hoće postati argentinski državljanin uživa razne slobode iznad 18 godina i ako dokaže da dvije godine boravi u Argentini. Naturalizacija ne pretpostavlja niti posjed zemljišta.

Nema plemićkih naslova niti povlastica stečenih porijeklom, svi su pred zakonom jednaki. Ima stranaca na čelu javnih oblasti. Stranac može imati svaki dopušteni obrt i trgovinu, može slobodno ispovijedati svoju vjeru, raditi oporuke i ženiti se.

Rođenim Argentincem smatraju se osobe rođene na argentinskom tlu bez obzira na narodnost svojih roditelja osim djece stranih poslanstava i poslanika i svi rođeni na poslanstvima, lađama i neutralnim vodama sa argentinskom zastavom. U Argentini su stranci riješeni svih stega kojima ih je domovina stavila.

Punoljetnost je do 22 godine, a brak je dovoljan i crkveni, ili pred državnim vlastima. Samo smrću se razvrgava.

Oporuka ako je bez potomaka može urgirati konzul. Dioničarska, osiguravajuća društva i banke su pravne osobe za d.d. mora biti najmanje 10 dioničara s glavnicom od 20% i 10% u gotovom novcu. Pred sudovima imaju isto pravo kao i urođenici i pravo na besplatan sud ako dokažu siromaštvo. Mogu učiti i podučavati školama i Sveučilištima. (Narodni list,19.7.1911).

Primjer 3. Iseljenik Nikola Visković iz Buenos Airesa: „Ulaz u ovu državu slobodan je i ne traži se nikakva putovnica, a svaki doseljenik ima pravo da prva tri dana spava i jede na državni trošak u „Hotel de inmigrantes“. Isto tako svaki doseljenik ima pravo u prvih trideset dana ići besplatno željeznicom u koje drugo mjesto. Ima krajeva gdje se zemlja besplatno dobije, ravnica. Pojedinac ako potraži rabotu u „Oficina de trabajo“ bit će otpremljen na državni trošak tamo gdje trebaju radnika“ (Narodni list, 5.4.1905).

Ima samo 5 milijuna stanovnika i 2885620 četvornih kilometara. Luka Buenos Aires puna je brodova.

Razvijen željeznički promet, stočarstvo, šume sa kvebračo drvetom, plodne krajeve s vinom, duhanom, trstikom. Često se ovdje meso baca, iz mlijeka se prave ploče za stolove. Strani kapital sagradio željeznice, poduzeća, tramvaje, telefone...“ (Narodni list, 5.4.1905).

Republika Argentina počela je napredovati tako izvanredno da joj se može poricati sjajna i velika budućnost i da će se iseljenici sve više iseljavati u Argentinu.

Možda nam se prigovara da narod nagovaramo na iseljavanje ali nužda sili narod… niko neće zadržati siromaha da pođe u svijet…

Najbolje je putovati od listopada do veljače kad je kod nas zima jer je ovdje ljeto i bure su rijetke.

Najviše u doba žetve od polovine prosinca pa do svibnja“ (Narodni list, 5.4.1905).

Primjer 4. Iseljenik iz Buenos Airesa. "U Argentini nema narodnih tlačitelja pa Hrvati žive mirno. Od nikog ometani, od svakog poštovani jer naš čovjek kad se izobrazi u svijetu plemić je i gospodinčić u vladanju i lijepu ponašanju" (Pučki list, 15.5.1913).

Iz naprijed navedenih primjera uočava se imigrantska politika na načelima multikulturalizma.

Svim etničkim/iseljeničkim skupinama zajamčena su sva prava glede prakticiranja i izražavanja njihove etničnosti, kao i prava sudjelovanja i participiranja u svim oblastima društvenog života kao što su propisane i za domicilno stanovništvu.

Naime domicilno i imigrantsko stanovništvo izjednačeni su u svim pravima i obvezama. Imigrantska politika je krajnje fleksibilna i tolerantna.


Svi imigranti/iseljenici imaju pravo izbora vlastite strategije djelovanja unutar društva primitka: biti Argentinac ili Hrvat ili oboje podjednako to je stvar vlastitog izbora pojedinca ili njegove etničke grupe.


- - - -


Prijašnji http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2017/02/004-hrvatski-iseljenici-u-argentini-dr.html

Sljedeći http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2017/02/006-hrvatski-iseljenici-u-argentini-dr.html

Dr. sc. Marina Perić Kaselj
Komparativni prikaz transformacije identiteta hrvatskih iseljenika u Čileu i Argentini
Doktorat, Filozofski fakultet u Zagrebu (2010.)
(olomci)Copyright © All Rigths Reserved - Todos los derechos reservados - Sva prava pridržana


No comments: