Tuesday 21 July 2015

Prijedlozi iz Sjeverne Amerike - Savjet Vlade Republike HrvatskePRIJEDLOG ČLANOVA SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSTAVNIKA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I KANADE, VLADI REPUBLIKE HRVATSKEAmerički i kanadski članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske ( dalje u tekstu: Savjet Vlade / Savjet) predlažu Savjetu Vlade usvajanje slijedeće Rezolucije te dostavljanje Rezolucije na razmatranje Vladi Republike Hrvatske:


1.                 REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU HRVATSKOG JEZIKA I ŠKOLA HRVATSKE NASTAVE

UZEVŠI U OBZIR promidžbu hrvatskog jezika među djecom hrvatskih iseljenika te osigurati kontinuirane veze budućih generacija s maticom Domovinom;

UZEVŠI U OBZIR  potrebu odgovarajućeg školovanja za djecu obitelji koji se namjeravaju trajni povratak u Republiku Hrvatsku;

UZEVŠI U OBZIR da trenutačna razina učenja hrvatskog jezika nije pod odgovarajućim stručnim nadzorom te ne uživa financijsku potporu Republike Hrvatske;

UZEVŠI U OBZIR da je broj djece u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi koji pohađaju nastavu hrvatskog jezika u opadanju;

UZEVŠI U OBZIR da postoji nužna potreba promidžbe učenja hrvatskog jezika među odraslima, školarcima, poslovnim ljudima te pripadnicima drugih profesija.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE  VLADI  REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE PREDLAŽE:

(a)              poduzeti mjere za uvođenje standardiziranog i profesionalnog učenja hrvatskog jezika te provođenje nastave pod stručnim nadzorom kao i dostupnost stručne literature za učenje hrvatskog jezika, osigurati dostupnost nastavničkih pomagala te financijsku potporu;

(b)               Razmotriti mogućnost standardiziranog korištenja modernih komunikacijskih tehnologija ( pr. Skype) u cilju promidžbe hrvatskog jezika u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama;

(c)              ulagati u promidžbu učenja hrvatskog jezika, uključujući programe za odrasle, djecu školske dobi, poslovne ljude te pripadnike drugih profesija a sve u cilju jačanja obiteljskih veza s Hrvatskom kao i ostvarenja poslovnih prilika u Hrvatskoj te jačanja komercijalnih, financijskih i kulturoloških odnosa s Republikom Hrvatskom.

 

2.                   REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU REPUBLIKE HRVATSKE MEĐU TINEJĐERIMA I MLADIMA U KANADI I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

UZEVŠI U OBZIR da je u interesu Hrvatske kao i u interesu hrvatskog iseljeništva približavanje hrvatskih tekovina potomcima iseljenika.

UZEVŠI U OBZIR da su druge države, poput Države Izraela razvile i ohrabrile razvoj programa koji mladima pružaju mogućnost putovanja u Domovinu uz znatno smanjen ili zanemariv trošak.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE STAVLJA NA ZNANJE da Savjet Vlade predlaže Vladi Republike Hrvatske da razmotri i sagleda mogućnosti razvoja programa koji bi mladima omogućili  putovanje u Domovinu uz znatno smanjen ili zanemariv trošak kao temelj budućim programima razmjene.

3.                   REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU POSLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I MOGUĆNOST IZRAVNIH LETOVA U HRVATSKU.

UZEVŠI U OBZIR mnogobrojne bezuspješne pokušaje uspostavljanje suradnje vodećih poslovnih i stručnih pripadnika iseljeništva i druge strane u Republici Hrvatskoj. 

UZEVŠI U OBZIR gore navedene neuspjehe kao i druge probleme na koje nailaze potencijalni investitori u Hrvatsku, probleme koji su doveli do nezainteresiranosti i otklona od mogućeg investiranja hrvatskih iseljenika u Domovinu.

UZEVŠI U OBZIR da će uvođenje izravnih letova na relaciji Hrvatska, Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda i Azije dovesti do povećanja turizma i investicija te održati jaku povezanost Hrvatske i Hrvata koji žive izvan njenih granica.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE PREDLAŽE:

(a)          uspostava i publiciranje nacionalne strategije investicijskih i gospodarskih prioriteta. Vlada Republike Hrvatske se poziva da osnuje novi ili ojača postojeći Savjet i osnuje gospodarske komore u cilju (i) promidžbe investicije u Hrvatsku među iseljeništvom, (ii) promidžbe hrvatskih proizvoda i usluga u inozemstvu (iii) promidžbe savjetovanja Republike Hrvatske u cilju uspostave pozitivne investicijske klime i otvorenog prihvaćanja poslovnih ljudi iz iseljeništva;

(b)          promidžba mikro investicija u Hrvatsku;

          uspostava programa koji će omogućiti manja individualna ulaganja u kompanije poput INE i HAC-a; a

(d)             poduzeti neodgodive korake ka uvođenju izravnih letova između Hrvatske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda i Azije.

4.                 REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU REPUBLIKE HRVATSKE U ODNOSU NA UMIROVLJENIKE.

UZEVŠI U OBZIR da je povećanje životnih troškova učinilo mogućnost umirovljenja u inozemstvu za mnoge američke i kanadske državljane vrlo atraktivnim.

UZEVŠI U OBZIR da bi izmjena postojećih hrvatskih poreznih odredbi pridonijela privlačenju umirovljenika iz drugih država.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE  VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE PREDLAŽE:

(a)              iznalaženje načina promidžbe Hrvatske kao atraktivnog odredišta za umirovljenike hrvatskog iseljeništva, između ostalog, podupirati izgradnju umirovljeničkih domova, hospicija i ostale odgovarajuće infrastrukture sukladno potrebama umirovljenika i njihovom uobičajenom i očekivanom životnom standardu;

(b)             Iznaći način posebnog poreznog tretmana umirovljeničkih fondova / primanja  koji se umirovljenicima isplaćuju iz inozemstva.

 

5.                   REZOLUCIJA OPĆE PROMOCIJE REPUBLIKE HRVATSKE

UZEVŠI U OBZIR da Hrvatska nikada nije osmislila svoju sustavnu i edukativnu promidžbu u zapadnim zemljama engleskog govornog područja već je isto prepustila volonterskoj razini;

UZEVŠI U OBZIR da Hrvatska treba angažirati profesionalne lobiste i druge stručnjake koji će na optimalan način promovirati Hrvatsku i njen imidž koji je uvelike bio narušen tijekom Domovinskog rata;

UZEVŠI U OBZIR da kultura jest i ostaje od primarnog značaja u promociji zemlje.

 

SLIJEDOM NAVEDENOGA,  OVIME SE VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE STAVLJA NA RAZMATRANJE da Vlada iznađe mogućnost osnivanja kulturnih promotivnih ureda u vodećim globalnim metropolama a koji će biti nadležni za  (i) promociju hrvatske kulture, uključujući postignuća na području umjetnosti, književnosti, školstva, prirodnih i društvenih znanosti, glazbe, sporta, zabave (pr. pokroviteljstvom i organizacijom izložbi, festivala, predavanja, predstava i sl.) (ii) kontinuiranom promidžbom hrvatskih interes i vrijednosti ciljajući na ne pripadnike hrvatskog iseljeništva odnosno i na državljane drugih zemalja.

6.                  REZOLUCIJA GRAĐANSKIH PRAVA

UZEVŠI U OBZIR da je od 2000.-te godine pravo glasovanja pripadnika hrvatskog iseljeništva diskriminirano u odnosu na  pravo ostalih građana Europske unije koje promiču političku zastupljenost svojeg iseljeništva;

UZEVŠI U OBZIR da hrvati izvan Republike Hrvatske moraju fizički pristupiti glasovanju, u konzulatima / veleposlanstvima RH, isto je uzrok velikih poteškoća osobito osobama koje žive na velikim udaljenostima od mjesta glasovanja.

 

TAKOĐER, Hrvatski demografski trendovi zahtijevaju da se demografska rješenja, rast i stabilnost,  pronađe unutar hrvatske dijaspore.

.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE predlaže poduzimanje slijedećih ustavnih i zakonodavnih promjena:

(a)               imenovati jednog ili više saborskih zakupnika koji će zastupati Hrvate koji žive izvan Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore;

(b)               Uvođenje dopisnog glasovanja / e – glasovanja;

(c)                Olakšati primitak u hrvatsko državljanstvo pripadnicima hrvatskog iseljeništva, uključujući obvezu polaganja opširnog testa.


 

No comments: