Friday, 1 April 2011

Croaticum - Application form in Croatian

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

PRIJAVNI OBRAZAC
za pohađanje tečaja hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2011./12.

1. Osobni podaci:

1.1. Ime ……………………………………………………………………………………………………..

1.2. Prezime …………………………………………………………………………………………………

1.3. Datum i mjesto rođenja …………………………………………………………………………………

1.4. Država rođenja …………………………………………… Državljanstvo ……………………………

1.5. Spol M Ž

1.6. Broj putovnice ……………………………………………………………………………………………

1.7. Podaci o dosadašnjem školovanju (zaokružiti):

a) srednja škola

b) viša škola

c) visoka škola


2 . Adresa stalnog prebivališta:

2.1. Ulica ………………………………………………………………………………………………………

2.2. Broj…………………….

2.3. Mjesto ……………………………………………………………………………………………………..

2.4. Poštanski broj ……………………………………………………………………………………………..

2.5. Država …………………………………………………………………………………………………….

2.6. Telefon …………………………………………………………………………………………………….

2.7. E-mail adresa: …………………………………………………………………………………………….

3. Motiv za prijavu: ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Broj semestara koji se želi pohađati (odabrati jednu od navedenih mogućnosti)

1) jedan semestar

a) zimski semestar (3. listopada 2011. - 27. siječnja 2012.)

b) ljetni semestar (5. ožujka 2012. - 15. lipnja 2012.)

2) dva semestra (3. listopada 2011. – 15. lipnja 2012.)

5. Prijava za smještaj u studentskom domu* (samo za kandidate do 30 godina starosti)

5.1. Želim koristiti smještaj u studentskom domu

1) DA

(zaokružiti)

2) NE

*mjesečna cijena smještaja u studentskom domu iznosi od 200 do 600 kn

5.2. Adresa u Republici Hrvatskoj za kandidate koji NE KORISTE smještaj u studentskom domu

……………………………………………………………………………………………………………


6. Pitanja za kandidate koji su ranije pohađali tečaj

6.1. Koliko ste semestara završili?

1 2 3 4 (zaokružiti)

6.2. Kada ste pohađali tečaj?

…………………………………..

6.3. Tko je snosio troškove tečaja?

…………………………………..Datum…………………………………….. Potpis……………………………………PRILOZI UZ PRIJAVU:

1. popunjen prijavni obrazac
2. preslika putovnice (valjane putne isprave)
3. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (javni dokument kandidata ili jednog od roditelja ili pretka iz kojega je razvidan navedeni status)
4. kratki životopis


__________________________________________________________________________________

Napomena: Prijavni obrazac treba ispuniti na računalu ili pisaćem stroju. Nepotpune, netočne, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +385 1 4896 316, 4896 320 radnim danom od 9.00 do 16.00 sati ili na e-mail croaticum@mvpei.hr .

- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: