Sunday 18 October 2009

Objavu o prethodnoj registraciji biraca - Veleposlanstvo RH - Buenos Aires

Klasa: 018-06/09-02/28

OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRAČA
Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu:
- birači koji imaju prijavijeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu,
- birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu (npr. iz Čilea su došli živjeti u Argentinsku Republiku),
- birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države (npr. iz Rosarija su došli živjeti u Buenos Aires)
- birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis birača,
kako bi mogli glasovati na izborima za predsjednika RH.
Prethodnu registraciju birača za glasovanje u inozemstvu birači mogu obaviti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske na čijem konzularnom području imaju prebivalište boravište u inozemstvu naikasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora. U istom roku birači mogu odustati iii promijeniti prethodnu registraciju.
Zahtjev za prethodnu registraciju birača podnosi se (pismeno, usmeno ili telefonom, na telefonski broj 4778 0198) u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (u Veleposlanstvu RH u Buenos Airesu).
Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora zateći u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis birača prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora.
Pregled popisa birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave http://www.blogger.com/www.uprava.hr, a za birače bez prebivališta u Republici Hrvatskoi i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa birača i birača upisanih u popis birača Grada Zagreba putem http://www.blogger.com/www.zagreb.hr (rubrika „BIRAČI”, a kad se otvori nova stranica, rubrika „upit u popis birača”)
Za dodatne informacije obratite se nadležnoj diplomatskoj misiji konzularnom uredu Republike Hrvatske.
Mira Martinec, veleposlanica

- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000
Urbroj: 521-ARG-01/03-09-06
Buenos Aires, 16. listopada 2009.
Veleposlanstvo RH u Buenos Airesu na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o popisima birača (Narodne novine 19/07) daje

No comments: